Tussentijdse Opzegging Arbeidsovereenkomst Voor Bepaalde Tijd


1. Arbeidsovereenkomst (inleiding en inhoud)   19 oktober 2009
2 november 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... de verlenging, anders dan met expliciete instemming van de werknemer en met gebruikmaking van een tussentijdse opzegmogelijkheid in de arbeidsovereenkomst. De situatie doet zich voor dat de ...

2. Arbeidsrechtelijke fouten   10 maart 2010
24 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... tot de bedongen arbeid en heeft zij de arbeidsovereenkomst beëindigd per 14 juli 2022. Geen tussentijdse opzegging mogelijk De kantonrechter oordeelt dat de arbeidsovereenkomst voor ...

3. Beëindiging arbeidsovereenkomst (inleiding)   10 maart 2010
31 januari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... zo min mogelijk vaagheden staan die later tot een meningsverschil zouden kunnen leiden. Tussentijdse opzegging door werkgever Als er geen tussentijds opzegbeding is en de werkgever wil ...

4. Beëindiging van rechtswege   10 maart 2010
9 november 2017  |  , ,
... periode afloopt (7:667, lid 1 BW). Opzegging is dus niet nodig en ook geen ontslagvergunning. NB: Tussentijdse opzegging arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is alleen mogelijk als dat ...

5. Ontslag met wederzijds goedvinden   10 maart 2010
18 augustus 2021  |  , , , , , , ,
... Kosten ontslag met wederzijds goedvinden Jurisprudentie schriftelijkheidsvereiste Tussentijdse opzegging van arbeidsovereenkomst toch mogelijk door vaststellingsovereenkomst ...

6. Ontslag op eigen verzoek   10 maart 2010
23 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... alleen opzeggen als u bij het aangaan ervan een tussentijds opzegbeding bent overeengekomen. Is tussentijdse opzegging mogelijk, dan moet de werknemer zich aan de geldende opzegtermijn houden. ...

7. Studiekosten   20 maart 2009
26 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... dit door het volgen van scholing onder verschillende doelgroepen te stimuleren. Panteia voerde een tussentijdse evaluatie uit naar de resultaten en doeltreffendheid van beide regelingen. Met ...

8. Transitievergoeding (aftrek van kosten)   14 januari 2015
2 november 2021  |  , , ,
... aangegaan om de werkneemster de opleiding te laten volgen; enna afronding van de opleiding of na tussentijdse beëindiging daarvan niet (of met een tussenpoos van meer dan zes maanden) was ...

9. Vaststellingsovereenkomst   4 december 2016
31 augustus 2021  |  , , , , , , , ,
Inhoud Definitie Wettelijk vereisten inhoud vaststellingsovereenkomst Vervolg inhoud vaststellingsovereenkomst Onderzoeksplicht Wilsgebrek Bedenktijd twee weken Vaststellingsovereenkomst en ...

10. Vergoeding aan de werkgever   13 maart 2010
23 augustus 2018  |  ,
... wegens veranderingen in de omstandigheden van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zonder tussentijdse opzeggingsmogelijkheid. Het is denkbaar dat de werkgever extra personeel moet ...

11. Wet Werk en Zekerheid (Ketenbepalingen)   16 mei 2015
6 januari 2020  |  , , , , ,
... als het een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd betreft die de mogelijkheid van tussentijdse opzegging niet kent. Verder is geregeld dat de rechter aan de werkgever een ...

12. Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tussentijds opzeggen, kan dat?   9 mei 2021
9 mei 2021  | , , ,
... wederzijds goedvinden wel eerder recht op een WW-uitkering als er in de arbeidsovereenkomst een tussentijdse opzegmogelijkheid is opgenomen. In dat geval dient overigens wel de geldende ...

13. Een ieder wordt geacht de wet te kennen. Nee toch?   10 mei 2021
10 mei 2021  | HR-kiosk Verder Denken  | Andries Bongers  | , , , , ,
Burgers en bedrijven moeten zich aan de wet houden. Dat is een heldere regel die (bijna) iedereen kent. Betekent dat ook dat iedereen de inhoud van de wet moet kennen? Nederland kent duizenden ...

14. Pas op met het tussentijds verlengen van tijdelijke contracten en draaideurconstructies   29 oktober 2021
29 oktober 2021  | LWA Lieshout Westerhout Advocaten  | Bas Westerhout  | , , , ,
... essentialia is gewijzigd. Een andere uitleg zou leiden tot een situatie waarin een werkgever door tussentijdse verlengingen misbruik van de ketenregeling kan maken en zo de door de wetgeving ...

15. Staan Van Nistelrooy en Slot boven de wet?   25 mei 2023
25 mei 2023  | HR-kiosk  | Andries Bongers  | , , , ,
... ontsnappingsclausule is vastgelegd of wanneer niet dan worden afkoopsommen betaald. Is er dus geen tussentijdse opzegclausule in het contract opgenomen, dan is de werknemer, wanneer deze ...


15 items