Wat zijn de arbeidsvoorwaarden wanneer ik na mijn pensionering blijf werken?

Vraagbaak  |  ma 1 mei 2017  |  Trefwoorden: , , , , ,

Vraag

Werken na mijn 65 jaar
Mijn werkgever heeft me na 3 maanden weer aangenomen met een nieuw contract. Hij heeft mijn uurloon verlaagd naar het minimumloon inclusief vakantiegeld. Ze betalen ook niet voor verplichte verlof dagen. Krijg ook niet betaald voor mijn vakantiedagen. Doe nog steeds het zelfde werk als voorheen. En werk ook nog 40 uur per week. Zit in het transport cao en zat voorheen in D. Zit nu al in mijn tweede jaar en werk geheel zelfstandig. Zit op een wiellader plus moet een weegbrug opereren, van in en uitwegen van vrachtwagens, met vervuilde grond. Ik kreeg voorheen ook vuilwerktoeslag, maar dat is ook verwijderd. Vraag me af of dat wel klopt, ik denk van niet. Ben bang als ik mijn werkgever dit aankaart, dat ze dan zeggen adios. (De vraagsteller voegde de tekst van HR-kiosk bij https://www.hr-kiosk.nl/hoofdstuk/arbeidsrecht/arbeidsovereenkomst/arbeidsovereenkomst-vanaf-65

Antwoord

Door de regels m.b.t. het arbeidsrecht van 65 jarigen (AOW-leeftijd) vanuit HR-kiosk weer te geven, heeft u min of meer het antwoord al zelf gegeven.
Wanneer u binnen 6 maanden weer bij dezelfde werkgever gaat werken (en zeker in dezelfde functie) wordt dit geacht een “opvolgend dienstverband” te zijn.
M.a.w. u bent nog steeds in dienst op basis van het oude dienstverband.
 
Er is een aantal zaken waar de werkgever zich in ieder geval aan moet houden (nog afgezien van het feit dat u (juridisch gezien) helemaal niet uit dienst bent geweest):
  • Omdat u hetzelfde werk doet, moet de werkgever u hetzelfde loon betalen c.q. minstens het loon dat de CAO voor die functie aangeeft
  • U hebt ook recht op alle van toepassing zijnde toeslagen
  • Uiteraard hebt u recht op verlofdagen en 8% vakantietoeslag
  • Verder moet de werkgever u bij ziekte het loon doorbetalen (i.p.v. 2 jaar, wordt dat 13 weken)
  • Natuurlijk kan het dienstverband worden opgezegd. De opzegtermijn bedraagt in uw geval 1 maand.
Feitelijk heb ik nauwelijks enige aanvulling op hetgeen u zelf al in HR-kiosk heeft gevonden.
Cruciaal is natuurlijk wat de reactie van de werkgever zal zijn, wanneer u hem attendeert op uw rechten.