Slaap    Thuiswerken 


Sociale media (veelvuldig gebruik)

Datum laatste wijziging: 13 januari 2019  |  Trefwoorden: Sociale media, Psychisch, Slaap, Onderzoek

Het gebruik van sociale media als Facebook, Twitter en WhatsApp leidt niet tot slaap- en psychische problemen op de korte of langere termijn. Bij geen enkele leeftijdsgroep is sprake van een negatieve invloed van gebruik van sociale media. Ook bij eenzame mensen leidt dit gebruik niet tot meer problemen.

De resultaten tonen dat mensen die méér gebruik maken van sociale media, niet méér psychische of slaapproblemen hebben op de korte of langere termijn (circa 1 jaar). In de achterliggende analyses is overigens rekening gehouden met bestaande psychische problemen, slaapproblemen en eenzaamheid in de periode ervóór. Daarmee wordt voorkomen dat verkeerde conclusies worden getrokken. Dit verklaart waarom sommige studies wel een effect van sociale media gebruik lijken te vinden. (Bron: Emerce, 11 jan. 2019)

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Slaap    Thuiswerken