Arbeidsongeschiktheidsfonds Aof


1. Arbeidskosten   15 augustus 2018
19 januari 2024  |  ,
... meer voor algemene bijdragen zoals de werkgeversbijdrage voor de Zorgverzekeringswet (ZVW), het Arbeidsongeschiktheidsfonds (AOF) en de algemene werkloosheidspremie (AWF). Organisaties zijn dit ...

2. Arbeidsongeschiktheid (geschiedenis)   20 maart 2009
25 oktober 2020  |  ,
... beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters wordt de lastenverdeling tussen het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) en de Werkhervattingskas anders ingevuld. Dit zal plaatsvinden ...

3. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
13 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... ) werkgever krijgt jaarlijks per zogeheten administratieve eenheid een korting op de Aof-premie (Arbeidsongeschiktheidsfonds) van maximaal € 1.200. Bij de toets op de ...

4. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
13 april 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , ,
... De minister wil echter uiterlijk per 2024 de korting vervangen door een lagere premie voor een ArbeidsOngeschiktheidsfonds (Aof) voor alleen kleine werkgevers. Vanaf 2021 beoordeelt de ...

5. Belastingplan 2014 (september 2013)   28 augustus 2013
30 augustus 2015  |  , ,
... voor de overheid (Ufo) 0,78% (0,78%) Uniforme opslag kinderopvang (Sfn/Ufo/Aof) 0,50% (0,50%) Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) 3,99% (4,95%) Werkhervattingskas (rekenpremie) (Whk) 0,54% ...

6. Belastingplan 2017   7 september 2016
29 oktober 2018  |  ,
... overheid (Ufo): hetzelfde niveau als in 2016. Premieopslag kinderopvang: gelijk (0,50%) als 2016. Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof): voorlopig hoger vastgesteld op 6,03% om lastenverlichtingen op ...

7. Belastingplan 2018   29 augustus 2017
8 januari 2018  |  , ,
... Premies werkgevers In 2018 stijgen de premies voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) en het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). De premie voor het AWf stijgt (onder voorbehoud van ...

8. Belastingplan 2020   16 september 2019
16 december 2019  |  , ,
... opslag kinderopvang 0,50% (2019: 0,50%). In oktober 2019 wordt de definitieve premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (‘Aof’) vastgesteld. Roken Een pakje sigaretten wordt in 2020 € ...

9. Belastingplan 2022   22 september 2021
2 november 2021  |  , , , , , ,
... opgelegd voor de loondoorbetalingsperiode tot maximaal een jaar. Verplichtingen en kosten Arbeidsongeschiktheidsfonds disproportioneel Kleine werkgevers ondervinden problemen om te ...

10. Grenzen grote, middelgrote en kleine ondernemingen (tabellen)   18 december 2017
8 januari 2024  |  , , , , , , , ,
... grote werkgever. De grenzen zijn ook van belang voor de gedifferentieerde premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) in 2024. Bedrag premieplichtig loon Kleine ondernemer kleiner ...

11. Leeftijdsbeloning (WML)   15 juni 2015
2 november 2019  |  , ,
... moeten blijken of werkgevers voldoende worden gecompenseerd via de Lage-inkomensvoordeel (LIV). * Arbeidsongeschiktheidsfonds Wet door Eerste Kamer aangenomen De Eerste Kamer heeft op 25 januari ...

12. Loonaangifte   11 november 2021
11 november 2021  |  , , , , , , , , ,
... te maken met extra veel aanpassingen. In de aangifte loonheffingen vind je naast de nieuwe Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof)-rubrieken vanaf 1 januari 2022 de code K (kindverlof) die de ...

13. Mutaties premies (tabellen)   23 juni 2017
18 november 2021  |  , , , ,
... 17,90% Nabestaandenfonds (ANW) 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% Sectorfonds (gemiddelde premie) 0,77% - Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) 3,60% gediff. 7,30% gediff. Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf) ...

