Hooikoorts    Kosten 


Kankerverwekkende en mutagene stoffen

Datum laatste wijziging: 4 augustus 2020  |  Trefwoorden: Kankerverwekkend, Arbo

Inhoud

  1. Actie tegen kanker door werk
  2. Roadmap on Carcinogens nu online
  3. Lijst kankerverwekkende en mutagene stoffen vernieuwd 2017
  4. Lijst kankerverwekkende en mutagene stoffen vernieuwd 2019
  5. Nieuwe Europese grenswaarden kankerverwekkende stoffen
  6. SZW publiceert nieuwe lijst kankerverwekkende stoffen 2020

Actie tegen kanker door werk

Als Europees voorzitter kan Nederland dit voorjaar een cruciale rol spelen in het terugdringen van kanker op het werk. Dat zeggen FNV, CNV en VCP en de Europese vakbond ETUC in een brandbrief die zij op 15 maart 2016 aanboden op het ministerie van SZW. De vakbonden vragen minister Asscher om met strenge Europese grenzen te komen voor 50 kankerverwekkende stoffen. Ze krijgen hierin bijval van de Europese Vakbondskoepel ETUC.

Kanker is momenteel de meest voorkomende aan werkgebonden doodsoorzaak waardoor in Europa per jaar niet minder dan 100.000 mensen sterven. (Bron: BG Magazine)

Roadmap on Carcinogens nu online

In een gezamenlijke inspanning om de blootstellingen aan kankerverwekkende stoffen op Europese werkplekken te verminderen hebben de voorzitters van de Europese Raad in 2016 (Nederland) en de toekomstig voorzitter van 2018 (Oostenrijk) samen met de Europese Commissie en het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk, ETUC en Business Europe de website Roadmap on Carcinogens gelanceerd. (Bron: Min. SZW, 13 okt. 2016)

Lijst kankerverwekkende en mutagene stoffen vernieuwd 2017

De nieuwe lijst met kankerverwekkende en mutagene stoffen* is nu online beschikbaar. Kankerverwekkende en mutagene stoffen kunnen in vrijwel alle werksituaties voorkomen. Denk hierbij aan de industrie, bouwnijverheid, ziekenhuizen en laboratoria.

* Officiele naam: Kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische stoffen (CMR)

Kankerverwekkende stoffen kunnen kanker veroorzaken of de kans hierop vergroten. Mutagene stoffen kunnen het DNA beschadigen en in combinatie met andere stoffen leiden tot kanker. Het aantal gevallen waarin werk gerelateerde situaties bijdragen aan het ontstaan van kanker wordt geschat op enkele procenten. Dit komt per jaar neer op enkele duizenden gevallen waarbij uitoefening van het beroep mogelijk een rol speelt.

In de wet zijn eisen opgenomen voor het werken met kankerverwekkende en mutagene stoffen. Voor een aantal specifieke kankerverwekkende stoffen en processen zijn bepalingen opgenomen die het gebruik geheel verbieden of bepaalde toepassingen uitsluiten. Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen mag geen blijvende eindoplossing zijn. Het gebruik mag niet langer duren dan strikt noodzakelijk is. Voor werknemers onder de 18 jaar is het geheel verboden om met kankerverwekkende of mutagene stoffen te werken.

Twee maal per jaar wordt de meest recente versie van de lijst gepubliceerd in de Staatscourant. Bekijk de nieuwe lijst met ruim 900 kankerverwekkende en mutagene stoffen van het ministerie van SZW. Het teken '•' in de tabel geeft aan dat de stof is toegevoegd of gewijzigd sinds de publicatie van de SZW lijst van juli 2016 (Staatscourant 2016, nr 34544).

(Bron: Min. SZW, 11 jan. 2017)

Lijst kankerverwekkende en mutagene stoffen vernieuwd 2019

In de Staatscourant (2019-38) is een nieuwe versie gepubliceerd van de SZW-lijst kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene stoffen en reprotoxische stoffen. Een dergelijke publicatie vindt twee maal per jaar plaats. (Bron: Arbo-online, 15 jan. 2019)

Ten opzichte van januari is alleen de ‘Lijst van kankerverwekkende stoffen’ per juli 2019 aangepast. Er zijn twee nieuwe stoffen toegevoegd: 2,4-dichloor-1-nitrobenzeen en 1,4-dichloor-2-nitrobenzeen. (Bron: Arbo Wetweter, jul. 2019)

Nieuwe Europese grenswaarden kankerverwekkende stoffen

Met ingang van 17 januari 2020 is de Arbowetgeving aangepast ter implementatie van een Europese richtlijn ter bescherming van werknemers tegen kankerverwekkende stoffen.

De Europese richtlijn bevat grenswaarden voor de maximaal toegestane concentraties van kankerverwekkende stoffen in de lucht op de werkplek. De richtlijn moet werknemers in heel Europa betere bescherming bieden tegen de risico’s van blootstelling aan deze stoffen. Deze grenswaarden worden met de aanpassing van de Arbowetgeving van toepassing in Nederland. Voor sommige kankerverwekkende stoffen geldt dat Nederland strengere grenswaarden heeft dan die in de Europese richtlijn gesteld worden, waardoor de wetgeving voor deze stoffen niet aangepast diende te worden.

SZW publiceert nieuwe lijst kankerverwekkende stoffen 2020

In de Staatscourant is de nieuwe lijst met kankerverwekkende stoffen en processen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gepubliceerd. Deze vervangt de lijst van december 2019. De lijst bevat naast kankerverwekkende stoffen en processen ook mutagene stoffen en voor de voortplanting giftige stoffen.

Het overzicht wordt tweemaal per jaar geactualiseerd. Er is 1 proces toegevoegd: emissies van ijzer- en staalgieten. Aan de lijst met kankerverwekkende stoffen is kobalt toegevoegd. Verder zijn er negen mutaties in de lijst met voor de voortplanting giftige stoffen. (Bron: Min. SZW, 3 jul. 2020)

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Hooikoorts    Kosten