Functiecontract

Datum laatste wijziging: 8 oktober 2019  |  Trefwoorden: ,

Output gericht

In het kader van de toenemende flexibilisering en individualisering werken sommige bedrijven met functiecontracten. Deze vorm van contract is vooral gericht op output. Terwijl in de traditionele arbeidsovereenkomst de arbeidsduur, werktijden, aantal vakantiedagen e.d. als regel nauwkeurig is overeengekomen, wordt dit bij het functiecontract in belangrijke mate vrijgelaten (wel wordt als regel een aantal vakantiedagen gesteld, bijvoorbeeld 30). Van de werknemer wordt verwacht dat hij zijn functie uitvoert, hoeveel tijd hij daarvoor nodig heeft en wanneer hij werkt, bepaalt hij zelf. Prestatie is het enige criterium, het salaris is dan ook voor het grootste deel hiervan afhankelijk.

Ga terug naar subrubriek Arbeidsovereenkomst.