Jurisprudentie


1. Jurisprudentie   17 juli 2019
17 februari 2021  |  ,
Inhoud Overheid naar Hoge Raad om uitspraak Urgenda-zaak Extra 'klimaat-tegenslag' kabinet; 9 megaton meer CO2-reductie nodig Kabinet wil groenste ooit zijn, maar eco-stemmer ziet vooral onwil ...

2. Wetten en jurisprudentie   26 mei 2019
27 mei 2019  |  ,
Inhoud Definitie Verschillende voorzieningen loondoorbetaling bij ziekte Melding Nieuwe Ziektewet (BeZaVa) Ziek tijdens de collectieve bedrijfssluiting vanwege vakantie Arboconvenant Definitie ...

3. 30%-regeling   20 juli 2010
16 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... Salarisnorm Schoolgelden Overige onbelaste vergoedingen en verstrekkingen Veranderen van werkgever Jurisprudentie Cijfers: aantal werknemers met 30%-regeling Werkkostenregeling (wkr) Aanscherping ...

4. Aannemen van opdracht   19 oktober 2009
29 oktober 2020  |  , , ,
... Wet minimumloon wederom aangehouden Wiebes beantwoordt vragen over VAR-verklaringen voor ZZP-ers Jurisprudentie: opdracht of arbeidsovereenkomst Overeenkomst van opdracht, geen dienstbetrekking ...

5. Aanspraak   20 maart 2009
11 juli 2019  |  , , , ,
... aantonen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan? Ja, dat moet de werkgever doen. Lees de jurisprudentie Gerechtshof 'sHertogenbosch van 21 mei 2019. ...

6. Afdrachtvermindering   6 januari 2016
14 oktober 2020  |  ,
... SO e-Herkenning Omzetting van de Afdrachtvermindering onderwijs in een subsidieregeling Jurisprudentie afdrachtvermindering onderwijs Begroting 2015 Naslag SO-afdrachtvermindering in ...

7. Afstandsverklaring   10 september 2010
29 maart 2017  |  ,
... niet toestaan van een afstandsverklaring. Toen dat duidelijk werd, verwees menig verzekeraar naar jurisprudentie die de verzekeraar toch verplichtte tot het doen van pensioenuitkeringen, ondanks ...

8. Alcohol   11 juli 2010
25 februari 2021  |  , , , , , , ,
... passende arbeid). De chauffeur is terecht ontslagen en moet ook de proceskosten betalen. (Bron: Jurisprudentie, 9 mei 2016) Ja, zegt ook het Gerechtshof Den Haag, 17 januari 2017. In deze ...

9. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... hij recht op de verstrekking van een kopie van zijn persoonsgegevens die worden verwerkt. (Bron: Jurisprudentie, d.d. 25 juli 2018) Recht op kopie personeelsdossier In een andere situatie ...

10. All-in-one-loon   18 maart 2019
1 mei 2023  |  , , , , ,
Inhoud Begrip Jurisprudentie over all-in 2014 All-in loon blijkt niet uit loonstrook – recht op nabetaling Criterium 'voldoende duidelijk voor de werknemer' All-in vraagt om duidelijke ...

11. Alle ontslagroutes bijgewerkt tot 2020   9 maart 2017
19 februari 2020  |  , , , , ,
... het meer uitgebreid. Indien u een wettelijke achtergrond wenst, commentaren, cijfers/aantallen, jurisprudentie et cetera, dan wijst HR-kiosk u de weg d.m.v. inhoudsopgaves en trefwoorden. Als u ...

12. Ambtelijk secretaris   15 juni 2010
20 februari 2018  |  , , ,
... secretaris mag dan geen lid van de OR zijn, hij geniet net als de OR-leden wel ontslagbescherming. Jurisprudentie heeft dit nog eens bevestigd. Vereniging Ambtelijk secretarissen hebben ook een ...

13. Anoniementarief   20 maart 2009
14 september 2018  |  , , , ,
... 5. U maakt een kopie van het identiteitsbewijs en bewaart die in uw loonadministratie. Red.: Uit jurisprudentie valt op te maken dat er op gelet moet worden dat de kopieën goed leesbaar zijn en ...

