Aannemen van werk    Arbeidsovereenkomst (inleiding en inhoud) 


Agentuurovereenkomst

Datum laatste wijziging: 15 juli 2018  |  Trefwoorden: Agentuurovereenkomst, Provisie, Arbeidsovereenkomst

Inhoud

  1. Bemiddeling
  2. Provisie
  3. Opzegtermijnen

Bemiddeling

De agentuurovereenkomst is een overeenkomst waarbij een handelsagent bemiddelt bij het tot stand komen van overeenkomsten tussen een derde en een zogeheten principaal. Een principaal kan bijvoorbeeld een onderneming zijn die zijn producten in een bepaald afzetgebied wil verkopen en hiervoor gebruik maakt van een aldaar gevestigde handelsagent. De agentuurovereenkomst is een vorm van een bemiddelingsovereenkomst maar heeft specifieke kenmerken die erop gericht zijn rechtsbescherming te bieden voor de handelsagent. Een agentuurovereenkomst kan zowel voor bepaalde als voor onbepaalde tijd worden aangegaan.

Provisie

De handelsagent is afhankelijk van het bedrijfsresultaat van de principaal. De beloning van de handelsagent, de provisie, wordt namelijk hoofdzakelijk bepaald door de door hem aangebrachte verkopen. Na afloop van de agentuurovereenkomst zal de handelsagent onder bepaalde omstandigheden nog aanspraak kunnen maken op provisie. Het zal hierbij gaan om overeenkomsten die na afloop van de agentuurovereenkomst zijn gesloten maar waarbij de handelsagent nog intensief betrokken is geweest.
Opzegtermijnen

Net als bij de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kent de agentuurovereenkomst voor onbepaalde tijd wettelijke opzegtermijnen. Wanneer deze niet in acht genomen worden kan dit leiden tot schadeplichtigheid van de opzeggende partij. Hiervoor is geen ruimte wanneer er wordt opgezegd op grond van een dringende reden. Bijvoorbeeld wanneer de principaal opzegt omdat de handelsagent in faillissement verkeert. Wanneer de handelsagent van deze dringende reden een verwijt kan worden gemaakt kan dat leiden tot schadeplichtigheid.

NB: Zolang als er in een agentuurovereenkomst geen gezagsverhouding is, is er geen sprake van een arbeidsovereenkomst. Ook de provisie is niet gelijk aan de verplichting het wettelijk minimumloon of meer (maandelijks) te betalen.

Ga terug naar subrubriek Arbeidsovereenkomst.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Aannemen van werk    Arbeidsovereenkomst (inleiding en inhoud)