Vertrouwenspersoon


1. Vertrouwenspersoon en klachtencommissie   15 november 2010
26 juni 2023  |  , , , , , , , ,
Inhoud Vertrouwelijke melding Klachtencommissie Ondernemingsraad Waarom een vertrouwenspersoon? Certificaat Opleiding Klachten melden bij Arbodienst Bedrijfsarts niet toegankelijk Landelijke ...

2. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... Om dat te kunnen garanderen zijn Arboprofessionals nodig zoals de bedrijfshulpverlener, de vertrouwenspersoon en de preventiemedewerker. Als Arboprofessional moet u natuurlijk ook weten ...

3. Diverse onderwerpen   11 januari 2016
26 mei 2021  |  , ,
... Wat is een leerambassadeur? Een leerambassadeur is iemand ’van de werkvloer’ die als vertrouwenspersoon fungeert voor collega’s met opleidingsvragen. Het begrip leerambassadeur ...

4. Klokkenluider   25 november 2015
4 september 2023  |  , , , , ,
... AMRO; klokkenluiders sturen brandbrief Steeds meer aandacht voor integriteitsincidenten Positie vertrouwenspersoon onder druk Huis laat klokkenluiders in de steek WODC-klokkenluidster verdient ...

5. Loonbeslag   20 maart 2009
16 juli 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... bij HR vaak de expertise niet aanwezig is om e.e.a. op te lossen. Benoem binnen de organisatie een vertrouwenspersoon, die rechtstreeks rapporteert aan de directie of sluit een overeenkomst af met ...

6. Meest gelezen onderwerpen van de afgelopen maand   21 juli 2023
13 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... voorkeur 4 Arbeidsrecht Transitievergoeding 5 Arbeidsrecht ZZP en Wet DBA 6 Arbeidsomstandigheden Vertrouwenspersoon, klachtencommissie 7 Mobiliteit (Vervoer) Auto van de zaak 8 Mobiliteit ...

7. Migranten uit diverse EU-landen   27 februari 2013
14 februari 2024  |  , , , ,
... in de buurt. Zonder wachttijden en met persoonlijke aandacht van een psycholoog, therapeut of vertrouwenspersoon, zowel preventief als curatief. SpecialistenNet ondersteunt organisaties als ...

8. Pesten en agressie   3 oktober 2009
25 november 2022  |  , ,
... de klachtencommissie wenden. Een klachtencommissie kan ook op brancheniveau worden ingesteld. Een vertrouwenspersoon is op zich niet verplicht, maar kan juist wel een belangrijk onderdeel van het ...

9. Preventiemedewerker   3 oktober 2009
29 oktober 2020  |  , , ,
... zijn er nog de bedrijfsarts, de bedrijfshulpverlener (BHV), bedrijfsmaatschappelijk werk (BMW), vertrouwenspersoon, klachtencommissie, aangestelde chef/werknemer veiligheid, werkgever, ...

10. Regeerakkoord (29 okt 2012)   30 oktober 2012
,
... zodat ouders bij elke voorziening een beroep kunnen doen op een klachtenfunctionaris/vertrouwenspersoon en een laagdrempelige geschillenregeling. - Het aanbod van voorzieningen dient ...

11. Schuldenpreventie   11 april 2013
14 februari 2023  |  , , , , , , ,
... de huisdeur verder gaat. Soms is het beter om een budget daarvoor beschikbaar te stellen en een vertrouwenspersoon aan te wijzen. Bijvoorbeeld een Sociale Raadsman/vrouw in samenwerking met HR. ...

12. Wetsvoorstel vertrouwenspersoon   26 juni 2023
26 juni 2023  | HR-kiosk  | Andries Bongers  | ,
Het wetsvoorstel m.b.t. het verplichtstellen van een vertrouwenspersoon bij werkgevers met meer dan 10 werknemers is aangenomen door de Tweede Kamer. Uit het wetsvoorstel blijkt vrij duidelijk wat ...