14. Arbeidsmarkttoeslag   5 mei 2023
5 mei 2023  |  , ,
... het salaris is geworden. Anders dan de kantonrechter heeft geoordeeld vormen de wetsartikelen en jurisprudentie die gaan over eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden niet het toetsingskader ...

15. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
13 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... bij ziekte tot drie maanden Zieke werknemer heeft recht op volledige betaling vakantie-uren Jurisprudentie: In tweede ziektejaar 70 procent van het salaris Burn-out: werkgever mag ...

16. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
13 april 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , ,
... de werkgever dus ook het gemiddelde loon aan overwerk doorbetalen en andere reguliere toeslagen. Jurisprudentie: Het gerechtshof van ’s-Hertogenbosch heeft op 28 oktober 2014 nog eens ...

17. Arbeidsovereenkomst bepaalde en onbepaalde tijd   22 januari 2011
18 oktober 2022  |  , , , ,
... doen op de afspraken uit de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) van de betreffende bedrijfstak. Jurisprudentie onderschrijft het voornoemde, zie Gerechtshof Leeuwarden 21 februari 2012, LJN ...

18. Arbeidsrecht (inleiding)   20 maart 2009
17 oktober 2020  |  , , , , , , , , , , , ,
... Burgerlijk Wetboek Beperkingen Kapstokartikelen Bijzondere verplichtingen werkgever en werknemer Jurisprudentie Juryrechtspraak Juridisch loket Huisvesting zeker zo belangrijk als goede ...

19. Arbeidsrechtelijke fouten   10 maart 2010
24 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... het tijdstip van opeisbaarheid van de eindejaars- en winstuitkeringen Griffierecht € 960 (Bron: Jurisprudentie, 14 aug. 2020) Achterstallig loon; geen rechtsgeldig einde contract, geen ...

20. Arbeidstijden (inleiding)   12 juli 2010
27 december 2023  |  , , , , , , , , , , ,
... Maximum werktijden Lunchtijd geen betaalde werktijd Onderzoek herstelperiode Cijfers Werkroosters Jurisprudentie roosterwijziging Boetes overtreden arbeidstijdenwet De oplossing voor (bijna) ...

21. Arbeidsvoorwaarden (primair, secundair, tertiair)   20 maart 2009
16 november 2021  |  , , , , , , ,
... arbeidsvoorwaarden Overzicht van arbeidsvoorwaarden Trends anno 2018 over arbeidsvoorwaarden Jurisprudentie Wetsvoorstel implementatie richtlijn transparante en voorspelbare ...

22. Arbeidsvoorwaarden aanpassen agv invoeren WKR   25 augustus 2014
1 mei 2017  |  , , ,
... de instemming van de OR heeft een werknemer het recht bij de kantonrechter in beroep te gaan. Uit jurisprudentie blijkt dat in individuele gevallen de rechter eerder de werkgever in het gelijk ...

23. Arbeidsvoorwaarden bij ontslag   20 maart 2009
14 oktober 2018  |  , , , , , , , ,
... Zvw betalen. Een ontvangen schadevergoeding is onder bepaalde omstandigheden onbelast, aldus jurisprudentie (Rechtbank Haarlem, 10-11-2009, nr. 08/7150). Dat is onder meer het geval als de ...

24. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... Deskundigen spreken liever over CANS, wat betekent: complaints of arms neck, and shoulder. Zie ook jurisprudentie d.d. 3 aug. 2017 inzake arbeidsongeschiktheid al dan niet veroorzaakt door RSI ** ...

25. Artificial Intelligence   31 januari 2019
22 januari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... bijvoorbeeld aan het berekenen van een schadeclaim of het doorspitten van duizenden dossiers met jurisprudentie, aldus Stolze. Zo maakt de Amerikaanse bank JP Morgan sinds kort gebruik van een ...


Bekijk items: 1 tot 25 (597 totaal)