Wetswijzigingen


1. Apps voor HRM   19 december 2016
27 oktober 2018  |  , , ,
... App voor Arbeidstijdenwet App voor Wet werk en zekerheid App voor Pensioen App voor Wetswijzigingen App voor Wetten Ondernemingsraad App voor Transitievergoeding App voor Ontslag ...

2. Arbobeleid   1 oktober 2009
6 mei 2021  |  , , , , , , ,
... zegt Panteia onder meer: De hoofdconclusie van ons onderzoek is dat de mate waarin bedrijven de wetswijzigingen implementeren sterk verschilt en het beoogde doel - meer preventie en ...

3. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... maakte een 'Checklist voor een basiscontract voor Arbodienstverlening’ waarin de aanstaande wetswijzigingen zijn verwerkt. De nieuwe verplichtingen waaraan het basiscontract minimaal moet ...

4. Basisbegrippen sociale media   24 maart 2011
18 maart 2021  |  , , , ,
... Voor HRM zijn (gratis) vele apps beschikbaar, onder meer Arbeidstijdenwet, Arbeidsrecht, Pensioen, Wetswijzigingen, Wetten ondernemingsraad en voor whitepapers bij Xpert; Minister Schultz van ...

5. Belasting Toegevoegde Waarde (BTW)   4 februari 2017
18 juni 2023  |  , , , , ,
... voornoemde - BTW-drempel voor kleine ondernemers die ‘TOE-diensten’ verrichten - is een van de wetswijzigingen betreffende de BTW-heffing in het kader van e-commerce, die in werking treden op ...

6. Belastingplan 2013 (september 2012)   22 september 2011
, ,
... Reiskosten Overeenkomstig de voorstellen uit het Lenteakkoord zijn de volgende wetswijzigingen in het Belastingpakket 2013 opgenomen: • de onbelaste vergoeding voor ...

7. Belastingplan 2018   29 augustus 2017
8 januari 2018  |  , ,
... Dit jaar certificeert het Centraal Planbureau voor het eerst de verwachte gevolgen van de fiscale wetswijzigingen en -voorstellen in het Belastingplan van het ministerie van Financiën. ...

8. Beroepen   26 april 2018
21 januari 2021  |  ,
... daarmee te vervallen. De nieuwe titel 'ACC' moet tegelijk worden ingevoerd met enkele al lopende wetswijzigingen voor het accountantsberoep, zoals rondom de inrichting van de NBA*. Daarmee zou ...

9. Cijfers gepensioneerden   2 juli 2012
22 april 2022  |  , ,
... rond de 61 jaar. In 2007 begon die leeftijd te stijgen, onder invloed van regelgeving en wetswijzigingen die als doel hadden te bevorderen dat werknemers langer doorwerken. Het aandeel ...

10. Doorwerken na AOW   24 maart 2015
8 november 2023  |  , , , ,
... van werknemers rond 61 jaar. Deze steeg vanaf 2007 onder invloed van regelgeving en wetswijzigingen om werknemers te stimuleren langer door te werken. Het aandeel werknemers die ...

11. Drie pijlers   11 maart 2010
24 december 2018  |  , , , , ,
... gingen steeds 61 jaar. Vanaf 2007 nam de pensioenleeftijd jaarlijks toe. Mede door invoering van wetswijzigingen en regels om langer door te werken, gingen steeds minder werknemers op jongere ...

12. Financieel, fiscaal   1 juli 2018
8 mei 2021  |  , , , ,
... omzet niet uitgaat boven de drempel van €10.000. Het voornoemde is een van de wetswijzigingen betreffende de btw-heffing in het kader van e-commerce, die in werking treden op ...

13. Gebruikelijkheidstoets   10 april 2011
2 september 2020  |  , , , , ,
... bij voorkeur invulling moet krijgen, wordt nader onderzocht. Het streven is om de noodzakelijke wetswijzigingen op te nemen in het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2015 dat ik in het eerste ...

