​​​​​​​Arbeidsovereenkomst: dit zijn veelgemaakte fouten

Artikelen  |  di 8 dec 2020  |  Trefwoorden:De arbeidsovereenkomst is een belangrijk document. De werkgever en werknemer gaan bij tekenen officieel de samenwerking aan. Vanaf dit moment gelden er bepaalde rechten en plichten. Het is dus van groot belang dat de arbeidsovereenkomst geen fouten bevat, maar toch komt dit regelmatig voor. Dit zijn veelgemaakte fouten in de arbeidsovereenkomst.

Afspraken op papier

Allereerst is het verstandig om alle afspraken schriftelijk vast te leggen. Het is niet wettelijk verplicht en is dus mogelijk om een mondelinge arbeidsovereenkomst af te sluiten. Hierbij moeten sommige afspraken wel schriftelijk vastgelegd worden, waaronder het loon en het aantal arbeidsdagen. Om te voorkomen dat er later discussie ontstaat over bepaalde afspraken die samen gemaakt zijn, is het verstandig om alles op papier te zetten. Denk hierbij aan afspraken over thuiswerken, over een eventuele reiskostenvergoeding of leaseauto. Denk ook aan onkostenvergoedingen en tegemoetkomingen, zoals een thuiswerkvergoeding of tegemoetkoming in de overige vervoerskosten, zoals de premie van een autoverzekering. Hierbij kan op basis van bijvoorbeeld de goedkoopste autoverzekering een tegemoetkoming in worden afgesproken. Zo is er nog veel meer maatwerk mogelijk. De werkgever en de werknemer zetten allebei hun handtekening onder het contract en geven zo aan dat zij akkoord gaan met de inhoud.

Functieomschrijving te specifiek

Regelmatig wordt de functieomschrijving te specifiek omschreven. Dit biedt weinig flexibiliteit, waardoor het wordt aangeraden om dit niet te nauw op te schrijven. Hier moet een balans in gevonden worden. De omschrijving moet ook niet zo algemeen zijn dat de werknemer niet meer weet wat er precies van hem of haar wordt verwacht. Door de juiste balans te vinden zijn er meer mogelijkheden in het geval van een reorganisatie of fusie, waardoor het contract gewoon kan blijven doorlopen.

Algemene arbeidsvoorwaarden

In de individuele arbeidsovereenkomst moet verwezen worden naar de algemene arbeidsvoorwaarden van de organisatie, zoals het verzuim- en verlofreglement. Dit wordt regelmatig vergeten. De werknemers gaan namelijk alleen akkoord gaan met de algemene arbeidsvoorwaarden als deze vermeld staan in het contract en zij daarvoor hebben getekend.

Te lange proeftijd

Er mag in principe een proeftijd van maximaal een maand afgesproken worden. Een langere proeftijd van maximaal twee maanden is alleen af te spreken bij een vast contract of een tijdelijk contract van meer dan twee jaar. Het is dus niet toegestaan om een proeftijd van twee maanden op te geven bij een jaarcontract. In dit geval geldt er helemaal geen proeftijd meer. In het geval van een tijdelijk contract is het ook belangrijk om te bedenken dat een tijdelijk contract in een vast contract kan overgaan door de aanzegtermijn en ketenregeling.

Tussentijdse beëindiging

Een arbeidsovereenkomst is in principe niet tussentijds op te zeggen. Dit geldt voor beide kanten. Alleen tijdens de proeftijd kan deze beslissing gemaakt worden. Door een bepaling in het arbeidscontract op te nemen waarin staat dat het recht om tussentijds het contract op te zeggen wel geldt, kan dit wel. De werknemer kan in dit geval ook tussentijds opzeggen.