2016


1. Doelstelling 2016   22 september 2015
16 januari 2016  |  , ,
... inrichting van het stelsel van aanvullende pensioenen in Nederland. In het Belastingplan 2016 werd dat nog eens bevestigd. De vier doelen zijn: Werknemers moeten voldoende pensioen ...

2. Belastingplan 2016   30 augustus 2015
12 februari 2018  |  , ,
... als zij gebruikmaken van een regeling die afloopt voordat zij hun nieuwe AOW-leeftijd bereiken. In 2016 is de AOW leeftijd 65 jaar plus 6 maanden. Arbeidsbeperking Voor de allerzwaksten onder de ...

3. Veranderingen 2016   25 juli 2017
11 september 2018  |  ,
Veranderingen 2016 Vanaf 1 januari 2016 veranderen regelingen. Dit kan gevolgen hebben voor de belasting die u moet betalen of terugkrijgt. Welke veranderingen dat zijn, ziet u hieronder. Inkomen ...

4. Handboek Loonheffingen 2016   17 november 2015
29 april 2017  |  , , ,
... Waar te vinden Wijzigingen Nieuwsbrief Wijzigingen 26 november 2015 Nieuwsbrief Loonheffingen 2016 3e aanpassing Wijzingen 14 juni 2016 Versiebeheer Wijzigingen 28 september 2016 Uitstel ...

5. Nieuwsbrief Loonheffingen 2016   21 juli 2017
21 juli 2016  |  ,
In 2015/2016 zijn edities van het de Nieuwsbrief Loonheffingen verschenen die later in het Handboek Loonheffingen zijn verwerkt (zie ook subrubriek Handboek Loonheffingen 2016): Handboek ...

6. Wijzigingen Zorgverzekering 2016   1 oktober 2015
23 januari 2016  |  , ,
Opsomming In het Belastingplan 2016 wordt het volgende genoemd: Bezuinigingen zorgtoeslag uitgesteld: De bezuinigingen op de zorgtoeslag worden uitgesteld. Er komt structureel € 210 miljoen ...

7. 1-loketgedachte   20 maart 2009
1 augustus 2018  |  , ,
... tekenden een City Deal om zo’n integrale aanpak te bevorderen. (Bron: Min. SZW, 11 mrt. ...

8. 30%-regeling   20 juli 2010
16 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... toetsen aan nieuw 150-kilometercriterium mag Voorgestelde wijzigingen 30%-regeling november 2016 verworpen Aanscherping toetsingsperiode 30%-regeling conform EU-recht Evaluatie 30%-regeling ...

9. Aandelenoptieregeling   20 maart 2009
1 juli 2021  |  , , , , , , , , ,
... nr. CPP2005/1689 is ingetrokken met ingang van de inwerkingtreding van het Besluit van 9 juni 2016, nr. BLKB 2016/113M. Het Besluit van 9 juni 2016 is slechts een actualisering van het ...

10. Aannemen van opdracht   19 oktober 2009
29 oktober 2020  |  , , ,
... requisatoir tot de mogelijkheid voor liefhebbers dit on-line te lezen: Hof Arnhem-Leeuwarden 17-08-2016, 200.188.909 (ECLI:NL:GHARL:2016:6621); HR 9-10-2015, 14/03393 (ECLI:NL:HR:2015:3019). ...

11. Aanpassing aan werkkostenregeling (pensioen)   26 november 2015
14 december 2019  |  ,
... gemiddeld achttien jaar AOW krijgen. Verhoging AOW-leeftijd (aantal maanden) gecorrigeerd oktober 2016 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Ingangsleeftijd AOW 65 + 1 mnd 65 + 2 mnd ...

12. Aantallen   27 februari 2013
9 april 2019  |  , ,
... afkomstig uit Polen. (Bron: CBS, 3 feb. 2017) Arbeidsmigranten van groot belang voor Nederland In 2016 waren in ons land 371.000 arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa actief. Zij vervulden ...

13. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... is van tijdelijke aard en gericht op nieuwe banen in de periode 1 januari 2014 tot 1 januari 2016*. Zie ook Premiekorting. * Inmiddels verlengd tot 1 januari 2017. Meer banen dankzij ...

14. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
... via social media Voorziening hulpmiddelen Doelgroepregister Jaarverslag 2014 Vakantiegeld 2016 voor mensen met een uitkering UWV publiceert uitvoeringsregels UWV Inspiratiedagen in 2016 ...

15. Adverteren   21 maart 2011
... een digitale strategie zijn 26 % winstgevender dan bedrijven zonder strategie (onderzoek Capgemini 2016) . Het doel is leadgeneratie. Onze geavanceerde technologie en marketing automation software ...

16. Afdrachtvermindering   6 januari 2016
14 oktober 2020  |  ,
... aldus Brief Staatssecretaris van Financiën, 27 januari 2015, nr. DGB/2015-44. Hoge Raad 2016 Volgen deelkwalificatie voldoende voor recht op afdrachtvermindering onderwijs. De Hoge Raad ...

17. Afdrachtvermindering, premiekorting en subsidies (inleiding)   9 januari 2016
4 juni 2017  |  , ,
... wet is of wat het daaraan gerelateerde quotum inhoudt. (Bron: Nationale Onderwijsgids, 21 nov. ...

18. Agile werken   2 februari 2016
28 februari 2021  |  , , , ,
... aan de slag gegaan. “En squad werkt veel beter dan een team”. (Bron: PW de Gids, 10 sep. 2016) Kantoor inrichten voor Scrum Agile werken met toepassing van de Scrum-methode raakt bij ...

19. Alcohol   11 juli 2010
25 februari 2021  |  , , , , , , ,
... social media al vijf jaar effectief Tegen kater helpt niks Overmatige en zware drinkers in 2016 Uniper trekt alcohol- en drugscontrolebeleid in na onderzoek AP Meer dan vierduizend ...

20. Algemeen   30 oktober 2017
12 maart 2021  | 
... ‘Marktordening bij nieuwe ICT-toepassingen’ van het Centraal Planbureau dat 11 augustus 2016 verscheen. Het optimale moment voor overheidsingrijpen hangt onder meer af van de ...

21. Algemene nabestaandenwet (Anw)   5 april 2013
21 juni 2021  |  , , , , , ,
... Dit gebeurt in een aantal stappen. Kabinet mag verdrag met Marokko opzeggen Op 6 februari heeft 2016 de Eerste Kamer toestemming aan het kabinet gegeven om het sociaal zekerheidsverdrag met ...

22. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
... 2060 naar verwachting op 71,5 jaar Cijfers AOW-uitkeringen AOW-aanspraken verdubbeld Belastingplan 2016 Wijziging Ziektewet Versnelde ingangsdatum AOW Sociale ongelijkheid AOW-leeftijd terug naar ...

23. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... 2004 en Twitter in 2006 raakte de privacyrichtlijn in één keer achterhaald. De EU heeft in april 2016 een nieuwe wet aangenomen: Verordening 2016/679. In Nederland heet deze de Algemene ...

24. Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)   20 maart 2009
31 oktober 2020  |  , , , ,
... 'geleidelijkheid' en 'evenredigheid' komen in het wetsontwerp te staan. (Bron: NOS, 21 jan. 2016) Jongeren uit jeugdzorg vragen op latere leeftijd vaak uitkering aan Jongeren met een ...

25. Algoritme   17 april 2018
2 mei 2021  | 
... gemaakt in het grote aanbod. Met behulp van kunstmatige intelligentie maakt Unilever sinds 2016 een selectie in de 4000 aanmeldingen voor de 40 traineeplaatsen die het bedrijf jaarlijks ...


Bekijk items: 1 tot 25 (1 366 totaal)