Arbeidsovereenkomst


1. Arbeidsovereenkomst   20 maart 2009
27 juli 2021  |  , ,
Alles wat met arbeidsovereenkomsten van doen heeft, wordt in de onderstaande subrubrieken belicht. Zie onder (klik op de gewenste subrubriek om toegang te krijgen):

2. Arbeidsovereenkomst (inleiding en inhoud)   19 oktober 2009
2 november 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Drie overeenkomsten voor het verrichten van arbeid Wettelijke grondslag van de arbeidsovereenkomst Verschil tussen loon en aanneemsom, commissie etc. Werk zelf verrichten Naam ...

3. Arbeidsovereenkomst bepaalde en onbepaalde tijd   22 januari 2011
18 oktober 2022  |  , , , ,
Inhoud Twee soorten overeenkomsten Voortzetten arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd Wet onderscheidt bepaalde en onbepaalde tijd (Wobot) Opvolgend werkgeverschap Intentieverklaring Na drie ...

4. Arbeidsovereenkomst met minderjarige   19 oktober 2009
21 maart 2017  |  ,
... of Arbowet Tot welke leeftijd minderjarig? Personen van 16 jaar en ouder mogen zelf een arbeidsovereenkomst aangaan: ‘Een minderjarige die de leeftijd van zestien jaren heeft bereikt, ...

5. Arbeidsovereenkomst vanaf AOW-leeftijd   19 oktober 2009
16 juli 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... pensioen en wil doorwerken Geen wettelijke regel Er is geen wettelijke regel die bepaalt dat de arbeidsovereenkomst bij het bereiken van de AOW-leeftijd eindigt. In een CAO, bedrijfsreglement* ...

6. Soorten arbeidsovereenkomsten   19 oktober 2009
21 maart 2021  |  , ,
Inhoud Verschillende soorten arbeidsovereenkomsten Arbeidsovereenkomst algemeen Voorovereenkomst Flexibele overeenkomsten Uitzendovereenkomst Opdracht Aannemen van werk Thuiswerkers ...

7. Flexibele arbeidsovereenkomst   6 januari 2010
7 november 2023  |  , , , , , , , ,
Inhoud Inleiding flexibele arbeidsovereenkomst Dienstbetrekking Flexibele schil Payrollen Contracting Overeenkomst van opdracht (OVO) Oproepovereenkomst Voorovereenkomst Diverse ...

8. Beëindiging arbeidsovereenkomst (inleiding)   10 maart 2010
3 april 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... Burgerlijk Wetboek In het BW zijn in verhouding veel artikelen te vinden die het verbreken van de arbeidsovereenkomst regelen en daaraan voorwaarden stellen. Op Ondernemersplein treft u een korte ...

9. Taal van de arbeidsovereenkomst   11 juli 2017
8 juli 2018  |  , , ,
... worden opgesteld? Er is geen wet die voorschrijft in welke taal een arbeidscontract of arbeidsovereenkomst opgesteld moet zijn. Ook is het niet verplicht om een contract te laten ...

10. Doorwerken na einde arbeidsovereenkomst   2 april 2016
21 maart 2017  |  ,
Inhoud Werknemer werkt gewoon door Jurisprudentie Arbeidsovereenkomst vanaf AOW-leeftijd Werknemer werkt gewoon door Het komt voor, de werknemer wiens arbeidscontract niet is verlengd, werkt ...

11. Vakantiedagen (einde arbeidsovereenkomst)   21 januari 2011
19 maart 2024  |  , , , , , , , ,
... afspraak. De werktijd die zij door haar opleiding mist, haalt ze in door op zaterdag te werken. Arbeidsovereenkomst niet verlengd Op 17 maart 2020, minder dan twee weken voordat de tijdelijke ...

