Staan Van Nistelrooy en Slot boven de wet?

Opinie  |  do 25 mei 2023  |  Bron: HR-kiosk  |  Auteur: Andries Bongers  |  Trefwoorden: , , , ,

Alhoewel het vaak anders lijkt hebben beroepssporters en -trainers gewoon een arbeidsovereenkomst waar (meestal) het Nederlandse arbeidsrecht van toepassing is.
Dat geldt dus ook voor opzegtermijnen. M.a.w. je kunt niet maar zo roepen dat je weggaat of niet meer verder gaat met de club waar je werkt.
Ook de werkgever kan het contract niet maar zo opzeggen. Dus ook voor deze trainers geldt dus een normale opzegtermijn van 1 maand, voor een contract voor onbepaalde tijd.

Contract voor bepaalde tijd

Maar hoe staat het dan met een overeenkomst voor bepaalde tijd? Beide partijen dienen zich nadrukkelijk aan de overeengekomen termijn te houden. Dus als Slot en Van Nistelrooy nog een 2-jarig contract hebben, zullen zij in principe die tijd moeten uitdienen.
Dat e.e.a. vaak niet houdbaar is, zien we in de praktijk, waarbij in een overeenkomst een ontsnappingsclausule is vastgelegd of wanneer niet dan worden afkoopsommen betaald. Is er dus geen tussentijdse opzegclausule in het contract opgenomen, dan is de werknemer, wanneer deze voortijdig de overeenkomst verbreekt schadeplichtig.
Wanneer er sprake is van een overgang naar een andere werkgever is deze (in de voetbalwereld gebruikelijk) wel bereid een schadeloosstelling te betalen. Maar hoe zit het nou als er geen andere werkgever is. Het komt ook voor dat sporters van hun riante vermogen dan zelf de afkoopsom betalen.

Schadeloosstelling

De schade die een werkgever oploopt bij het voortijdig vertrek van de werknemer is een nogal rekbaar begrip. Hoe toon je dat aan? Mag de werkgever een (te) hoge schadeloosstelling vragen om zodoende het vertrek te blokkeren? Of zal de rechter in een arbitragezaak de hoogte van de afkoopsom irrealistisch vinden of de verbetering van de positie van de medewerker zwaar laten meewegen?

Ontslag op staande voet

Niet alleen de werkgever kan een ernstige reden hebben voor ontslag op staande voet, maar ook de medewerker. In het laatste geval moet het dan wel gaan om een onhoudbare situatie. Bijvoorbeeld niet als je het oneens bent met elkaar of tijdelijk het vertrouwen weg is. Maar wanneer dan wel? Is er een poging gedaan om het vertrouwen te herstellen? Is er een verbetertraject gestart?

Vreemde wereld

Het blijft een vreemde wereld, waarin het grote geld de boventoon viert en de basale wetgeving nog steeds telt, maar afgekocht wordt met grote sommen geld.
Ik ben benieuwd hoe dit afloopt, waarbij loyaliteit en binden en boeien in deze omgevingen vage of niet meer bestaande begrippen zijn, wanneer er sprake is van grote uitdagingen (voor veel geld) en diepe teleurstellingen.

Bij het ter perse gaan van dit bericht blijkt dat de overgang van Slot naar Tottenham niet doorgaat 

Andries Bongers

Andries Bongers Meer info

Eindredacteur bij HR-kiosk.nl en Directeur van HR-kiosk BV, Directeur en consultant De Bongerd VOF, was Bestuurslid NVP, is Auteur "Fiscaal Vriendelijk Belonen", Partner van Merknemers.nu
Interesse: Beloningsmanagement, Arbeidsrecht, HR Generalist, Columnist. Visie over Personeelsbeleid  Interview dr. Miranda Langedijk op pagina 6/10