Collectieve Vakantieperiode


1. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
13 april 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , ,
... 2020 een ‘MKB verzuim-ontzorgverzekering Voor de kosten in het tweede ziektejaar komt er een collectieve verzuim-ontzorgverzekering, waaraan alle kleine werkgevers meebetalen. De ...

2. Overwerk   20 maart 2009
14 oktober 2021  |  , , , , , , ,
Inhoud Begrip Belast Verplichting Uitbetaling Wettelijk kader ontbreekt Reistijd kan overwerk zijn Overwerk opnemen in de arbeidsovereenkomst Afspraken in CAO Voorbeelden van overwerkvergoeding ...

3. Vakantie & verlof (inleiding)   20 maart 2009
3 augustus 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... grote problemen oplevert voor het bedrijf (‘zwaarwegende bedrijfsbelangen’). Of als er een collectieve vakantie is, zoals in de bouw en in het onderwijs. De werkgever moet dan schriftelijk ...

4. Vakantiedagen (stuwmeer voorkomen)   21 januari 2011
12 december 2023  |  , , , , , ,
... of snipperdagen aanwijzen. Ook bijvoorbeeld het sluiten van een kantoor tussen kerst en Nieuwjaar (collectieve vakantie) is in deze een mogelijkheid. Het besluit van de ondernemer om de dagen ...

5. Vakantietoeslag   20 maart 2009
3 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... verlofdagen in het Tijdspaarfonds (TSF). NB: De vakantiebonnen voor schilders zijn in de collectieve arbeidsovereenkomst met ingang van 22 mei 2016 afgeschaft. De vakantiebonregeling ...

6. Ziek tijdens collectieve bedrijfssluiting   18 april 2016
18 april 2016  | , , ,
Vraag Mag mijn werkgever vanwege een collectieve bedrijfssluiting van 2 weken mijn vakantiedagen inhouden, terwijl ik ziek was. Antwoord Bij uw werkgever geldt ieder jaar een collectieve ...

7. Mag mijn werkgever vanwege een collectieve bedrijfssluiting van 2 weken mijn vakantiedagen inhouden, terwijl ik ziek was.    11 mei 2023
24 mei 2022  | , , ,
Vraag Mag mijn werkgever vanwege een collectieve bedrijfssluiting van 2 weken mijn vakantiedagen inhouden, terwijl ik ziek was. Antwoord Bij uw werkgever geldt ieder jaar een collectieve ...

8. Mag een bedrijfssluiting tijdens vakantie opgelegd worden   7 augustus 2017
3 mei 2017  | , ,
Vraag Mijn werkgever heeft bedacht dat er een minimum (4 uur) moet zitten aan het aantal uren dat ik per keer mag opnemen. Als ik een keer 2 uur vrij wil nemen, mag dat niet. Dat moet minimaal 4 ...


8 items