Verzuimbeleid    Voeding 


Vitaliteitsmanagement

Datum laatste wijziging: 2 mei 2019  |  Trefwoorden: Arbeidsomstandigheden, Vitaliteitsmanagement, Duurzame inzetbaarheid

Inhoud

  1. Opleiding
  2. Omschrijving
  3. Vitaliteitsscan
  4. Klijnsma trekt beurs voor vitale werknemer
  5. Een subsidie van Europa voor gelukkiger personeel
  6. MKB’er ziet geen noodzaak voor vitaliteitsbeleid
  7. Behoefte persoonlijk budget te spenderen aan beweging en ontspanning

Opleiding

Een term die we steeds vaker tegenkomen, is vitaliteitsmanagement dat zijdelings met het Arbogebeuren te maken heeft. De Hogeschool Zeeland kent de hbo-opleiding Vitaliteitsmanagement & Toerisme en de Open Universiteit heeft Tinka van Vuuren als bijzonder hoogleraar Vitaliteitsmanagement aangesteld. Wat houdt vitaliteitsmanagement in?;

Omschrijving

Vitaliteitmanagement is een nieuw specialisme gestimuleerd door de overheid. Het behelst alle activiteiten van organisaties om hun medewerkers vitaal te houden zodat ze langer met plezier doorwerken en tijdens hun hele loopbaan optimaal functioneren. Hierbij valt te denken aan het stimuleren van een gezond leefpatroon van de medewerker door bijvoorbeeld gezond voedsel in de kantine en bedrijfsfitness, maar ook aan nieuwe organisatievormen die kennis, initiatief en verantwoordelijkheidsbesef bij werknemers bevorderen.

Vitaliteitsscan

Om langer doorwerken en minder verzuim te bevorderen zouden werknemers regelmatig (eens per vijf jaar?) de mogelijkheid moeten krijgen een vitaliteitsscan te laten maken. Deze scan meet de gezondheid en signaleert ook andere problemen die het werken belemmeren. De brancheorganisatie voor Arbodiensten, loopbaanadviseurs en re-integratiebedrijven als Boaborea pleiten voor het opnemen van zo’n scan in CAO’s en Arboregels, een groot bedrijf als Philips werkt/werkte er mee.

Klijnsma trekt beurs voor vitale werknemer

Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken) trekt 22 miljoen euro uit voor projecten waarmee werknemers langer en fitter aan het werk kunnen blijven. Bedrijven kunnen 50 procent subsidie ontvangen voor kleinschalige initiatieven (van maximaal 20.000 euro) die ervoor zorgen dat werknemers aantrekkelijk blijven voor een organisatie en de arbeidsmarkt, meldt Klijnsma. Ook onderzoeken naar mogelijkheden om medewerkers meer te betrekken bij verbeteringen van de organisatie van het werk, kunnen in aanmerking komen voor subsidie. (Bron: Nu, 9 jul. 2014)

Een subsidie van Europa voor gelukkiger personeel

Veel ondernemers uit het MKB hebben onvoldoende tijd of geld om te investeren in gezond personeel. Maar bedrijven die hun mensen fit, energiek en gemotiveerd willen houden kunnen sinds 15 oktober beroep doen op een subsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Dit programma, ‘Duurzame Inzetbaarheid' genaamd, is volgens beleidsmedewerker Beekhuizen van het ministerie SZW vooral bedoeld voor het MKB. "Dergelijke kleinere bedrijven beschikken vaak over minder menskracht en financiële middelen."

Waar moet je dan aan denken? "Je kunt met tests en trainingen bijvoorbeeld de gezondheid en het werkvermogen van je personeel checken. En hoe zit het met de vitaliteit en veranderingsbereidheid binnen een organisatie? Heb ik de juiste mensen aan boord? Daarvoor gebruikt SZW de door TNO ontworpen en jarenlang beproefde tests waar zowel de werkgever als de werknemer veel van leert."

(Bron: De Zaak, okt. 2014)

Red.: Als je dit leest, denk je als eerste: waarom geen door de onderneming (mee)betaalde contributie voor fitness. Maar nee, volgens de werkkostenregeling is alleen bedrijfsfitness die op de werkplek plaatsvindt vrijgesteld, daarbuiten geldt forfait. En in het MKB-bedrijf - met minder mankracht, financiële middelen en dus geen eigen fitnessruimte - zal de werkgever met één personeelsfeest per jaar, één betaalde fiets en een kerstdoosje ter waarde van € 25 per zakje, de boete van 80% niet kunnen betalen. Net als bij de fiets, een onsamenhangend overheidsbeleid: iets stimuleren en tegelijkertijd fiscaal dwarsbomen.

MKB’er ziet geen noodzaak voor vitaliteitsbeleid

Het hanteren van een vitaliteitsbeleid is niet nodig als het aan de MKB’er ligt (63 procent). De behoefte aan een dergelijk beleid is bij deze groep ondernemers simpelweg niet aanwezig.

Negentien procent geeft als reden dat het nog onbekend terrein is en veertien procent zegt dat de verantwoordelijkheid bij de medewerkers zelf ligt. Organisaties die wel een vitaliteitsbeleid hanteren leggen met name de focus op ziekteverzuim (43 procent), sport en beweging (42 procent) en een goede balans tussen werk en privé (32 procent). Deze gegevens blijken uit de jaarlijkse MKB Marktmonitor van Unique in samenwerking met onderzoeksbureau Motivaction onder 1.559 MKB’ers. (Bron: Brisk, 24 mrt. 2017)

Behoefte persoonlijk budget te spenderen aan beweging en ontspanning

Uit een onderzoek bleek dat als medewerkers honderd euro vrij mogen besteden, liefst 41 procent van hen dat willen uitgeven aan sport, beweging en ontspanning.

Uit een ander marktonderzoek blijkt dat ruim de helft van de bestuurders van organisaties (57%) zich grotendeels verantwoordelijk voelt voor een gezonde levensstijl van de medewerkers. Het is daarom vreemd slechts 24 procent van diezelfde werkgevers een budget ter beschikbaar stelt die de vitaliteit aanmoedigt. Cijfers om over na te denken.

Ga terug naar subrubriek Arbeidsomstandigheden.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Verzuimbeleid    Voeding