12. Overzicht Collectieve Arbeidsovereenkomsten (CAO's)   10 juli 2023
10 juli 2023  |  , , ,
Voor een uitgebreide verzameling van bedrijfstak CAO's, evenals ondernemingscao's, kun je terecht op de websites van FNV en CNV. Op deze platforms vind je een overzicht van diverse ...

13. 30%-regeling   20 juli 2010
16 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... 30%-regeling Overgangsrecht Schriftelijke beantwoording Belastingplan 2019 Moment afsluiten arbeidsovereenkomst bepalend 30%-regeling alleen geldig als iemand vanuit een ander land is ...

14. Aandelenoptieregeling   20 maart 2009
1 juli 2021  |  , , , , , , , , ,
... van deelname. De binding met de onderneming wordt als te zwak beoordeeld. Of werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wel mogen deelnemen, zijn de meningen (regelingen) ...

15. Aannemen van opdracht   19 oktober 2009
29 oktober 2020  |  , , ,
... Wiebes beantwoordt vragen over VAR-verklaringen voor ZZP-ers Jurisprudentie: opdracht of arbeidsovereenkomst Overeenkomst van opdracht, geen dienstbetrekking Stappenplan overeenkomst tot ...

16. Aannemen van werk   5 december 2013
26 augustus 2019  |  , , , , ,
... arbeid Het Burgerlijk Wetboek kent drie soorten overeenkomsten voor het verrichten van arbeid: de arbeidsovereenkomst (artikel 7:610 BW), aanneming van werk (artikel 7:750 BW) en opdracht ...

17. Aanspraak   20 maart 2009
11 juli 2019  |  , , , ,
... onderbrengen in de vrije ruimte. Formulering van de aanspraak Het is raadzaam in de arbeidsovereenkomst vast te leggen dat een werknemer slechts dan recht heeft op een aan de ...

18. Aanstelling   12 maart 2018

... meer kalendermaanden. Soms mag een kandidaat, ondanks een opzegtermijn, toch eerder vertrekken. De arbeidsovereenkomst wordt in meervoud opgesteld en getekend door de werkgever en de nieuwe ...

19. Aanvangssalaris   20 maart 2009
11 januari 2019  |  , ,
Inhoud Arbeidsovereenkomst Aanloopschalen Minimumloon Kan je het aanvangssalaris verhogen? Startsalaris Heineken te hoog Arbeidsovereenkomst Een vast onderdeel van de arbeidsovereenkomst is het ...

20. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... waaronder de Brug-WW en scholingsvouchers werkzoekenden. Brug-WW Brug-WW bestaat uit een parttime arbeidsovereenkomst bij een nieuwe werkgever, in combinatie met een (gedeeltelijke) reguliere ...

21. Administratie   12 maart 2018

... of weekbladen enzovoort) moeten, na ontvangst van een offerte, schriftelijk worden bevestigd. Arbeidsovereenkomst, soms aangevuld met de functiebeschrijving. Interne mededeling(en) over de ...

22. Afstandsverklaring   10 september 2010
29 maart 2017  |  ,
... en ook uit andere wetgevingen blijkt geen verbod. Anders is het als de werkgever een arbeidsovereenkomst met daarin een pensioenaanbod met de werknemer wil sluiten. Overeenkomst Als ...

23. Agentuurovereenkomst   11 maart 2013
15 juli 2018  |  , ,
... maar waarbij de handelsagent nog intensief betrokken is geweest. Opzegtermijnen Net als bij de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kent de agentuurovereenkomst voor onbepaalde tijd ...

24. Algemeen verbindend verklaren   20 maart 2009
2 december 2021  |  , , , ,
Inhoud Toepassingsgebied Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten (AVV) Doel ...

25. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
... volgend jaar stijgen naar 66 jaar en acht maanden en in 2021 omhooggaan naar 67 jaar. Opzeggen van arbeidsovereenkomst Werkgevers moeten er dus rekening mee houden dat werknemers vanaf volgend ...


Bekijk items: 1 tot 25 (791 totaal)