Waadi


1. Belastingplan 2016   30 augustus 2015
12 februari 2018  |  , ,
... één jaar uitgesteld. Pay-rollers De Wijziging Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI) moet er voor zorgen dat de arbeidsvoorwaarden van werknemers die via een payrollbureau ...

2. Detachering   20 maart 2009
6 mei 2023  |  , , , , , ,
... Sociaal convenant G-rekening Depotstelsel vervangt g-rekening Inlenersaansprakelijkheid Wet Waadi Aansprakelijkheden bij in- en uitlening van zorgpersoneel Overgang van onderneming en ...

3. Inleiding   1 januari 2012
17 oktober 2023  |  , , , , , ,
... stellen van arbeidskrachten is de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (hierna: Waadi) van toepassing. Er zijn verschillende vormen van ter beschikking stellen van ...

4. Racisme   2 maart 2015
17 december 2020  |  , , ,
... de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) en van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi). Het geeft de Inspectie SZW bevoegdheden om te controleren op de aanwezigheid van een ...

5. Rechtspositie   1 januari 2012
31 augustus 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... is werkgever Minimumloon Drie-fasen systeem Beloning Doorbetaling bij ziekte Wijzigingen WAADI Nieuwe CAO voor Uitzendkrachten Inlenersbeloning Direct uitbetalen van uitzendkrachten nu ...

6. Rechtspositie (ZZP-er)   4 mei 2012
17 november 2020  |  , , , , , , , , ,
Inhoud Geen loondienst Kinderopvangtoeslag Minimumloon Verklaring arbeidsrelatie Waadi Zorgverzekering Pensioen Arbeidsongeschiktheidsverzekering Arbo Bijstand Coalitie denkt aan ...

7. Shared Service Centre (SSC)   24 november 2010
10 september 2020  |  , , , ,
... over dit vonnis. Belastingplan 2016 De Wijziging Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI) moet er voor zorgen dat de arbeidsvoorwaarden van werknemers die via een payrollbureau ...

8. Staking   20 maart 2009
29 juni 2021  |  , , ,
... van het onderkruipersverbod - onderdeel van Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) - is het verboden uitzendkrachten het werk van de stakende medewerkers te laten doen. Dit ...

9. Uitzendvakbonden   1 januari 2012
7 april 2021  |  , , , , ,
... neemt voor wat betreft de lonen en onkostenvergoeding het loonverhoudingsvoorschrift van de Waadi als uitgangspunt. ABU-leden moeten vanaf 1 april ook de inlenersbeloning vanaf dag één ...

10. Veranderingen 2021   31 mei 2019
7 januari 2021  |  , , , ,
... de Wet arbeidsmarkt in balans, vastgelegd in de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi). (Bron: Shared Service Centre) Pensioenverdeling Het wetsvoorstel "Pensioenverdeling bij ...

11. Werkgelegenheid (arbeidsmarkt)   20 juni 2015
17 oktober 2023  |  , , , , , , , , ,
... beschikking stellen, zoals gedefinieerd is in de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI). Uitleners worden periodiek gecontroleerd Uitleners mogen straks alleen nog ...

12. Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) hoofdlijnen   28 september 2019
25 november 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... financiering sociale verzekeringen (Wfsv), de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi), de Ziektewet (ZW), de Werkloosheidswet (WW) en de Wet op de loonbelasting 1964 (Wlb). ...

13. Wetten   1 januari 2012
15 februari 2018  |  , ,
Inhoud Uitzendbeding Waadi Wettelijke verplichtingen Algehele registratie Uitzendbureaus vervalsen certificaat Veiligheid en gezondheid Europese wetgeving Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag ...

14. ZZP-er (inleiding)   4 mei 2012
1 juni 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... en MSP’s zzp'er brengt steeds meer tijd door op flexwerkplek zzp’ers en mededingingsrecht en Waadi Helft Nederlandse werkgevers maakt geen onderscheid tussen zzp'ers en vast personeel ...