14. Sociale verzekeringen (tabellen)   30 maart 2009
5 oktober 2023  |  , , ,
... (flexibele dienstverbanden) 7,64% 7,64% Uitvoeringsfonds voor de overheid (ufo) 0,68% 0,68% Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) Aof-laag (kleine werkgevers) 5,82% 6,18% Aof-hoog (grote ...

15. Veranderingen 2017   24 december 2016
9 januari 2020  |  , , , ,
... overheid (Ufo): hetzelfde niveau als in 2016. Premieopslag kinderopvang: gelijk (0,50%) als 2016. Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof): voorlopig hoger vastgesteld op 6,03% om lastenverlichtingen op ...

16. Veranderingen 2017   16 december 2016
23 december 2016  |  , , ,
... overheid (Ufo): hetzelfde niveau als in 2016. Premieopslag kinderopvang: gelijk (0,50%) als 2016. Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof): voorlopig hoger vastgesteld op 6,03% om lastenverlichtingen op ...

17. Veranderingen 2024   5 mei 2023
5 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... blijft veel gelijk, waaronder de hoge en lage WW-premie. Wel gaat het premietarief voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds omhoog: voor kleine werkgevers van 5,82% naar 6,18%, en voor grote ...

18. Veranderingen 2024   20 september 2023
7 november 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , ,
Zie voor de voorstellen van het demissionaire kabinet het Nieuwsbericht. Hieronder volgt nog een toelichting: Kindgebonden budget Het kabinet heeft in deze Miljoenennota eigenlijk maar twee zaken ...

19. Werknemersverzekeringen (tabellen)   12 december 2011
22 januari 2024  |  , , , , , , , , , ,
... 2,70% 2,2% 2,64% 2,64% AWF-hoog 7,94% 7,70% 7,2% 7,64% 7,64% UFO 0,68% 0,68% 0,68% 0,68% 0,68% AOF Arbeidsongeschiktheidsfonds 6,79% 7,03% 6,76% 6,80% AOF kleine werkgevers 5,49% 5,46% 6,18% AOF ...

20. Wetten en regels   1 juli 2018
15 december 2021  |  , ,
... (Wfsv) gepubliceerd. Door het wetsvoorstel gaan kleine werkgevers een lagere Aof-premie (Aof = Arbeidsongeschiktheidsfonds) betalen. Kleine werkgevers kunnen deze tegemoetkoming gebruiken om ...

21. Wetten en wetsvoorstellen ZW   13 juni 2013
24 december 2019  |  , ,
... vangnetters, waaronder artikel II, onderdelen R, T en V, wordt de lastenverdeling tussen het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) en de Werkhervattingskas anders ingevuld. Dit zal plaatsvinden ...

22. Basispremie WAO/WIA voor kleine werkgevers omlaag per 1 januari 2022   25 april 2023
15 december 2021  | Salaris Vanmorgen  | Angeline Brok  | , , , ,
Voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) betalen alle werkgevers nu nog hetzelfde premiepercentage. Vanaf 1 januari 2022 betalen kleine werkgevers echter minder.

23. Lagere Aof-premie kleine werkgevers   6 maart 2021
9 maart 2021  | AWVN  | Fred Barkhuis  | , , ,
Het wetsvoorstel – op 2 september 2020 ingediend – is onderdeel van eerder gemaakte afspraken over loondoorbetaling bij ziekte. Met het wetsvoorstel wil het kabinet kleine werkgevers financieel ...

24. Premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen 2022 – Awf- en Aof-premie   18 november 2021
18 november 2021  | Salaris Vanmorgen  | Andries Bongers  | , , , , , , , ,
De Regeling tot vaststelling premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, maximumpremieloon werknemersverzekeringen en opslag kinderopvangtoeslag 2022 is gepubliceerd.

25. Werkgeverschap weer aantrekkelijk maken   21 maart 2021
24 maart 2021  | MKB  | Fred Barkhuis  | , ,
... naar één jaar en introduceert de partij een zogeheten middenstandskorting op de Aof-premie (arbeidsongeschiktheidsfonds) voor bedrijven tot 25 medewerkers. (Bron: MKB, 11 mrt. ...


Bekijk items: 1 tot 25 (26 totaal)