Schuldsanering


1. Belastingplan 2017   7 september 2016
29 oktober 2018  |  ,
... 2017 is omgezet in een gift, en door het terugbetalen van toeslagen buiten hun schuld in de schuldsanering terecht zijn gekomen is, moeten de schulden, die hen niet zijn aan te rekenen, ...

2. Cijfers   21 april 2019
18 januari 2021  |  ,
... in EU Faillissementen 2021 NB: Een overzicht van alle Nederlandse faillissementen, surseances en schuldsaneringen treft u aan op internet. Helft bedrijven failliet na brand Als een bedrijf ...

3. Loon- en inkomstenbelasting   20 maart 2009
19 december 2023  |  , , , , , , , , ,
... houden met de individuele situatie van de ondernemer. De staatssecretaris wil zelfs meewerken aan schuldsaneringstrajecten. Ondernemingen ontvangen brief Ondernemingen die belastinguitstel hebben ...

4. Organisatie, gang van zaken   21 april 2019
16 april 2021  |  ,
... kan in plaats van het faillissement onder voorwaarden gekozen worden voor toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). De rechtbank stelt een saneringsplan op, waaraan de ...

5. Schijnconstructies (WML)   15 juni 2015
11 november 2021  |  , , ,
... en zorgverzekeraars. Vooral medewerkers van sociale werkvoorzieningen of medewerkers in de schuldsanering maken vaak gebruik van zulke regelingen. De Tweede Kamer heeft op 10 november 2015 ...

6. Schuldenpreventie   11 april 2013
23 april 2024  |  , , , , , , , ,
... schulden doelgericht Bescherming bestaansminimum bij aanpak schulden 45-plusser steeds vaker in de schuldsanering Cijfers 2014 Schuldenaren met uitkering komen moeilijk aan een betaalde baan ...

7. Transitievergoeding (inleiding)   14 januari 2015
29 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... leeftijd (7:673 BW); de organisatie is failliet, heeft surseance van betaling heeft of zit in de schuldsanering. Ook kan in termijnen worden betaald, als de betaling van die vergoeding leidt tot ...

8. Veranderingen 2017   24 december 2016
9 januari 2020  |  , , , ,
... 2017 is omgezet in een gift, en door het terugbetalen van toeslagen buiten hun schuld in de schuldsanering terecht zijn gekomen, moeten de schulden, die hen niet zijn aan te rekenen, worden ...

9. Veranderingen 2017   16 december 2016
23 december 2016  |  , , ,
... 2017 is omgezet in een gift, en door het terugbetalen van toeslagen buiten hun schuld in de schuldsanering terecht zijn gekomen, moeten de schulden, die hen niet zijn aan te rekenen, worden ...

10. Minder nieuwe schuldsaneringen in 2012   18 april 2013
18 april 2013  | CBS  | Fred Barkhuis  | 
... 11,3 duizend privépersonen en 2,4 duizend zelfstandige ondernemers toegelaten tot het wettelijke schuldsaneringstraject. Verder zijn bijna 10 duizend schuldsaneringstrajecten beëindigd. Hiervan ...

11. Utrecht verkort schuldsanering en betaalt zelf tot 1000 euro aan schuldeisers   12 april 2021
14 april 2021  | NOS  | Fred Barkhuis  | , , ,
Na die twee jaar scheldt de gemeente de dan resterende schuld kwijt, als die dan ten minste 1000 euro of minder is. Utrecht betaalt dat resterende bedrag dan nog wel uit aan de schuldeisers.

12. Minder mensen in de schuldsanering   15 april 2014
17 april 2014  | BG Magazine  | Fred Barkhuis  | 
In 2013 zijn 12,3 duizend personen toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, 10 procent minder dan in 2012. De daling betrof voornamelijk particulieren. Lees ook de Column van Hettie Schuring.

13. Doen minder mensen beroep op schuldsanering?   31 mei 2019
31 mei 2019  | Nibud e.a.  | Fred Barkhuis  | , , ,
Volgens het Nibud zijn er zo’n 700.000 huishoudens met problematische schulden - al jaren een vrij constant aantal. Nog meer cijfers: In 2018 moest in 12.596 gevallen de rechter er aan te pas komen.

