Schulden


1. Schuldenpreventie   11 april 2013
14 februari 2023  |  , , , , , , ,
Inhoud Zie ook subrubriek 'armoede' Inleiding Herkennen van het hebben van schulden Preventie binnen de organisatie Externe informatie Kabinet schiet schuldenaar te hulp met register Meer nadruk ...

2. Aanvulling AOW   7 februari 2020
24 februari 2020  |  , ,
... aanvulling op het AOW-pensioen, maakt er geen gebruik van. Hierdoor lopen zij risico armoede en schulden. Deze mensen actief benaderen, een warme overdracht van uitkering naar ouderdomsregeling ...

3. Alcohol   11 juli 2010
25 februari 2021  |  , , , , , , ,
... met achterliggende problematiek op het vlak van het sociaal domein, zoals armoede en schulden. Roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik en de daaruit voortvloeiende ...

4. Algoritme   17 april 2018
2 mei 2021  | 
... periode van ziekte zich aan de re-integratieverplichtingen houdt of heeft gehouden, gegevens over schulden, uitkerings-, toeslagen- en subsidiegegevens, gegevens over vergunningen en ...

5. Analfabetisme en laaggeletterdheid   14 september 2012
5 juli 2021  |  , ,
... als een geïsoleerd probleem aan, maar altijd in samenhang met aspecten als gezondheid, inkomen en schulden, integratie en de positie op de arbeidsmarkt, aldus Simons. 'Taal is een instrument om ...

6. Arbeidsrecht (inleiding)   20 maart 2009
17 oktober 2020  |  , , , , , , , , , , , ,
... Hier kunnen mensen met verschillende problemen terecht voor hulp, bijvoorbeeld op gebied van schulden, huisvesting of verslaving. Het Juridisch Loket werkt in deze pilot samen met rechtbank ...

7. Arbeidsvoorwaarden bij ontslag   20 maart 2009
14 oktober 2018  |  , , , , , , , ,
... bonusregeling; langer gebruik van de leaseauto (zie onder). Ook de vertrekkende werknemer kan nog schulden hebben: teveel opgenomen vakantiedagen; voorschotten, nog niet terugbetaalde lening; ...

8. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... flinke griep of een gebroken been. Het kan dan gaan om kanker, een burn-out, verslavingsproblemen, schulden of overbelasting door mantelzorg. Helemaal lastig wordt het als het ‘vage klachten’ ...

9. Armoede   12 februari 2012
9 juli 2021  |  , , ,
... Belastingplan 2016 Eenmaal arm betekent vaak blijvend arm 8 miljoen voor strijd tegen armoede en schulden Vijf miljoen voor activiteiten Jeugdsportfonds Meer dan 400 duizend kinderen met risico ...

10. Asielzoekers (arbeidsmarkt)   17 februari 2016
12 februari 2024  |  , , , , , , , , ,
... Onder deze groepen is vaak sprake van een combinatie van analfabetisme, lage opleidingen, armoede, schulden en gezondheidsproblemen. (Bron: Min SZW, 20 mrt. 2018) 11 procent van statushouders ...

11. Basisinkomen   5 augustus 2015
17 december 2020  |  ,
... drie jaar een uitkering krijgen (het zogeheten 'granieten bestand') en geen andere inkomsten of schulden hebben - krijgen twee jaar lang maandelijks 993 euro. Ze hoeven niets te doen voor het ...

12. Begroting 2015   28 augustus 2014
15 december 2019  |  , ,
... en de Wet aanpassing arbeidsduur (WAA) weg te nemen. Armoede Voor de bestrijding van armoede en schulden komt € 100 miljoen extra ter beschikking. Auto van de zaak In het najaar 2014 komt het ...

13. Beheerskosten pensioenen   14 oktober 2018
22 oktober 2021  |  , , , , , , , , , ,
... van inkomen: Versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek, zodat minder huishoudens zich in de schulden steken en huren aantrekkelijk wordt. De manier waarop werknemers pensioen opbouwen moet ...

