Functiecontract    Leerovereenkomst 


Gelijkgestelden

Datum laatste wijziging: 24 september 2019  |  Trefwoorden: Gelijkgestelden, Arbeidsovereenkomst

Inhoud

  1. Begrip 'gelijkgestelden'
  2. Voorwaarden
  3. Inhouding premies
  4. Huishoudelijke werkers
  5. Naslag

Begrip 'gelijkgestelden'

De categorie 'gelijkgestelden' zijn personen die voor een bedrijf werkzaamheden verrichten, als regel is er voor hen geen arbeidsovereenkomst opgemaakt en de verdiensten komen onder het minimumloon uit, denk bijvoorbeeld aan een schoonmaker of tuinman. Juridisch gaat het om personen die in maatschappelijk opzicht gelijk kunnen worden gesteld aan iemand die in echte dienstbetrekking werkt.

Voorwaarden

Er is sprake van een gelijkgestelde als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
  1. hij verricht persoonlijk de arbeid waarvoor loon wordt betaald;
  2. het bruto-inkomen voor de arbeid bedraagt doorgaans over een week (7 dagen) ten minste 2/5 van het wettelijk minimumloon. Op grond van deze wet geldt voor werknemers jonger dan 23 jaar een lager wettelijk minimumloon dan voor andere werknemers. Als het loon niet afhankelijk is van leeftijd, dan geldt voor de 2/5-grens het minimumloon voor werknemers van 23 jaar of ouder;
  3. hij werkt doorgaans op ten minste 2 dagen per week, ongeacht het aantal uren;
  4. de arbeidsverhouding is aangegaan voor onbepaalde tijd of voor ten minste een maand (30 dagen). Hierbij kan het ook gaan om 2 arbeidsverhoudingen met dezelfde opdrachtgever die elkaar binnen een maand opvolgen en die samen ten minste een maand duren;
  5. hij is niet in echte of fictieve dienstbetrekking, zoals aannemers van werk of hun hulpen, agenten, subagenten, artiesten, A-topsporters, bestuurders van een coƶperatie met werknemerszelfbestuur, commissarissen, leerlingen, stagiairs, meewerkend kinderen, uitzendkrachten of thuiswerkers of hun hulpen.

Inhouding premies

Voor gelijkgestelden dient het bedrijf de loonbelasting/premie volksverzekeringen op een andere manier te berekenen en met afwijkende percentages. Daarvoor bestaan aparte tabellen, waarbij al rekening is gehouden met de belaste vergoeding van de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw.

Huishoudelijke werkers

Voor personeel of dienstverlening aan huis gelden andere regels dan voor gelijkgestelden, zie subrubriek Huishoudelijke werkers.

Naslag

Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar.

Ga terug naar subrubriek Arbeidsovereenkomst.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Functiecontract    Leerovereenkomst