14. 45-plusser steeds vaker in de schuldsanering   24 maart 2015
25 maart 2015  | CBS  | Fred Barkhuis  | 
Personen die in de schuldsanering terechtkomen zijn steeds vaker 45 jaar of ouder. Het aandeel mensen onder de 45 jaar dat een wettelijk traject ingaat om schulden af te lossen, daalt juist. ...

15. Opnieuw toegang krijgen tot Wet schuldsanering duurt onnodig lang   21 maart 2021
24 maart 2021  | Nationale ombudsman  | Fred Barkhuis  | , , ,
... ombudsman vindt de periode waarin mensen wachten om opnieuw toegang te krijgen tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) onredelijk lang. Hij vraagt demissionair minister ...

16. Nationale ombudsman onderzoekt toegang tot wettelijke schuldsanering   24 januari 2020
27 januari 2020  | Nationale ombudsman  | Fred Barkhuis  | , , ,
Regelmatig ontvangt de ombudsman klachten over de toegang tot de wettelijke schuldsanering. Hij wil weten hoe het mensen vergaat bij wie het niet is gelukt om schulden in het minnelijke traject op ...

17. De noodzaak van beleid t.a.v. schulden van werknemers en sollicitanten?   20 september 2013
20 september 2013  | Hettie Schuring  | ,
In Nederland zijn er ongeveer 300.000 organisaties, 290.000 daarvan hebben minder dan 20 werknemers, gemiddeld zijn dat tien werknemers per organisatie. Het zijn vooral deze kleine bedrijven, die ...

18. Financiële huishouding medewerker noodzaak voor erkenning MVO beleid   15 maart 2013
20 maart 2013  | FlexNieuws  | , ,
... van trainingen in financiële administratie, tot bemiddeling van een coach die helpt bij een schuldsaneringtraject’. Meer weten over de rol van de werkgever in relatie met de ...

19. Fiscale aspecten van kwijtschelding   2 augustus 2016
5 augustus 2016  | Taxence  | Fred Barkhuis  | , , ,
Stel een werknemer is aan de werkgever een bedrag verschuldigd. De werkgever scheldt het te innen bedrag kwijt, terwijl strikt genomen het innen bedrag van de vordering wel mogelijk was. In dat ...

20. Incassobureaus kopen schulden op   21 oktober 2017
24 oktober 2017  | De Volkskrant  | Fred Barkhuis  | , , ,
Schuldsanering Nederland constateert dat het doorverkopen van schulden steeds vaker voorkomt. Het houdt in dat een incassobureau grote partijen oninbaar geachte leningen opkoopt en daar nog wat ...

21. Kabinet gaat mensen met problematische schulden sneller en beter helpen   17 november 2020
20 november 2020  | Min SZW  | Fred Barkhuis  | , , , ,
... de drempel lager voor mensen met schulden om sneller (opnieuw) toegang krijgen tot de wettelijke ...

22. Kostenscan Personeel met schulden   7 oktober 2016
10 oktober 2016  | Nibud  | Fred Barkhuis  | , , ,
Geldzorgen hebben grote invloed op mensen. Werknemers met geldzorgen hebben last van stress en zijn gevoeliger voor fraude en diefstal. Deze medewerkers zijn bovendien vaker ziek en de ...

23. Schuldenaar krijgt half jaar respijt   25 mei 2016
26 mei 2016  | Volkskrant e.a.  | Fred Barkhuis  | , ,
Mensen die diep in de schulden zitten krijgen de mogelijkheid om maximaal een half jaar gevrijwaard te blijven van deurwaarders en aanmaningen. Met de adempauze wil het kabinet de schuldenaars de ...

24. Schuldenpreventie   14 december 2015
15 december 2015  | HR-kiosk  | Fred Barkhuis  | , , ,
Een actueel onderwerp waar overheid, organisaties en uiteraard de personen zelf mee te maken hebben. Op onze vernieuwde site komen onder meer aspecten van de hulpverlening aan orde.

25. Steeds minder mensen schuldenvrije toekomst   11 juni 2020
15 juni 2020  | ANP  | Fred Barkhuis  | , , , ,
Steeds minder mensen komen in aanmerking voor schuldsanering. Uit onderzoek blijkt dat burgers moeilijk toegang vinden tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp), meldt de Nationale ...


Bekijk items: 1 tot 25 (26 totaal)