Kosten    Muziek op het werk 


Migraine

Datum laatste wijziging: 7 december 2015  |  Trefwoorden: Migraine, Arbeidsomstandigheden

Inhoud

  1. Cijfers migraine
  2. Serieuze aandoening

Cijfers migraine

Nederland telt 3,1 miljoen migrainepatiënten tussen de 18 en 65 jaar. Iedere dag hebben 70.000 Nederlanders een migraineaanval. De meeste mensen die last hebben van migraine vertellen dit niet op hun werk. Dit leidt tot onnodig verzuim en productieverlies. De Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten (NVvHP) nam daarom het initiatief tot het opstellen van een richtlijn met als titel ‘Mensen met migraine…aan het werk!

Serieuze aandoening

Werkgevers moeten zich realiseren dat migraine een serieuze aandoening is. Het is niet zomaar een hoofdpijntje. Werknemers met migrainep verzuimen naar schatting gemiddeld drie tot zeven dagen extra als gevolg van hun ziekte, en dat is lang niet altijd nodig. De tips en aanbevelingen uit de richtlijn moeten leiden tot een hogere inzetbaarheid van medewerkers, minder productiviteitsverlies en een betere onderlinge verstandhouding tussen leidinggevenden, medewerkers en hun collega’s.

Daarnaast is het belangrijk dat werknemers zich realiseren dat er iets te doen valt aan migraine. Meer dan één miljoen migrainepatiënten bezoekt geen arts, waardoor de kans op een verkeerde of te late behandeling groot is.

Ga terug naar subrubriek Arbeidsomstandigheden.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Kosten    Muziek op het werk