Algemeen verbindend verklaren    CAO (bereik) 


CAO (ambtenaren)

Datum laatste wijziging: 25 augustus 2018  |  Trefwoorden: CAO, Ambtenaren, Algemeen Rijksambtenaren Reglement, Collectieve Arbeidsvoorwaarden Regeling, ARAR, CAR

Inhoud

  1. Aparte status ambtenaren
  2. CAO Rijk

Aparte status ambtenaren

Ambtenaren vallen (nog) niet onder een CAO. Hoewel juridisch gezien hun arbeidsvoorwaarden (rechtspositie) eenzijdig worden vastgesteld, verplicht artikel 125 van de Ambtenarenwet de overheid om eerst overleg te voeren met de vakbonden. Over pensioen en sociale verzekeringen wordt het overleg op centraal niveau gevoerd, het 'Centraal overleg'. Over bijna alle andere arbeidsvoorwaarden vindt Sectoroverleg plaats, onder meer met ministeries, provincies, gemeenten, de rechterlijke macht en het onderwijs. Het Centraal en Sectoroverleg is niet vrijblijvend, overheid en vakbonden zijn verplicht tot overeenstemming te komen. Lukt dat niet, dan zijn zij gehouden het meningsverschil voor te leggen aan een advies- en arbitragecommissie. De rechtspositie (arbeidsvoorwaarden) is voor de ministeries vastgelegd in het Algemeen Rijksambtenaren Reglement (ARAR) en voor gemeente ambtenaren in de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Regeling (CAR). In de praktijk wordt niettemin gesproken over bijvoorbeeld de 'onderwijs-CAO' en de 'politie-CAO'. Dit is in zoverre terecht, omdat de overheid de arbeidsvoorwaarden van de ambtenaren niet zonder instemming van de vakbonden mag wijzigen.

Meer informatie over ambtenaren treft u aan in de gelijknamige subrubriek.

CAO Rijk

In de branche Rijk gelden 5 CAO's:

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Algemeen verbindend verklaren    CAO (bereik)