Btw


1. BTW (werkkostenregeling)   26 april 2011
17 januari 2019  |  , , , , ,
Inhoud Praktische oplossing Administratie aanpassen BTW vergoedingen en verstrekkingen BTW aftrek bij o.a. een WKR toepassing Naslag Praktische oplossing Om te voorkomen dat van alle vergoedingen ...

2. BTW-heffing op pensioenen   24 januari 2017
11 juli 2019  |  , ,
Inhoud Pensioenfondsen roepen staatssecretaris op btw-heffing te schrappen Pensioenfondsen roepen staatssecretaris op btw-heffing te schrappen Drie pensioenfondsen noemen de btw-heffing die zij op ...

3. Belasting Toegevoegde Waarde (BTW)   4 februari 2017
18 juni 2023  |  , , , , ,
Inhoud Voorwoord Kleineondernemingsregeling Optreden Sinterklaas of Kerstman: 6% BTW BTW uitvoerende kunstenaars Sinterklaasfeest Personeelsfeest Dirigent moet 21% BTW belasten voor selectie ...

4. Belasting op autobrandstof - accijns en BTW   20 januari 2012
4 juni 2017  |  , , ,
... De belasting op benzine en diesel bestaat uit twee belastingcomponenten, accijns en BTW (19%) plus nog qua geld een kleine, de voorraadheffing: Accijns* is een vast bedrag per 1000 ...

5. Aannemen van opdracht   19 oktober 2009
29 oktober 2020  |  , , ,
... naam en adres opdrachtgever omschrijving van de opdracht factuurbedrag of uurtarief bedrag aan BTW betaaltermijn aansprakelijkheid levertermijn eventuele geheimhoudingsplicht soort ...

6. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... Extra miljoenen om werkzoekenden aan een baan te helpen Convenant Manpower en UWV Verlaging Btw-tarief verbouwingen en renovatie woningen Sectorplannen WERK 3daagse Actieplan 55-pluswerkt ...

7. Adverteren   21 maart 2011
... website staan totdat deze niet meer actueel is. De kosten voor het plaatsen zijn € 120,00 excl. BTW. Wilt u meer weten? Neem contact op met Angeline Brok of Andries Bongers. E-mail ...

8. Afdrachtvermindering   6 januari 2016
14 oktober 2020  |  ,
... van het aantal gerealiseerde S&O-uren kan onder meer leiden tot een boete voor de WBSO. 1 De btw-margeregeling is nog wel van toepassing op de levering van tweedehands goederen, kunst, ...

9. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... of waardoor u persoonsgegevens laat verwerken. Tegen een geringe vergoeding van € 90,00 (excl. BTW) kunnen wij u een model-verwerkersovereenkomst beschikbaar stellen. N.B. U moet deze wel zelf ...

10. Apparatuur, gereedschap en instrumenten   20 maart 2009
12 maart 2018  |  , ,
... kosten. Wordt niet aan de 90%-eis voldaan, dan is de factuurwaarde van het apparatuur etc. (incl. BTW) belastbaar loon voor de werknemer. De werkgever kan deze vergoeding ook onderbrengen in de ...

11. Arbeidsvoorwaarden aanpassen agv invoeren WKR   25 augustus 2014
1 mei 2017  |  , , ,
... bijhouden van de kosten welke vallen onder het forfait van de werkkostenregeling inclusief de BTW. In de oude situatie werden in de grootboekrekeningen de bedragen exclusief BTW (zowel hoog ...

12. Arboverstrekkingen   1 oktober 2009
25 januari 2022  |  , ,
... De werknemer mag zelf de schoenen uitzoeken voor een bedrag van maximaal € 80 inclusief btw. De werknemer kiest voor een duurder paar (deze zitten lekkerder). De vraag is of de ...

13. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Doel Complexe wetgeving SMS-nek Nog meer wetten VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking Gezondheidsmanagement Nationale Enquête arbeidsomstandigheden Schrap overtollige ...

