Klachtencommissie


1. Vertrouwenspersoon en klachtencommissie   15 november 2010
26 juni 2023  |  , , , , , , , ,
Inhoud Vertrouwelijke melding Klachtencommissie Ondernemingsraad Waarom een vertrouwenspersoon? Certificaat Opleiding Klachten melden bij Arbodienst Bedrijfsarts niet toegankelijk Landelijke ...

2. Meest gelezen onderwerpen van de afgelopen maand   21 juli 2023
13 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... Transitievergoeding 5 Arbeidsrecht ZZP en Wet DBA 6 Arbeidsomstandigheden Vertrouwenspersoon, klachtencommissie 7 Mobiliteit (Vervoer) Auto van de zaak 8 Mobiliteit (Vervoer) Groene ...

3. Pesten en agressie   3 oktober 2009
25 november 2022  |  , ,
... een instemmingsrecht heeft. Klachtencomissie De werkgever is verder wettelijk verplicht om een klachtencommissie in te stellen. Een werknemer kan zich bij ernstige misdragingen op het werk tot ...

4. Preventiemedewerker   3 oktober 2009
29 oktober 2020  |  , , ,
... de bedrijfshulpverlener (BHV), bedrijfsmaatschappelijk werk (BMW), vertrouwenspersoon, klachtencommissie, aangestelde chef/werknemer veiligheid, werkgever, leidinggevenden, ...

5. Voorbeelden privacy   28 maart 2018
28 februari 2020  |  , , , , , , , ,
... aan: directie, chefs, ondernemingsraad, bedrijfsmaatschappelijk werk(st)er, preventiemedewerker, klachtencommissie, privacy officer c.q. functionaris gegevensbescherming? 25- en/of 40 jarig ...

6. Geen verplichte vertrouwenspersoon   15 oktober 2020
19 oktober 2020  | VNO-NCW & MKB  | Fred Barkhuis  | , ,
... andere aanpak kiezen. Bijvoorbeeld een gedragscode of een klachtenregeling met een onafhankelijke klachtencommissie. De verplichtstelling van een vertrouwenspersoon grijpt in op de gezamenlijke ...

7. GroenLinks wil vertrouwenspersoon verplichten   3 december 2018
6 december 2018  | Brisk  | Fred Barkhuis  | ,
GroenLinks-Kamerlid Wim-Jan Renkema wil dat iedere organisatie wordt verplicht een vertrouwenspersoon aan te wijzen. Nu gebeurt dat op veel plaatsen nog op vrijwillige basis. VNO-NCW bepleit ...

8. Minder klachten over Arbodienstverlening   25 augustus 2015
26 augustus 2015  | Geschillencommissie  | Fred Barkhuis  | 
In het Jaarverslag Geschillencommissie Arbodiensten wordt gemeld dat in 2014 beduidend minder klachten zijn ingediend dan in 2013. De ingediende klachten hebben meestal betrekking op de ...

9. Nieuwe Wegwijzer Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen   22 februari 2020
26 februari 2020  | Min SZW  | Fred Barkhuis  | , , ,
De Wegwijzer Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen bevat informatie over de wettelijke kaders, de taken en verantwoordelijkheden, het profiel, competenties en de positionering van de ...

10. Ombudsman Pensioenen   9 oktober 2016
10 oktober 2016  | Ombudsman Pensionen  | Fred Barkhuis  | , ,
De Ombudsman Pensioenen is een onafhankelijke instelling die klachten en geschillen behandelt over de uitvoering van een pensioenreglement. Met ingang van 1 januari 2009 zijn ook verzekeraars in ...

11. Persoonscertificaat geeft vertrouwenspersonen zetje in de rug   27 januari 2020
27 januari 2020  | CRP  | Fred Barkhuis  | , ,
Door middel van een persoonscertificaat kunnen vertrouwenspersonen aantonen dat zij aan de gestelde beroepseisen voldoen. Een onafhankelijke certificatie instelling (CRP) controleert dit elke vier ...

12. We kunnen niet anders en daarom hebben we feitelijk geen personeelsbeleid bij de Omroep   8 februari 2024
8 februari 2024  | HR-kiosk & Villa Media  | Andries Bongers  | , , , , , ,
... van de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de medewerkers. Een ondernemingsraad, met een klachtencommissie Een onafhankelijke vertrouwenspersoon Redactie: we krijgen nu het gevoel dat, ...

13. Wetsvoorstel vertrouwenspersoon   26 juni 2023
26 juni 2023  | HR-kiosk  | Andries Bongers  | ,
Het wetsvoorstel m.b.t. het verplichtstellen van een vertrouwenspersoon bij werkgevers met meer dan 10 werknemers is aangenomen door de Tweede Kamer. Uit het wetsvoorstel blijkt vrij duidelijk wat ...


13 items