De maatstaf beoordeling arbeidsrelatie moet worden aangepast volgens de AG    Doorwerken na einde arbeidsovereenkomst 


Dienstbetrekking

Datum laatste wijziging: 22 mei 2018  |  Trefwoorden: Dienstbetrekking, Arbeidsovereenkomst

Inhoud

 1. Begrip dienstbetrekking
 2. Omvang van het werk
 3. Soorten dienstbetrekking
 4. Kenmerken echte dienstbetrekking
 5. Uitsluiting werknemersverzekeringen
 6. Naslag
 7. Krantenbezorger is niet in dienstbetrekking

Begrip dienstbetrekking

Een dienstbetrekking is een arbeidsrelatie die is gebaseerd op een overeenkomst tussen een werkgever en een werknemer. Met deze overeenkomst maken werkgever en werknemer afspraken over de voorwaarden waaronder de werknemer tegen betaling werkt. Meestal leggen de werkgever en werknemer deze afspraken schriftelijk vast, maar zij kunnen dat ook mondeling of stilzwijgend doen.

Omvang van het werk

Er is niet alleen sprake van een dienstbetrekking als iemand in vaste dienst is. Ook de omvang van het werk bepaalt niet of er een dienstbetrekking is. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een dienstbetrekking bij:

Soorten dienstbetrekking

Er zijn verschillende soorten dienstbetrekkingen: Zie ook subrubriek Soorten arbeidsovereenkomst.

Kenmerken echte dienstbetrekking

Een echte dienstbetrekking heeft de volgende kenmerken:
 1. de werknemer heeft zich verplicht om voor de werkgever te werken;
 2. de werkgever is verplicht om de werknemer voor het werk loon te betalen;
 3. tussen de werknemer en de werkgever bestaat een gezagsverhouding.

Uitsluiting werknemersverzekeringen

Sommige arbeidsrelaties zijn alleen voor de werknemersverzekeringen geen dienstbetrekking. De werkgever hoeft voor deze arbeidsrelaties geen premies werknemersverzekeringen in te houden en te betalen. Maar hij weer wel loonbelasting/premie volksverzekeringen en bijdrage Zvw inhouden en betalen. De volgende arbeidsrelaties zijn geen dienstbetrekking voor de werknemersverzekeringen:
 • vrijwilligers bij de politie;
 • vrijwilligers van de gemeentebrandweer;
 • bepaalde directeuren-grootaandeelhouders van een nv of bv;
 • leden van Gedeputeerde Staten;
 • wethouders en raadsleden;
 • werknemers die wonen of werken in het buitenland en daar verzekerd zijn;
 • bepaalde werknemers in het internationaal vervoer.

Naslag

Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar.

Krantenbezorger is niet in dienstbetrekking

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de heer X niet verplicht is om persoonlijk arbeid te verrichten en dat er geen sprake is van een gezagsverhouding. Het zijn ook geen fictieve dienstbetrekkingen, reeds omdat de inkomsten lager zijn dan € 587,76. Omdat er geen sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking en van IB-ondernemerschap zijn de inkomsten terecht belast als inkomsten uit overige werkzaamheden. (Bron: jurisprudentie, 11 aug. 2016)

Ga terug naar subrubriek Arbeidsovereenkomst.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: De maatstaf beoordeling arbeidsrelatie moet worden aangepast volgens de AG    Doorwerken na einde arbeidsovereenkomst