Valt een verplichte inschrijving (contributie) beroepsvereniging onder de gerichte vrijstelling?    Wanneer een medewerker met een contract voor onbepaalde tijd een nieuwe functie krijgt, kan er dan opnieuw een proeftijd worden bedongen? 

Heeft mijn werkgever recht op een premiekorting? Ik ben 62 jaar en heb een WW-uitkering.

Vraagbaak  |  12 april 2017  |  Trefwoorden: Premiekorting, WW-uitkering, Mobiliteitsbonus, UWV, No-riskpolis, Ziektewet

Vraag

Per 1 mei krijg ik een WW-uitkering en nu is er een werkgever, die mij eventueel een contract voor 40 uur wil aanbieden per 1 juni. Heeft deze werkgever recht op  de premiekorting oudere werkloze? Ik ben bijna 62 jaar. Zo ja, kan die korting ook al ingaan als het dienstverband 8 mei in zou gaan.

Antwoord

Uit uw vraag maak ik op dat u een baan krijgt aangeboden van 40 uur per maand of 40 uur per week? Ja, voor de werkgever zijn er premiekortingen, een eventuele subsidie en een “no-risk polis” wanneer u ziek mocht worden.
Wanneer u voor 40 uur per maand gaat werken = 9,23 uur per week, dan zou de premiekorting uitkomen op 9,23/40 x 7000 = € 1.615,00
Uw nieuwe werkgever mag niet een aan de oude werkgever gelieerd bedrijf zijn.
Zie hieronder:

Voordelen in dienst nemen oudere werkloze
Bij het in dienst nemen van een werkloze van 56 jaar of ouder komt de werkgever in aanmerking voor een mobiliteitsbonus. De mobiliteitsbonus is een premiekorting, die de werkgever bij de aangifte loonheffing kan verrekenen. De premiekorting geldt voor werknemers die direct voordat zij in dienst kwamen, recht hadden op één van de volgende uitkeringen:
Werkloosheidsuitkering (WW, IOW, wachtgeld)
Arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, Wet Wajong, Waz, Wamil)
Nabestaandenuitkering (ten minste 2 jaar een Anw­-uitkering)
Inkomensondersteuning Wet Wajong
Bijstandsuitkering (Participatiewet, IOAW, IOAZ)
Uitkeringen op grond van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers 
Neemt u in 2017 een oudere werkloze in dienst, dan heeft u bij een dienstverband van ten minste 36 uur per week recht op een premiekorting van € 7.000,00 per jaar.
Werkt de werknemer minder dan 36 uur per week, dan wordt de premiekorting evenredig verlaagd. De premiekorting kan nooit meer zijn dan het bedrag aan premies dat u betaalt. De premiekorting kan worden toegepast zolang de dienstbetrekking bestaat, maar maximaal 3 jaar en uiterlijk totdat uw werknemer de AOW­-leeftijd bereikt.

Voormalig werkloze werknemers, die ziek worden
Werkgevers zijn vaak terughoudend met het in dienst nemen van oudere langdurig werklozen. De compensatieregeling neemt een drempel weg als de oudere, voormalig werkloze, werknemer ziek wordt. UWV vergoedt aan werkgever de loonkosten van arbeidsongeschikte oudere (voormalig werkloze) werknemers die voor ze in dienst kwamen minstens 52 weken aaneengesloten werkloos waren. Let wel! Deze regeling is ingegaan op 8 juli 2009 en geldt alleen voor personen die op dat moment 55 jaar of ouder waren en na die datum bij u in dienst zijn getreden. De compensatieregeling geldt daarmee alleen voor werknemers die voor 8 juli 1954 geboren zijn.
Het UWV compenseert de werkgever voor de doorbetaling van het loon vanaf het moment dat de oudere werknemer langer dan dertien weken ziek is. De werkgever krijgt de compensatie als de werknemer binnen de eerste vijf jaar na het in dienst treden langdurig ziek wordt. De compensatie kan maximaal doorlopen tot 2 jaar na aanvang van de ziekte.
 
 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Valt een verplichte inschrijving (contributie) beroepsvereniging onder de gerichte vrijstelling?    Wanneer een medewerker met een contract voor onbepaalde tijd een nieuwe functie krijgt, kan er dan opnieuw een proeftijd worden bedongen?