Gemeente


1. Gemeentelijke sociale dienst   20 maart 2009
11 juli 2019  |  , ,
Inhoud Taken Stroppenpot dekt minder dan de helft Wmo- en jeugdzorgtekorten Taken De Gemeentelijke sociale dienst beoordeelt de aanvragen en zorgt voor de betaling van onder andere een uitkering ...

2. Loonsverhoging voor gemeenteambtenaren   15 mei 2012

... (medio april 2012) bekend werden? Komt nog bij dat de salarissen van rijksambtenaren t.o.v. de gemeenteambtenaren tot 2011 aanmerkelijk meer zijn gestegen. En in de recent afgesloten CAO's van ...

3. 1-loketgedachte   20 maart 2009
1 augustus 2018  |  , ,
Inhoud Overheid EB-adviseur Nederlandse Federatie voor Eb-Adviseurs Gemeenten temperen ambities één-loket-gedachte Steden en Rijk sluiten City Deal Overheid Het ontstaan van de ...

4. Aantallen   27 februari 2013
9 april 2019  |  , ,
... zes jaar vertrokken In 2011 schreven ruim 31.000 arbeidsmigranten zich in bij een Nederlandse gemeente. Eind 2016 was hiervan 59% weer uit ons land vertrokken. Ongeveer 3.000 (10%) van de ...

5. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... de werkgever voor de mindere productiviteit. Werkgevers vragen de loonkostensubsidie aan bij de gemeente Voorbeeld van aanvraagformulier: ...

6. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
... mee te laten draaien in een gewone baan. De dienstverlening aan werkgevers wordt door UWV en gemeenten beter georganiseerd. Sociale diensten worden via het programma Impuls Vakmanschap ...

7. Adoptieverlof   20 maart 2009
28 december 2019  |  , ,
... de werknemer de volgende documenten overhandigen: een bewijs van inschrijving van het kind in de Gemeentelijke Basis Administratie of melding bij de Vreemdelingenpolitie; een machtiging tot ...

8. Afdrachtvermindering, premiekorting en subsidies (inleiding)   9 januari 2016
4 juni 2017  |  , ,
... beroep kunnen doen voor hun werknemers. Zij hebben geen idee welke regelingen beschikbaar zijn bij gemeenten en overheid en wanneer zij voor hun werknemers recht hebben op deze regelingen. Slechts ...

9. Alcohol   11 juli 2010
25 februari 2021  |  , , , , , , ,
... de leeftijdsgrens van 18 jaar voor het kopen van alcohol. Het toezicht hierop is decentraal bij de gemeenten belegd. In de praktijk is het echter nauwelijks uitvoerbaar om toezicht te houden bij ...

10. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... organisaties Ervaringen AVG van profit organisaties AVG-koorts voorbij, maar problemen houden aan Gemeenten niet proactief met AVG Foto's van bedrijfsevenement vaak overtreding AVG Verzekeren ...

11. Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)   20 maart 2009
31 oktober 2020  |  , , , ,
... 2013 Belastingplan 2014 (september 2013) Jeugdzorg per 1 januari 2015 gedecentraliseerd naar gemeenten Wijzingen AWBZ 2015 Wet langdurige zorg aangenomen Tarief premies volksverzekeringen ...

12. Algoritme   17 april 2018
2 mei 2021  | 
... Algoritme wijst ideale kandidaat aan Uitzendbureau van de toekomst: algoritmes boven recruiters Gemeenten voorspellen bijstandsfraude met algoritme Voordelen Vooroordelen Solliciteren per ...

13. Ambtenaren (inleiding)   15 september 2013
13 januari 2020  |  , ,
... een overheidstaak te verrichten. Ambtenaren kunnen werken bij de rijksoverheid, een provincie, een gemeente, een waterschap of bij instellingen die worden beheerd door de staat of openbare ...

14. Analfabetisme en laaggeletterdheid   14 september 2012
5 juli 2021  |  , ,
... werknemers Wat als de uitleg op de bijsluiter te ingewikkeld is? Laaggeletterdheid kost veel geld Gemeenten maken werk van klare taal Tel mee met taal Landelijke dag basisvaardigheden Teksten ...

15. Anderhalve meter   13 april 2020
13 september 2021  |  , ,
... te weinig afstand tot elkaar. Minimaal anderhalve meter is de regel, ongeveer twee armlengtes. De gemeente Rotterdam plaatste daarom tientallen borden in de stad om Rotterdammers daarop te ...

16. Arbeidsmarktregio's en Werkbedrijven   7 oktober 2014
15 december 2017  |  , , ,
... arbeidsbeperking aan het werk te helpen. In elk arbeidsmarktregio wordt een Werkbedrijf ingericht. Gemeenten hebben de lead bij de Werkbedrijven. Werkgevers- en werknemersorganisaties nemen deel ...

17. Arbeidsovereenkomst vanaf AOW-leeftijd   19 oktober 2009
16 juli 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... leeftijd. Een dergelijk pensioenontslagbeding is bijvoorbeeld opgenomen in artikel 2.10 van de cao Gemeenten en de cao Samenwerkende gemeentelijke organisaties, artikel 7.1 onder b van de cao ...

18. Arbeidsrecht (inleiding)   20 maart 2009
17 oktober 2020  |  , , , , , , , , , , , ,
... huisvesting of verslaving. Het Juridisch Loket werkt in deze pilot samen met rechtbank Limburg en gemeente Heerlen. Door advies op maat te geven, worden schadelijke gevolgen voor alle betrokkenen ...

19. Arbeidsrechtelijke fouten   10 maart 2010
24 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... ondanks herhaald verzoek daartoe van de werkgever, heeft nagelaten zich als ingezetene bij de gemeente te laten registreren. Achterstallig loon, periode 15-06-2021 – 14-12-2021 Het verweer ...

20. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... De artsenfederatie stelt voor om proeftuinen te starten met werkgevers, verzekeraars en gemeenten en andere experimentele vormen. (Bron: PW, 9 jun. 2017) Onderzoeksraad voor Veiligheid ...

21. Armoede   12 februari 2012
9 juli 2021  |  , , ,
... Meer huishoudens met risico op armoede in 2017 Aanpak kinderarmoede hoger op de agenda van gemeenten Geld voor armoede besteed aan andere zaken Van werkenden loopt ZZP’er meeste risico ...

22. Artificial Intelligence   31 januari 2019
22 januari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... park & straatdesign, Loratec en Hibernis, hebben samen een slimme prullenbak ontwikkeld, die gemeenten van overvolle prullenbakken kan afhelpen en ze ook onnodige uren en benzine kan sparen. ...

23. Asielzoekers (arbeidsmarkt)   17 februari 2016
12 februari 2024  |  , , , , , , , , ,
... behalve voor beroepen als politieagent en sommige beveiligingsfuncties. Instanties als gemeenten en UWV hebben voor vluchtelingen dezelfde verantwoordelijkheden als voor andere ...

24. Automatisering   21 maart 2018
16 november 2019  |  ,
... dienstverlening heeft het kabinet 30 miljoen aan UWV beschikbaar gesteld. Vanaf 2013 hebben UWV en gemeenten in alle 35 arbeidsmarktregio's een gezamenlijk aanspreekpunt voor werkgevers. Het ...

25. Autoriteit Persoonsgegevens   28 maart 2018
25 september 2021  |  , , , , , , , , , , , ,
... Boete vanwege wifitracking Nieuw meldformulier voor datalekken AP verzwaart toezicht op gemeente Boete van 525.000 euro voor Locatefamily.com Boete voor CP&A om privacyschending ...


Bekijk items: 1 tot 25 (731 totaal)