Exoneratiebeding

Datum laatste wijziging: 8 oktober 2019  |  Trefwoorden: ,

Beperkende bepalingen

In (algemene) arbeidsovereenkomsten kunnen bepalingen worden opgenomen, die aansprakelijkheid* van de werkgever tegenover de werknemer(s) beperken, het gaat hier om het zogeheten exoneratiebeding. Een exoneratiebeding of exoneratieclausule is een vrijwaring op grond waarvan een wettelijke verplichting tot schadevergoeding, ontstaan door een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, wordt uitgesloten of beperkt. Belangrijk is dat alle partijen tevoren hiervan op de hoogte zijn gesteld.* Gezien de omvangrijke economische belangen is het in voorkomende gevallen raadzaam in de arbeidsovereenkomst het intellectueel eigendom (octrooirecht, auteursrecht, enzovoort) vast te leggen.

Ga terug naar subrubriek Arbeidsovereenkomst.