14. Bekeuring leaseauto   4 september 2013
3 september 2019  |  , ,
... de automatische herkenning van nummerborden. Als daaruit blijkt dat een automobilist nog belastingschulden heeft openstaan, wordt hij ter plekke aangehouden om meteen af te rekenen. De fiscus ...

15. Belastingplan 2014 (september 2013)   28 augustus 2013
30 augustus 2015  |  , ,
... banen beschikbaar zijn voor arbeidsgehandicapten, wordt het quotum geactiveerd. • Armoede en schulden: het kabinet trekt in 2014 € 80 miljoen extra uit voor de aanpak van armoede en ...

16. Belastingplan 2016   30 augustus 2015
12 februari 2018  |  , ,
... te kunnen voorzien. Het kabinet heeft € 100 miljoen per jaar vrijgemaakt om armoede en schulden te bestrijden. Het grootste deel hiervan gaat naar gemeenten. Zij kunnen hiermee ...

17. Belastingplan 2017   7 september 2016
29 oktober 2018  |  ,
... euro uitgetrokken voor beschutte werkplekken voor kwetsbare groepen. Beslagvrije voet Om de schuldenproblematiek terug te dringen wordt er gewerkt aan een vereenvoudiging van de beslagvrije ...

18. Belastingplan 2018   29 augustus 2017
8 januari 2018  |  , ,
... situatie van de ouder (bijvoorbeeld ontvanger algemene bijstand of jonger dan 18 jaar). Schulden De Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (Stb. 2017, nr. 110)wordt uiterlijk op 1 januari ...

19. Belastingplan 2020   16 september 2019
16 december 2019  |  , ,
... jaren heeft het kabinet er niets aan gedaan en nu moet daaraan nog twee jaar worden gesleuteld. Schulden mogen in aanmerking worden genomen als aftrekpost op de bezittingen in box 3. Het gaat ...

20. Belastingplan 2021   15 september 2020
19 december 2020  |  , ,
... tot in 2024 het tarief van 37,03% is bereikt. Reden van de verlaging is om arme mensen met schulden tegemoet te komen. Voor AOW-ers gaat het basistarief in de eerste schijf van 19,45% naar ...

21. Belastingtarieven   20 maart 2009
3 januari 2024  |  , , , , ,
... Gat van honderden miljoenen in winstbelasting dreigt Nog steeds onbegrip over belastingschijven Schuldendrempel box 3 Vliegtaks komt er aan Loonbelasting in 2019: onderscheid tussen inwoners en ...

22. Beroepsopleidingen   20 mei 2013
24 september 2020  |  , , , ,
... op een toch al ongunstige arbeidsmarkt, vaak kampen zij ook met persoonlijke complexe problemen. Schulden, gezondheidsproblemen, psychische en sociale problemen, demotivatie en een gebrek aan ...

23. Boetebeding   20 maart 2009
8 oktober 2020  |  ,
... van elkaars incassoactiviteiten op de hoogte zijn. De beslagvrije voet zorgt ervoor dat mensen met schulden voldoende middelen overhouden om in de (basale) kosten van levensonderhoud te voorzien. ...

24. Bovenmatige beloning   18 december 2011
10 juli 2020  |  , , ,
... de waarde van de bezittingen moet in ieder geval hoger zijn dan de waarde van de eventuele schulden. De minister reageerde daarmee op een pleidooi van de PvdA. Asscher zei dat het kabinet ...

25. Box 3 (tabellen)   19 augustus 2012
8 januari 2024  |  , , , , ,
... die jaren gaat de fiscus uit van de reële verdeling van het vermogen tussen sparen, beleggen en schulden. Wel werkt de fiscus in de overgangsjaren nog altijd met fictieve rendementen. Met ...


Bekijk items: 1 tot 25 (265 totaal)