Verzuim-Ontzorgverzekering


1. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
13 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... pijnpunten makkelijker, maar vooral ook duidelijker maakt. Een onderdeel hiervan is de nieuwe MKB-verzuim-ontzorgverzekering. Andere veranderingen zullen zijn: Vanaf 1 januari 2021 zal het ...

2. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
14 mei 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... tweede jaar, inclusief een aantal re-integratieverplichtingen.‘ Per 1 januari 2020 een ‘MKB verzuim-ontzorgverzekering Voor de kosten in het tweede ziektejaar komt er een collectieve ...

3. Wetten en regels   1 juli 2018
15 december 2021  |  , ,
... werkgevers kunnen deze tegemoetkoming gebruiken om zich goed te verzekeren via bijvoorbeeld de MKB-verzuim-ontzorgverzekering. Publicatiedatum 21-02-2020, Einddatum consultatie 20-03-2020. (Bron: ...

4. Kleine werkgever krijgt compensatie voor loondoorbetaling bij ziekte   9 januari 2019
11 januari 2019  | Rendement, Telegraaf  | Andries Bongers  | , ,
Voor veel (kleine) werkgevers is de twee jaar durende loondoorbetalingsplicht bij ziekte een zware last gebleken. Eerder was het plan van het kabinet om de loondoorbetalingsplicht voor werkgevers ...

5. Wetsvoorstel wijziging Wfsv   26 februari 2020
28 februari 2020  | Min SZW  | Fred Barkhuis  | , ,
... werkgevers kunnen deze tegemoetkoming gebruiken om zich te verzekeren via bijvoorbeeld de ...


5 items