14. Gevaarlijke stoffen   26 januari 2017
31 maart 2021  |  , ,
Inhoud Besluit risico's zware ongevallen 2015 Arbowet Zelfinspectie bij Arbo op orde gevaaretiketten Gevaarlijke stoffen, waar komen ze voor? Veiligheid rondom (vloei)stoffen laat te wensen over ...

15. Jongeren (bijstand)   9 maart 2010
19 december 2019  |  , , ,
Inhoud Bijstandsuitkering exit Werkleeraanbod Wetswijzigingen 2012 Europa Bijstandskinderen 2015 Bijstandskinderen 2016 Specifieke (lagere) beslagvrije voet vervalt Bijstandsuitkering exit De ...

16. Kindsubsidies   9 oktober 2011
7 mei 2021  |  , , , , , ,
... De hoogste tien procent inkomens gaat er 200 euro op achteruit. De eventuele invloed van andere wetswijzigingen op de inkomens van deze groepen is niet onderzocht. (Bron: CBS, 4 feb. 2016) ...

17. Klokkenluider   25 november 2015
4 september 2023  |  , , , , ,
... De minister heeft besloten de bevindingen uit de evaluatie, die mogelijk tot wetswijzigingen zullen leiden, niet mee te nemen in de implementatie van de richtlijn maar als ...

18. Lastenverzwaring en regeldruk   9 juni 2019
23 juni 2019  |  , ,
... goede? Regeldruk kleine ondernemers amper gedaald Kleine financiële instellingen worstelen met wetswijzigingen Werknemerskosten besparen via sociale regelingen Belasting op gas in 2018 minder ...

19. Later met pensioen   30 september 2010
10 november 2023  |  , , , , ,
... gingen steeds 61 jaar. Vanaf 2007 stijgt de pensioenleeftijd. Dit komt door de invoering van wetswijzigingen en regelgeving gericht op inperking van regelingen voor vervroegd pensioen in ...

20. Ontbindende voorwaarden   19 oktober 2009
21 maart 2017  |  ,
... op toekomstige maatregelen. Regelingen op arbeidsvoorwaardelijk gebied kunnen door bijvoorbeeld wetswijzigingen te duur worden of zelfs een verbod inhouden. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ...

21. Ontslaggronden   10 september 2019
10 oktober 2019  |  ,
... het wetsvoorstel is om arbeid flexibeler te maken. Dit wil het kabinet bereiken met verschillende wetswijzigingen, waarbij het onder andere gemakkelijker moet worden werknemers te ontslaan. ...

22. Ouderdomspensioen   20 maart 2009
31 juli 2019  |  , , , , ,
... net onder de 61 jaar. Deze leeftijd begon in 2007 te stijgen onder invloed van regelgeving en wetswijzigingen die als doel hadden werknemers te stimuleren om langer door te werken. Het ...

23. P&O internet sites   22 november 2010
20 maart 2021  |  , , , ,
... instelling voor klachten en geschillen) Ondernemersplein.nl (informatie over ondernemen: DBA, wetswijzigingen, regelingen ivm coronavirus Ondernemersunited.nl (korting en voordeel voor ...

24. Rechtspositie ambtenaren   15 september 2013
3 december 2020  |  , , , , , , , , , ,
... 1945, de Algemene wet bestuursrecht en de Beroepswet. Gezien alle voorbereidingen en wetswijzigingen is het plan om de wet op 1 januari 2015 te doen ingaan. De wet is niet van ...

25. Sociale zekerheid (inleiding)   20 maart 2009
28 november 2021  |  , , , , , , , , ,
... en eigen kind gelijk voor uitkering Gemoedsbezwaarde Sociale bescherming binnen EU Social Return Wetswijzigingen Loonkostensubsidie (LKS) afgeschaft per 1 januari 2012 Wet structuur uitvoering ...


Bekijk items: 1 tot 25 (62 totaal)