Geheimhouding


1. Geheimhouding en gedrag   5 januari 2011
15 april 2019  |  , , ,
... Bedrijven financiële sector houden wetsovertredingen geheim HR-kiosk In HR-kiosk komt het woord 'geheimhouding' in diverse subrubrieken voor, onder meer in Arbeidsovereenkomst, ...

2. Aannemen van opdracht   19 oktober 2009
29 oktober 2020  |  , , ,
... factuurbedrag of uurtarief bedrag aan BTW betaaltermijn aansprakelijkheid levertermijn eventuele geheimhoudingsplicht soort dienstverband (VAR wel/ niet) bijlage Algemene Voorwaarden nummer ...

3. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... gebruiken, maar alleen om uitvoering te geven aan de instructies van de verantwoordelijke. Geheimhouding In deze bepaling wordt aan de bewerker een geheimhoudingsplicht opgelegd, eventueel ...

4. Apps voor HRM   19 december 2016
27 oktober 2018  |  , , ,
... app? De web app De native app en hybride app App voor Engelstalige Arbeidsovereenkomst App voor Geheimhoudingsverklaring App voor Arbeidstijdenwet App voor Wet werk en zekerheid App voor ...

5. Arbeidsovereenkomst (inleiding en inhoud)   19 oktober 2009
2 november 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... een eventuele schadevergoeding wordt uitgesloten of beperkt; concurrentie- of relatiebeding; geheimhoudingsbeding (ook wel geheimhoudingsplicht) met daaraan gekoppelde boete bij overtreding; ...

6. Bedrijfsmaatschappelijk werk (BMW)   4 oktober 2009
23 november 2015  |  , ,
... andere disciplines ingeschakeld, onder meer arts, psycholoog, P&O. BMW vindt plaats onder geheimhouding en op vrijwillige basis. Ook draagt het bij op preventief bij aan het verbeteren ...

7. Concurrentiebeding   20 maart 2009
22 februari 2024  |  , , , , , , , , ,
... baas aan de slag. Hij blijft wel gebonden aan twee andere zaken uit zijn vorige contract: een geheimhoudingsbeding en een relatiebeding. Maar dat is geen probleem, want die toezegging had hij ...

8. Datalekken   31 maart 2018
26 januari 2021  |  ,
... na 1 jaar Weinig organisaties voorbereid op nieuwe privacyregels Nieuwe regels voor bedrijven Geheimhoudingsplicht is geen papieren tijger Onrechtmatig raadplegen Patiëntendossier 10.000 ...

9. Europese richtlijnen en verordeningen   20 maart 2009
17 oktober 2018  |  , ,
... de Brusselse besluitvorming niet goed te kunnen controleren. De advocaat wijst erop dat de geheimhoudingsregels in strijd zijn met het Verdrag van Lissabon. Dat schrijft voor dat ...

10. Externe commentaren en gevolgen (DBA)   22 oktober 2016
10 februari 2018  |  ,
... De werknemer verplicht zich zowel tijdens als na afloop van het dienstverband tot strikte geheimhouding omtrent alle aangelegenheden aangaande het bedrijf en de bedrijfsvoering. Werkgever ...

11. Gedrag en veiligheid   5 januari 2011
21 november 2017  |  , , , ,
In de rubriek Gedrag en veiligheid gaat het om zaken als corporate governance, geheimhouding tegenover derden, het onderhouden van contacten met sociale media op internet, de ...

12. Goed werkgeverschap   15 april 2019
25 augustus 2023  |  , ,
... informatie over zijn oude werkgever aan zijn nieuwe werkgever verstrekt, ook als er geen geheimhoudingsbeding (tool) is overeengekomen. Daarnaast mag van een goed werkgever verwacht ...

13. Informatie Belastingdienst (DBA)   22 oktober 2016
6 januari 2020  |  , , , , ,
... staatssecretaris Wiebes van Financiën aan de Tweede Kamer. De staatssecretaris gaat vanwege de geheimhoudingsplicht echter niet in op individuele belastingplichtigen. In algemene zin noemt de ...

