Taken


1. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
... we diverse organisaties van gegevens voorzien over arbeidsrelaties en inkomsten, zodat zij hun taken kunnen vervullen. Denk hierbij aan organisaties als de Belastingdienst, het Centraal ...

2. Algemeen   30 oktober 2017
12 maart 2021  | 
Inhoud Oorsprong woord robot Wat voelt het als robots ons werk overnemen? Niet banen, maar taken verdwijnen door robotisering Eerste uitzendbureau voor robots Webinar Gezond en Veilig Werken in ...

3. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
... ook niet rijden. Nieuwe pensioenstaking in 2019 De vakbonden willen op 29 mei 2019 opnieuw gaan staken voor een bevriezing van de AOW-leeftijd. FNV verwacht dat de actie groter zal worden dan ...

4. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... op het gebied van veiligheid en controle Welke persoonsgegevens worden verwerkt De specifieke taken en verantwoordelijkheden van de verwerker in verband met de rechten en bevoegdheden van de ...

5. Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)   20 maart 2009
31 oktober 2020  |  , , , ,
... € 95 omlaag. Jeugdzorg per 1 januari 2015 gedecentraliseerd naar gemeenten Voor een aantal deeltaken binnen het brede pakket jeugdzorg geldt dat dit niet op gemeentelijk niveau uitgevoerd kan ...

6. Algoritme   17 april 2018
2 mei 2021  | 
... met een factor honderd tot duizend energiezuiniger maakt. Met de nieuwe rekenmethode kunnen ai-taken zonder cloudverbinding op een lokaal apparaat plaatsvinden, bijvoorbeeld een smartwatch. ...

7. Ambtelijk secretaris   15 juni 2010
20 februari 2018  |  , , ,
... om met de bestuurder overleg te voeren over voorzieningen die de OR nodig heeft om zijn taken goed uit te kunnen voeren. Vaak doet een gekozen secretaris zijn OR-werk (vooral notuleren) ...

8. Arbeidsdeelname en deeltijd   28 september 2018
27 september 2022  |  , ,
... achterlopen, zeker t.o.v. landen als Zweden en Denemarken. Ook mannen nemen steeds meer zorgtaken op zich, dat is een van de redenen dat bijna één op de vijf mannen in deeltijd werkt. ...

9. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
13 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... bij (langdurig) verzuim. Zij moeten na drie maanden werkgevers kunnen ontlasten door re-integratietaken over te nemen. Daarvoor zouden werkgevers dan een extra premie moeten betalen. Dit lijkt op ...

10. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
13 april 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , ,
... verzuim-ontzorgverzekering. Deze dekt het financiële risico én helpt bij de verplichtingen en taken rondom de loondoorbetaling bij ziekte. De verzekering is ‘Poortwachterproof’, waardoor ...

11. Arbeidsovereenkomst (inleiding en inhoud)   19 oktober 2009
2 november 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... verlies maakt toch bonus uitkeren? Wegcontracteren arbeidsovereenkomst niet meer mogelijk Extra taken voor je personeel vanwege krapte, mag dat? Recht op bonus of gratificatie? Aaanspraak op ...

12. Arbeidsrecht (inleiding)   20 maart 2009
17 oktober 2020  |  , , , , , , , , , , , ,
... is de arbeid te verrichten en dat dit voor rekening van de medewerker moet komen. Medewerkers die staken of te laat komen, zullen dus nog steeds geen recht hebben op loon. (Bron: Rijksoverheid, ...

13. Arbobeleid   1 oktober 2009
6 mei 2021  |  , , , , , , ,
... eerste hulpverlening. De werkgever moet ervoor zorgen dat er voldoende BHV'ers zijn en dat ze hun taken goed kunnen uitvoeren. Er zijn geen specifieke opleidingseisen. De werkgever kan zelf de ...

14. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... op het bedrijfsgezondheidsbeleid. Momenteel stemt de ondernemingsraad wel of niet in met het takenpakket van de preventiemedewerker. Dit instemmingsrecht wordt uitgebreid. Voortaan kiest de ...

15. Arbowet 2007   1 oktober 2009
19 december 2019  |  , ,
... zelf te bepalen hoeveel bedrijfshulpverleners (BHV) (zie ook onder) er moeten komen, wat hun takenpakket is en hoe de opleiding is geregeld. Een van de taken van de BHV-er is niet langer het ...

16. Armoede   12 februari 2012
9 juli 2021  |  , , ,
... daar nog eens 150.000 euro bovenop. Uit de evaluatie van de Wet Kinderombudsman bleek dat sommige taken van het instituut minder prioriteit kregen, zoals het geven van voorlichting over ...

17. Artificial Intelligence   31 januari 2019
22 januari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... als een simpele if-then-else uitgeschreven kunnen worden. Voorspelbare en repeterende taken zijn geschikt om door een algoritme te laten uitvoeren. Taken die creatief, onvoorspelbaar ...

18. Asielzoekers (arbeidsmarkt)   17 februari 2016
12 februari 2024  |  , , , , , , , , ,
... van het nieuwe inburgeringsstelsel. Gemeenten krijgen 35,2 miljoen euro per jaar extra voor hun taken in het nieuwe stelsel. Daarnaast krijgen ze eenmalig 36,5 miljoen euro voor de ...

19. Autoriteit Financiële Markten (AFM)   22 mei 2019
14 januari 2021  |  ,
... in de Code. Dit is een onderwerp waar de AFM zich nadrukkelijk mee bezig houdt in haar toezichttaken. (Bron: CM, 9 dec. 2016) Stichting Financieel Paspoort zorgt voor financiële APK De ...

20. Autoriteit Persoonsgegevens   28 maart 2018
25 september 2021  |  , , , , , , , , , , , ,
... mogelijkheden en beperkingen van de werknemer. Dit betekent dat hij niet mag vragen welke (deel)taken of werkzaamheden de werknemer nog kan uitvoeren. Volgens de AP hoeft de werknemer deze ...

21. Basisonderwijs   25 augustus 2018
26 juni 2021  |  , , ,
... Basisscholen hebben geen vlees meer op de botten Salaris basisonderwijs moet omhoog Leraren staken, maar basisonderwijs houdt geld over Lerarentekort in basisonderwijs leidt tot meer ...

22. Bedrijfscommissie   20 maart 2009
12 juli 2019  |  , , ,
Inhoud Taken Benoeming door SER Aanpassing 2010 Vervallen artikelen OR verliest de bedrijfscommissie uit het oog Taken De bedrijfscommissie behandelt aangelegenheden van de ondernemingsraden, de ...

23. Bedrijfshulpverlening (BHV)   3 oktober 2009
28 oktober 2020  |  , , , , ,
Inhoud EEG-richtlijn Aantal bedrijfshulpverleners Wettelijke taken Calamiteitenplan Ondernemingsraad Bedrijfshulpverlening wordt basishulpverlening Bedrijven bezuinigen op hulpverlening op de ...

24. Bedrijfsopleidingen en opleidingsinstituten   11 januari 2016
6 juli 2021  |  , , , , , ,
... de organisatiestructuur- en cultuur op. Het evalueren en bijhouden hiervan behoort ook tot het takenpakket, net als het managen van contact met opdrachtgevers. NB: De opleiding HRM van de ...

25. Begroting 2015   28 augustus 2014
15 december 2019  |  , ,
... voor het eigen risico stijgt € 15 naar € 375. Hiermee wordt onder meer de overheveling van zorgtaken naar de gemeenten deels opgevangen. De zorgtoeslag voor de laagste inkomens gaat omhoog. De ...


Bekijk items: 1 tot 25 (319 totaal)