13. GroenLinks wil vertrouwenspersoon verplichten   3 december 2018
6 december 2018  | Brisk  | Fred Barkhuis  | ,
GroenLinks-Kamerlid Wim-Jan Renkema wil dat iedere organisatie wordt verplicht een vertrouwenspersoon aan te wijzen. Nu gebeurt dat op veel plaatsen nog op vrijwillige basis. VNO-NCW bepleit ...

14. Geen verplichte vertrouwenspersoon   15 oktober 2020
19 oktober 2020  | VNO-NCW & MKB  | Fred Barkhuis  | , ,
VNO-NCW en MKB-Nederland zijn tegen het plan om bedrijven te verplichten een vertrouwenspersoon aan te stellen ter bestrijding van ongewenste omgangsvormen. Werkgever en werknemers gaan daar zelf ...

15. Nieuwe Wegwijzer Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen   22 februari 2020
26 februari 2020  | Min SZW  | Fred Barkhuis  | , , ,
De Wegwijzer Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen bevat informatie over de wettelijke kaders, de taken en verantwoordelijkheden, het profiel, competenties en de positionering van de ...

16. De noodzaak van beleid t.a.v. schulden van werknemers en sollicitanten?   20 september 2013
20 september 2013  | Hettie Schuring  | ,
... Gaat u helpen als er loonbeslagen zijn, of al eerder. Maakt u het bespreekbaar? Is er een vertrouwenspersoon binnen het bedrijf? Of… helpt u niet? Kan een vraag over de financiële ...

17. Grensoverschrijdend seksueel gedrag door je leidinggevende en dan zelf ontslagen worden   3 mei 2023
17 februari 2022  | HR-kiosk  | Angeline Brok  | , , , , ,
... opmerkingen belaagd. Zij voelt zich daar zeer ongemakkelijk bij. Na enige tijd besluit zij via de vertrouwenspersoon een klacht in te dienen bij de directie van het bedrijf. De vertrouwenspersoon ...

18. Het meest belangrijke HR-Nieuws?   24 juli 2023
24 juli 2023  | HR-kiosk  | Andries Bongers  | , , ,
Wij hebben het Nieuws dat afgelopen maand op hr-kiosk het meest werd gelezen, verzameld in een nieuwe rubriek in een handig overzicht. Iedere maand wordt deze rubriek ververst. Op de homepage ...

19. Minder klachten over Arbodienstverlening   25 augustus 2015
26 augustus 2015  | Geschillencommissie  | Fred Barkhuis  | 
In het Jaarverslag Geschillencommissie Arbodiensten wordt gemeld dat in 2014 beduidend minder klachten zijn ingediend dan in 2013. De ingediende klachten hebben meestal betrekking op de ...

20. Persoonscertificaat geeft vertrouwenspersonen zetje in de rug   27 januari 2020
27 januari 2020  | CRP  | Fred Barkhuis  | , ,
Door middel van een persoonscertificaat kunnen vertrouwenspersonen aantonen dat zij aan de gestelde beroepseisen voldoen. Een onafhankelijke certificatie instelling (CRP) controleert dit elke vier ...

21. Prinsjesdag, een dag met vage voorstellen en toezeggingen   20 september 2023
3 oktober 2023  | Angeline Brok  | , , , , , , , ,
... ook voor 2025 gepland, evenals de opheffing van het handhavingsmoratorium. 23. Verplicht een vertrouwenspersoon Er is een wetsvoorstel ingediend dat bedrijven met meer dan 10 werknemers ...

22. Wat is een leerambassadeur?   11 november 2019
12 november 2019  | CNV e.a.  | Fred Barkhuis  | , , , ,
Een leerambassadeur is iemand ’van de werkvloer’ die als vertrouwenspersoon fungeert voor collega’s met opleidingsvragen. Leerambassadeurs ontvangen een toerustingsprogramma om de vragen van ...

23. We kunnen niet anders en daarom hebben we feitelijk geen personeelsbeleid bij de Omroep   8 februari 2024
8 februari 2024  | HR-kiosk & Villa Media  | Andries Bongers  | , , , , , ,
... het welzijn van de medewerkers. Een ondernemingsraad, met een klachtencommissie Een onafhankelijke vertrouwenspersoon Redactie: we krijgen nu het gevoel dat, onder de huidige omstandigheden, ...


23 items