Arbeidsvoorwaardenanalyse

Datum laatste wijziging: 27 juli 2015

De projectleider moet als allereerst achterhalen welke CAO van toepassing is en wat daarin eventueel voor de 'cao à la carte' is geregeld. Welke doelen zijn er nu al? Is er al sprake van bijvoorbeeld een spaarplan of een fietsenplan? Welke doelen zijn interessant uit strategisch oogpunt?
Voorbeeld

Een zorginstelling heeft behoefte aan extra werkuren en stimuleert ook het studeren als onderdeel van haar employability strategie. In het Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden heeft deze instelling een regeling opgenomen om voor een verlofuur, wanneer deze wordt besteed aan het bekostigen van studie, hiervoor tweemaal de waarde te geven.