Waarom moet de teveel ingehouden heffingskorting worden terugbetaald?    Heeft mijn werkgever recht op een premiekorting? Ik ben 62 jaar en heb een WW-uitkering. 

Valt een verplichte inschrijving (contributie) beroepsvereniging onder de gerichte vrijstelling?

Vraagbaak  |  13 april 2017  |  Trefwoorden: Beroepsvereniging, Gerichte vrijstelling, Vakbond, Contributie

Vraag

Graag hoor ik wat je mening is over de inschrijving bij SKJ en NVO.
Vallen deze onder de gerichte vrijstelling? Of ben je van mening dat het verstandig is dit met de Belastingdienst af te stemmen?
 
Ik kom teksten tegen dat verplichte registratie zonder meer voor gerichte vrijstelling in aanmerking komt. Contributie/lidmaatschap kan ter discussie staan.
 
Als voorbeeld heb ik 2 nota’s bijgevoegd. 1x met “Kwaliteitsregister” en 1x met “Contributie”
 
Als ik de beschrijving van het NVO lidmaatschap bekijk, is mijn conclusie dat deze ook onder de gerichte vrijstelling zou moeten vallen.
  1. Er is sprake van toetsing van de opleiding (accreditatie)
  2. Hertoetsing van deskundigheidsbevordering en werkervaring
 
Hetgeen de Belastingdienst hierover schrijft is naar mijn idee volledig op het NVO van toepassing.
Om te voorkomen dat de Zorgsector onnodige kosten maakt door het onjuist uitvoeren van de werkkostenregeling, zou het de Belastingdienst sieren als ze de registers met naam en toenaam zouden noemen (niet alleen de zorgsector, maar ook het onderwijs).  Ik vind dat de Belastingdienst met de kreet “en dergelijke” zich er wel erg gemakkelijk vanaf maakt.
 

Antwoord

De contributie voor een beroepsvereniging is een gerichte vrijstelling. Ook wanneer de beroepsvereniging niets met de organisatie of functie te maken heeft.
Dit is dus fiscaal benadering. De vraag is verder of de werkgever de contributie zonder meer vergoedt of dat de contributie wordt verruild met een bruto component of bijvoorbeeld met verlof.
Het vreemde is, dat de contributie voor de vakbond niet (meer) onbelast mag worden vergoed. Dat is in de WKR opgenomen, ook wanneer in de CAO staat dat de werkgever dat mag/moet vergoeden.
Wanneer de Belastingdienst nogal vaag is, zou je als werkgever deze vaagheid moeten benutten.
Goed idee overigens om een lijst te maken van beroepsverenigingen, die al dan niet verplicht, de contributie fiscaal onbelast vergoed mag worden. Maar ook bijvoorbeeld verplichte cursussen en bijeenkomsten.
 
De NVO valt ook onder de gerichte vrijstelling. Ik ben overigens van mening dat veel werkgevers zich zelf onnodig belemmeringen opleggen. Daar waar de fiscus vaag is moet je gewoon de regels in het voordeel van de werkgever/werknemer uitleggen. Dat heb ik 10 jaar lang in mijn boek “Fiscaal Vriendelijk Belonen” gedaan.
Maar de Belastingdienst heeft ‘m in ieder geval niet. Die maakt zich af met een paar voorbeelden, waarbij je het risico loopt, dat die lijst ook nog eens als limitatief wordt gehanteerd.
 
Er zijn veel bedrijven die (ook omdat het gewoon kosten zijn) de WKR nauwelijks of niet benutten. Via de WKR kun je wel de vakbondscontributie “verruilen”, maar niet rechtstreeks met bruto loon e.d. omdat nou eenmaal de vakbondscontributie niet onbelast vergoed mag worden. Soms staat in de CAO dat de vakbondscontributie vergoed moet worden. Dat zal binnenkort in geen enkele CAO meer staan.
 
De Belastingdienst heeft geprobeerd om zoveel mogelijk kosten onder te brengen onder de WKR. Dus niet onbelast vergoeden. Of een VOG nu intermediaire kosten zijn of kosten van verwerving is een vraag. M.i. zouden deze kosten onbelast vergoed mogen worden.
Het vreemde is namelijk dat de EVC verklaring https://www.hr-kiosk.nl/hoofdstuk/opleidingen/erkenning-verworven-competenties-evc  Erkenning Verworven Competenties wel onbelast vergoed mag worden. Wat is nu hier het argument c.q. verschil?
Daarbij bestaat er een groot fiscaal verschil tussen de kosten die de werkgever zelf draagt t.b.v. de werknemer of de kosten die de werkgever vergoedt aan de werknemer.
Zo mag de werkgever wel de advocaatkosten (rechtsbijstand) van de werknemer aan het Advocatenkantoor betalen, maar niet de rekening van de werknemer vergoeden.
Uit alles blijkt dat er een grote willekeur is en er nauwelijks of geen goed onderbouwde argumenten worden gehanteerd.
M.i. moet een vakbond of beroepsvereniging een proefproces aanspannen. Maar ik merk dat rechters vaak op de stoel van de overheid gaan zitten. Bedankt voor het meedenken.


 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Waarom moet de teveel ingehouden heffingskorting worden terugbetaald?    Heeft mijn werkgever recht op een premiekorting? Ik ben 62 jaar en heb een WW-uitkering.