Wet Arbeidsvoorwaarden Gedetacheerde Werknemers Europese Unie Wagweu


1. Arbeidsvoorwaarden (primair, secundair, tertiair)   20 maart 2009
16 november 2021  |  , , , , , , ,
... Overzicht van arbeidsvoorwaarden Trends anno 2018 over arbeidsvoorwaarden Jurisprudentie Wetsvoorstel implementatie richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden – Wat gaat ...

2. Detachering   20 maart 2009
6 mei 2023  |  , , , , , ,
... Sociaal convenant G-rekening Depotstelsel vervangt g-rekening Inlenersaansprakelijkheid Wet Waadi Aansprakelijkheden bij in- en uitlening van zorgpersoneel Overgang van onderneming en ...

3. Veranderingen 2022   7 december 2019
2 december 2021  |  ,
... lichamelijke activiteit. Inburgering De Eerste Kamer stemde op 1 december 2020 unaniem in met de wet voor een nieuw inburgeringsstelsel. Het streven is de wet op 1 januari 2022 te laten ingaan. ...

4. Wet arbeidsvoorwaarden detachering in de EU   22 juni 2016
23 juni 2016  | Min. SZW  | Fred Barkhuis  | ,
De Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (de WagwEU) is op 18 juni 2016 in werking getreden. De bestaande Wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid is ...

5. Wetsvoorstel implementatie richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden – Wat gaat er op hoofdlijnen veranderen in 2022?   16 november 2021
17 november 2021  | Salaris Vanmorgen | HR-kiosk  | Andries Bongers  | , , , , ,
De EU-richtlijn 2019/1152, betreffende de transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie is op 20 juni 2019 vastgesteld. De richtlijn moet uiterlijk 1 augustus 2022 worden ...

6. Verzamelwet SZW 2022: zes relevante wijzigingen voor werkgevers   2 december 2021
2 december 2021  | AWNV  | Andries Bongers  | , , , , , , , , , , , , ,
De Tweede Kamer heeft op 18 november het wetsvoorstel voor de verzamelwet SZW 2022 aangenomen. Het wetsvoorstel bevat een aantal wijzigingen op het gebied van de arbeidswetgeving, de ...


6 items