14. Armoede   12 februari 2012
9 juli 2021  |  , , ,
... en laaggeletterdheid zijn enkele oorzaken daarvan. Ook wordt de toelatingsnorm iets verruimd nu de BTW op basis producten van 6 naar 9 % is gegaan. De voedselbanken durven deze stappen aan, nu er ...

15. Artificial Intelligence   31 januari 2019
22 januari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... het een afschrikeffect voor fraudeurs''. Wat we wel verstaan is ''Aan de hand van douane- en btw-gegevens zijn zogeheten dataminingtechnieken toegepast. Daarmee kunnen tot 100 keer meer ...

16. Auto van de zaak   23 juni 2015
31 augustus 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Wanneer is een auto ter beschikking gesteld? Per 2019 22% bijtelling bij privégebruik auto van de zaak Dieselgate Mannending Ter beschikking stellen auto zonder controle is vragen om ...

17. Beeldschermen   10 augustus 2015
9 november 2020  |  , ,
... voorkomen. Daar hebben werkgever én werknemer baat bij! De werkplekchecker kost € 25 excl. BTW. Niet veel voor de betere werkhouding. Beeldschermwerk toegenomen tot ruim 4 uur per dag in ...

18. Begroting 2015   28 augustus 2014
15 december 2019  |  , ,
... op arbeid van € 15 miljard per jaar. De kinderopvangtoeslag wordt vereenvoudigd. Het BTW-systeem gaat veranderen, wordt minder complex. De belastingdruk zal meer worden verspreid ...

19. Begrotingsakkoord 2013 (juni 2012)   25 juni 2012
30 augustus 2015  |  ,
... de inflatiecorrectie in de inkomsten- en loonbelasting voor het jaar 2013 achterwege te laten. BTW De BTW gaat van 19 naar 21%. Vanaf 2013 zal de opbrengst van de BTW-verhoging worden ...

20. Belasting   12 februari 2017
14 februari 2017  | 
... één laag belastingtarief voor iedereen: een vlaktaks* van 25 procent. Ook willen wij één laag BTW-tarief, lagere vennootschapsbelasting en 10 procent lagere accijnzen. We verlagen de ...

21. Belasting Toegevoegde Waarde (Lease-auto)   5 maart 2012
26 februari 2021  |  , , , , ,
Inhoud Werknemer Werkgever Auto 15 jaar of ouder Marge-auto's Lager BTW-forfait voor oudere auto’s Privégebruik aantonen zonder kilometeradministratie vrijwel onmogelijk Belastingdienst wijzigt ...

22. Belastingplan 2013 (september 2012)   22 september 2011
, ,
... van belastingen, tegemoet te komen, zullen bedrijven uitstel van betaling kunnen krijgen voor de BTW, loonbelasting en vennootschapsbelasting. Over de uitstelperiode van (maximaal) vier maanden ...

23. Belastingplan 2016   30 augustus 2015
12 februari 2018  |  , ,
... opbouw van de arbeidskorting die in de tabel bijzondere beloningen wordt verwerkt. BTW Het kabinet zet de verhoging van 6% naar 21% (bloemen, kapper, taxi, fietsenmaker et cetera) ...

24. Belastingplan 2017   7 september 2016
29 oktober 2018  |  ,
... - BPM en MRB - wordt aangepast. De standaardbijtelling wordt 22% van de cataloguswaarde (inclusief BTW en BPM). Alleen voor auto’s die geen CO2 uitstoten geldt een lagere bijtelling van 4% van ...

25. Belastingplan 2018   29 augustus 2017
8 januari 2018  |  , ,
Inhoud Prinsjesdag 2017 7 maatregelen uit Rutte III in Belastingplan 2018 BTW-herziening kostbare diensten Voorstel dividendbelasting gekraakt Nota naar aanleiding van het nader verslag bij het ...


Bekijk items: 1 tot 25 (303 totaal)