Mag een bedrijfssluiting tijdens vakantie opgelegd worden

Vraagbaak  |  wo 3 mei 2017  |  Trefwoorden: , ,

Vraag

Mijn werkgever heeft bedacht dat er een minimum (4 uur) moet zitten aan het aantal uren dat ik per keer mag opnemen. Als ik een keer 2 uur vrij wil nemen, mag dat niet. Dat moet minimaal 4 uur aaneensluitend zijn. Aan de andere kant legt die ons wel circa 15 verplichte vrije dagen op. Mag dit allemaal zo maar? Helaas hebben wij geen CAO of iets dergelijks waaraan ik me kan vasthouden. Ik kijk uit naar je antwoord; waarvoor alvast dank.
 

Antwoord

 Hoe groot is jullie bedrijf, aantal medewerkers?  Ik neem aan minder dan 25? Die 15 verplichte dagen zijn vermoedelijk 3 weken sluiting van het bedrijf in de zomer. Is daar een gerechtvaardigd argument voor? Oftewel: gewichtige redenen?
Ja, als werkgever mag je regelen dat je alleen (minstens) 4 uren (kennelijk wordt bedoeld een halve dag) mag opnemen. Of mag je wel 6 uur opnemen?
Het grootste probleem zit ‘m in het feit dat er geen PersoneelsGids is, waar alle regelingen in staan. Deze regelingen zouden in goed overleg met het personeel tot stand moeten komen.
Kenmerk van dit soort bedrijven is een hoog ziekteverzuim, een groot verloop en een lage graad van tevredenheid. Helaas heb ik geen beter antwoord.