Wat zijn de arbeidsvoorwaarden wanneer ik na mijn pensionering blijf werken?    Valt een verplichte inschrijving (contributie) beroepsvereniging onder de gerichte vrijstelling? 

Waarom moet de teveel ingehouden heffingskorting worden terugbetaald?

Vraagbaak  |  24 april 2017  |  Trefwoorden: Algemene heffingskorting, Arbeidskorting, Wajong, Aanvullende uitkering

Mijn vraag aan de redactie:

Waarom moet onze zoon die werkt bij een baas die hem 60% betaalt en die aangevuld wordt met 40% uit een Wajong uitkering ieder jaar de te veel betaalde arbeidskorting terugbetalen aan de Belastingdienst. Hij werkt ook niet 40% minder en  normaal 40 uur per week voor 100%. Daarboven krijgt hij ook nog een boete omdat hij te veel arbeidskorting zou hebben ontvangen ik vind dat dit niet klopt. Alleen de werkgever heeft hier voordeel bij en de werknemer betaalt de rekening. Er zullen ongetwijfeld meer Wajongers zijn die dit overkomt. Volgens onze berekeningen komt hij zo'n € 1.300 op jaarbasis tekort.
 

Antwoord

Ik heb het vermoeden, dat zowel de werkgever, als het UWV ten onrechte (beiden) de heffingskortingen toepassen. Of dat zowel de Algemene heffingskorting is, als ook de Arbeidskorting weet ik niet. Dat het UWV een arbeidskorting toepast wil ik betwijfelen.
Mijn advies is om de werkgever van uw zoon te adviseren om niet een heffingskorting toe te passen, die kennelijk het UWV ook al doet.
De boete kan ik ook niet helemaal plaatsen, behalve de belastingrente, die ik niet als een boete, maar als een correctie wil zien op de te weinig ingehouden Loonbelasting. Hebt u dit al met de werkgever overlegd?
Mogelijk komt uw zoon in aanmerking voor een aanvullende uitkering. Ik kan dat niet beoordelen. Woont uw zoon nog bij u in, dan waarschijnlijk niet.
Ik adviseer u om deze vraag mogmaals aan het UWV of aan uw Gemeente te stellen.
 
 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Wat zijn de arbeidsvoorwaarden wanneer ik na mijn pensionering blijf werken?    Valt een verplichte inschrijving (contributie) beroepsvereniging onder de gerichte vrijstelling?