14. Klokkenluider   25 november 2015
4 september 2023  |  , , , , ,
... op Europees recht. Aan de meldkanalen worden een aantal eisen gesteld met betrekking tot de geheimhoudingsplicht, de verwerking van persoonsgegevens en de registratieplicht. Uiterlijk na de ...

15. Legal Dutch geel contentblok   12 januari 2017
Maak nu zelf binnen enkele minuten een professionele geheimhoudingsverklaring met deze eenvoudige tool >> Kijk hier hoe de tool werkt >> kijk hier voor de Engelstalige versie ...

16. Ondernemingsraad (inleiding)   20 maart 2009
28 oktober 2021  |  , , , , , ,
... SER-rapport 'Discriminatie werkt niet' SER geeft tips aan ondernemingsraden en bestuurders Geheimhouding Handreiking tegengaan discriminatie Rechtsbescherming OR-leden vanaf 1 juli 2015 ...

17. Ontslag met wederzijds goedvinden   10 maart 2010
18 augustus 2021  |  , , , , , , ,
... (komt deze in verband met het ontslag nu te vervallen?); de consequenties en voorbeelden van een geheimhoudingsbeding (een geheimhoudingsbeding verbiedt vaak om de inhoud van de ...

18. Sociaal Plan   20 maart 2009
23 augustus 2018  |  , ,
... plan ook voor gering aantal werknemers Inhoud Hardheidsclausule Begeleidingscommissie Ambtenaren Geheimhouding Kosten Blijft kantonrechtersformule uitgangspunt bij sociaal plan? PostNL beloont ...

19. Veranderingen 2019   24 juni 2018
8 januari 2019  |  , ,
In alfabetische volgorde NB: per alinea wordt de lezer desgewenst via een URL verbonden met een meer uitgebreide tekst/cijfers in HR-kiosk. 30%-regeling De 30%-regeling gaat van acht naar vijf ...

20. Vergoeding aan de werkgever   13 maart 2010
23 augustus 2018  |  ,
... opzegtermijn in acht te nemen; de werknemer zich niet heeft gehouden aan een vooraf overeenkomen geheimhoudingsplicht; de werknemer een concurrentiebeding heeft geschonden; de werknemer een ...

21. Vertrouwenspersoon en klachtencommissie   15 november 2010
26 juni 2023  |  , , , , , , , ,
... Nieuwe Wegwijzer Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen Taken van de vertrouwenspersoon Geheimhoudingsplicht Wetsvoorstel vertrouwenspersoon Vertrouwelijke melding Om ongewenst gedrag - ...

22. Voorbeelden privacy   28 maart 2018
28 februari 2020  |  , , , , , , , ,
... inschatting hiervan ligt bij de huisarts. De huisarts kan wettelijk verplicht zijn om de medische geheimhouding te verbreken en mededeling te doen aan de GGD, bijvoorbeeld als het gaat om een ...

23. Wetten en wetsvoorstellen ZW   13 juni 2013
24 december 2019  |  , ,
... enkele aansprakelijkheid voor gebruik van deze clausule. Een postcontractueel beding kan ook een geheimhoudingsplicht betreffen na afloop van het dienstverband. Deelakkoord begroting 2013 ...

24. Geheimhouding en ondernemingsraad   19 oktober 2014
20 oktober 2014  | SER  | Fred Barkhuis  | 
Er zijn talrijke situaties waarin door ondernemers aan OR’en geheimhouding wordt opgelegd. Niet in alle situaties en/of in elke fase is een geheimhoudingsplicht gewenst. De Commissie Bevordering ...

25. Geheimhoudingsplicht is geen papieren tijger   13 maart 2018
14 maart 2018  | Jurisprudentie  | Fred Barkhuis  | ,
Het schenden van een geheimhoudingsbeding wordt een werknemer zwaar aangerekend. Ook wanneer de emoties hoog oplopen, moet een werkgever erop kunnen vertrouwen dat gevoelige informatie het bedrijf ...


Bekijk items: 1 tot 25 (36 totaal)