2015


1. Begroting 2015   28 augustus 2014
15 december 2019  |  , ,
... heeft minister Dijsselbloem van Financiën het Belastingplan en overige fiscale maatregelen 2015 - zijnde wetsvoorstellen - ingediend bij de Tweede Kamer. Tenzij anders aangegeven is de ...

2. Belastingplan 2015 (september 2014)   18 november 2014
7 februari 2016  |  ,
Zie subrubriek Begroting 2015.

3. Veranderingen 2015   15 december 2014
10 januari 2020  |  , , , ,
De redactie HR-kiosk maakte van de veranderingen 2015 een overzicht, in alfabetische volgorde. Meer informatie is te vinden in een van de subrubrieken van HR-kiosk, die te vinden zijn door gebruik ...

4. Handboek Loonheffingen 2015   19 februari 2015
29 april 2017  |  , , ,
Inhoud Waar te vinden Online Wijzigingen Waar te vinden Het Handboek Loonheffingen 2015 is te vinden op internet (pdf-versie). Online Het Handboek is ook online te raadplegen en downloaden. De ...

5. Nieuwsbrief Loonheffingen 2015   11 november 2014
30 april 2017  |  , , , ,
Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 Op 11 november 2014 is de Nieuwsbrief Loonheffingen 2015, Uitgave 1, verschenen. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de volgende onderwerpen: Veranderingen ...

6. Wijzigingen Zorgverzekering 2015   30 januari 2014
17 november 2016  |  , , ,
... naar basispakket Zwv Wetswijziging leidt tot grotere verschillen zorgverzekeringen Werkgevers in 2015 gecompenseerd voor stijging zorgpremie Begroting 2015 Werkgeversheffing Zorgverzekeringswet ...

7. 30%-regeling   20 juli 2010
16 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... Hoge Raad, 21 mrt. 2014) ** Zie jurisprudentie d.d. 25.03.2019 Overige jurisprudentie (maart 2015) . 45 dagen voorwaarde Wil een werkgever gebruikmaken van de 30%-regeling, dan moet de ...

8. 5 Praktische tips voor werkgevers   29 april 2016
29 april 2016  |  , ,
... uitvoerde, liet zien dat werkgevers de vrije ruimte binnen de WKR niet optimaal hebben benut in 2015. Conclusie uit dat onderzoek: werkgevers laten bijna een half miljard van het ...

9. Aangiftetermijn   12 augustus 2011
7 februari 2020  |  , , , , , ,
Inhoud Eens per jaar Naslag Eens per jaar Vanaf 2015 moet de werkgever na afloop* van het kalenderjaar - voor alle vergoedingen en verstrekkingen uit dat kalenderjaar - toetsen of de vrije ruimte ...

10. Aannemen van opdracht   19 oktober 2009
29 oktober 2020  |  , , ,
... on-line te lezen: Hof Arnhem-Leeuwarden 17-08-2016, 200.188.909 (ECLI:NL:GHARL:2016:6621); HR 9-10-2015, 14/03393 (ECLI:NL:HR:2015:3019). Overeenkomst van opdracht, geen dienstbetrekking Een ...

11. Aanpassing aan werkkostenregeling (pensioen)   26 november 2015
14 december 2019  |  ,
Inhoud Nieuw besluit 17 november 2015 Aanpassing aan pensioenwetten Goedkeuringen Aanwijzingen Onderdelen Nieuw besluit 17 november 2015 Het besluit 17 november 2015 is een samenvoeging en ...

12. Aantallen   27 februari 2013
9 april 2019  |  , ,
Inhoud Aantallen verschillende EU-landen Begroting 2015 Meer Oost-Europeanen werken in Nederland Arbeidsmigranten van groot belang voor Nederland Steeds langer wachten voor een asielaanvraag 59% ...

13. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... maar een verliezende generatie Verruiming tijdelijke premiekorting voor jongeren per 1 juli 2015 1,2 miljard uitgegeven aan sectorplannen en 150.000 mensen geholpen Meer persoonlijke ...

14. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
... met een uitkering UWV publiceert uitvoeringsregels UWV Inspiratiedagen in 2016 Jaarverslag UWV 2015 Inhoud bezwaarprocedure Regionale trendrapportage banenafspraak Jaarverslag UWV 2016 ...

15. Adoptieverlof   20 maart 2009
28 december 2019  |  , ,
... Geen gevolgen WW-uitkering Opbouw vakantiedagen Cijfers Zorg bij adoptie Wettelijke aanpassing 2015 Wettelijke aanpassing 2019 Wettelijke aanpassing 2020 Verschil Tussen adoptie en pleegzorg ...

16. Afdrachtvermindering   6 januari 2016
14 oktober 2020  |  ,
... onderwijs in een subsidieregeling Jurisprudentie afdrachtvermindering onderwijs Begroting 2015 Naslag SO-afdrachtvermindering in 2015 omhoog Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 Wijzigingen ...

17. Agile werken   2 februari 2016
28 februari 2021  |  , , , ,
... nieuwe manier van werken voor de medewerkers. Hoe krijg je iedereen enthousiast? ING is zomer 2015 overgestapt op een nieuwe manier van werken: agile werken. De grootbank volgt daarmee hippe ...

18. Alcohol   11 juli 2010
25 februari 2021  |  , , , , , , ,
... met roken zouden helemaal of gedeeltelijk voor eigen rekening moeten zijn. (Bron: CBS, 29 jul. 2015) Jongeren vinden eigen alcoholgebruik niet schadelijk Bijna 7 op de 10 jongeren tussen 12 en ...

19. Algemeen   30 oktober 2017
12 maart 2021  | 
... vliegtuig. Daarna neemt de automatische piloot langdurig de besturing over. (Bron: McKinsey, nov. 2015) Eerste uitzendbureau voor robots Een uitzendbureau voor robots betekent dat je voor een ...

20. Algemeen verbindend verklaren   20 maart 2009
2 december 2021  |  , , , ,
... verklaard. De in 2012 gemaakte principe-afspraak over de inlenersbeloning wordt per 30 maart 2015 ingevoerd. Dit betekent dat alle uitzendkrachten die in Nederland werken (behalve degenen ...

21. Algemene nabestaandenwet (Anw)   5 april 2013
21 juni 2021  |  , , , , , ,
... associatieverdrag van dat land met de EU. (Bron: Nu jij, 12 mei 2014) Kostendelersnorm Per 1 juli 2015 wordt de kostendelersnorm ingevoerd in de Anw. De kostendelersnorm gaat ervan uit dat ...

22. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
... maand na 30 nov. 1948 en voor 1 nov. 1949 2014 65 + 2 maanden na 31 okt. 1949 en voor 1 okt. 1950 2015 65 + 3 maanden na 30 sep. 1950 en voor 1 aug. 1951 2016 65 + 5 maanden na 31 jul.1951 en ...

23. Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)   20 maart 2009
31 oktober 2020  |  , , , ,
... zieken en gehandicapten Cijfers 2013 Belastingplan 2014 (september 2013) Jeugdzorg per 1 januari 2015 gedecentraliseerd naar gemeenten Wijzingen AWBZ 2015 Wet langdurige zorg aangenomen Tarief ...

24. Allochtonen   4 januari 2014
29 november 2023  |  , , , , , ,
... het wel goed komt met je als je maar een goede opleiding hebt.' (Bron en meer: Volkskrant, 21 mrt. 2015) Grote verschillen in scores op eindtoets groep 8 Basisschoolleerlingen met een ...

25. Ambtenaren (inleiding)   15 september 2013
13 januari 2020  |  , ,
... van bestuur (Wob) Ambtenarentaal Ambtenaar en motorclub gaan niet samen Trends in overheids-CAO's 2015 Cijfers aantal ambtenaren Meer mobiliteit personeel Rijk noodzaak Van personeelszaken naar ...


Bekijk items: 1 tot 25 (1 350 totaal)