15. WAADI-boetes omlaag   11 maart 2018
12 maart 2018  | AWVN  | Fred Barkhuis  | , , ,
... op basis van het boetebesluit voor de Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs (WAADI) moeten worden verlaagd van € 12.000 naar € ...

16. Boetenormbedragen Waadi-registratie onvoldoende gedifferentieerd   15 februari 2018
19 februari 2018  | FlexNieuws  | Fred Barkhuis  | , , ,
De boetebedragen zijn hoog. Ook het feit dat - wat de hoogte van de boetes betreft - er geen onderscheid wordt gemaakt tussen wel- en niet-malafide ondernemingen, krijgt kritiek.

17. Belemmeringsverbod Waadi ook voor vaste kracht   2 november 2016
4 november 2016  | Jurisprudentie  | Fred Barkhuis  | , , ,
Op grond van de Waadi (Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs) is elk beding, dat de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst tussen de ter beschikking gestelde arbeidskracht en de ...

18. Vallen ZZP-ers onder de Waadi?   15 augustus 2012
28 augustus 2012  | Nu.nl  | Fred Barkhuis  | ,
De Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs (Waadi) is vanaf 1 juli 2012 gewijzigd en is bedoeld om malafide uitzendbureaus aan te pakken. ZZP-ers zijn bang dat ook zij er ook onder vallen ...

19. Beleidsregels boeteoplegging WAADI aangepast   25 februari 2014
28 februari 2014  | Min SZW  | Fred Barkhuis  | 
Het beleid voor boeteoplegging op grond van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI) is aangepast voor zelfstandigen met een bv. De maatregel voorkomt boeteoplegging aan een ...

20. ZZP’ers en mededingingsrecht en Waadi   7 augustus 2018
8 augustus 2018  | Zeker Fiscaal  | Fred Barkhuis  | , , ,
... verwijzingen naar het mededingingsrecht en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (‘Waadi’) waarvan het goed is om die scherp te hebben. ...

21. Flexwerk terugdringen is een farce en aanpassen van wetgeving zinloos   9 juni 2021
10 juni 2021  | CBS HR-kiosk  | Andries Bongers  | , , , , , ,
... inlenende bedrijf. Dat geldt ook voor het pensioen. (Redactie: maar stond dat al niet in de wet Waadi?) Op dit moment worden contracten, die dreigen in Fase C terecht te komen, gewoon opgezegd. ...

22. Kandidaten Accounting & Finance gewild   4 november 2015
4 november 2015  | Redactie HR-kiosk  | Fred Barkhuis  | , , ,
Het aantal advertenties voor accounting & finance personeel groeide in 2015 met 32 procent. Reden is onder meer dat het aantal Shared Service Centers in Nederland toeneemt en de al bestaande SSC's ...

23. Nieuwe Payrollwet in 2016?   18 november 2015
19 november 2015  | Bellius  | Fred Barkhuis  | , , ,
In de payrollbranche heeft het nieuws dat minister Asscher de komende maanden met een nieuwe payrollwet komt tot ophef geleid. Naar verwachting dient een payrollorganisatie door deze nieuwe ...

24. Payrolling belangrijk voor MKB   19 december 2015
21 december 2015  | ABU en VPO  | Fred Barkhuis  | , , ,
19% van alle ondervraagde bedrijven heeft payrolling nodig om te groeien. Van de ondervraagde mkb-bedrijven is dat zelfs 33%. Opvallend is dat het vooral groeiende bedrijven zijn die behoefte ...

25. Wij zijn een uitzendbureau en onze cao staat boven de wet.   17 oktober 2020
17 oktober 2020  | HR-kiosk  | Andries Bongers  | , , , , , , , ,
... dat partijen er niet naar willekeur van kunnen afwijken. En daarbij geldt ook nog eens de Wet Waadi, waarbij uitzendondernemingen aan uitzendkrachten het loon en overige vergoedingen ...


25 items