Ambtenaren


1. Ambtenaren   22 juni 2011
3 augustus 2019  | 
De arbeidsvoorwaarden van de ambtenaren en niet-ambtenaren groeien naar elkaar toe. Ook dit aspect wordt in de verschillende subrubrieken behandeld, zie onder (klik op de gewenste subrubriek om ...

2. Ambtenaren (inleiding)   15 september 2013
13 januari 2020  |  , ,
Inhoud Inleiding Integriteit Wet openbaarheid van bestuur (Wob) Ambtenarentaal Ambtenaar en motorclub gaan niet samen Trends in overheids-CAO's 2015 Cijfers aantal ambtenaren Meer mobiliteit ...

3. CAO (ambtenaren)   20 maart 2009
25 augustus 2018  |  , , , , ,
Inhoud Aparte status ambtenaren CAO Rijk Aparte status ambtenaren Ambtenaren vallen (nog) niet onder een CAO. Hoewel juridisch gezien hun arbeidsvoorwaarden (rechtspositie) eenzijdig worden ...

4. Ontslag ambtenaren   15 september 2013
10 december 2019  |  , , , , , , , , ,
... voor wachtgeld Ontslag ambtenaar wegens langdurige ziekte Transitievergoeding No-risk polis binnen ambtenarenrecht Inkomen en ontslag Kamerleden Belastingdienst verbiedt werken bij vervroegd ...

5. Reiskosten ambtenaren   20 januari 2011
20 januari 2020  |  , , , , , , , , , ,
... Nieuwe tarieflijst vergoeding verblijfkosten buitenland Aanpassingen reisregeling buitenland ambtenaren 2016 Reisregeling buitenland 2017 Reisregeling buitenland 2018 Reisregeling buitenland ...

6. Rechtspositie ambtenaren   15 september 2013
3 december 2020  |  , , , , , , , , , ,
... positie Wetten, regelingen en besluiten Geen stakingsverbod Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren Is het nog leuk om ambtenaar te zijn? Verschil opschorten en staken Reiskosten ...

7. Bezuinigingen op ambtenaren   15 september 2013
11 december 2019  |  , ,
Inhoud Roemernorm Bezuiniging op ambtenaren levert weinig op Begroting 2015 Loonsverhoging 2018 Roemernorm In 2010 ingesteld voor alle ministeries niet meer dan 10 procent van de personeelskosten ...

8. Loonsverhoging voor gemeenteambtenaren   15 mei 2012

... het Kunduz-akkoord (medio april 2012) bekend werden? Komt nog bij dat de salarissen van rijksambtenaren t.o.v. de gemeenteambtenaren tot 2011 aanmerkelijk meer zijn gestegen. En in de recent ...

9. 30%-regeling   20 juli 2010
16 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... van de wetenschap in het buitenland. Daarnaast kunnen ook enkele in het buitenland tewerkgestelde ambtenaren van deze regeling gebruikmaken. Salarisnorm Voor de toepassing van de 30%-regeling ...

10. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... Van-werk-naar-werk Vanaf 2011 hebben werkgevers samen met de vakbonden werknemers (inclusief rijksambtenaren) naar ander werk begeleid. Effectieve bemiddeling naar nieuw werk levert een ...

11. Alcohol   11 juli 2010
25 februari 2021  |  , , , , , , ,
... er bepalingen in de CAO over alcoholgebruik tijdens werktijd. Daarnaast verbiedt het Algemeen Rijksambtenaren Reglement het bezit en gebruik van alcohol op de werkplek. Ook de Drank- en Horecawet ...

12. Anderhalve meter   13 april 2020
13 september 2021  |  , ,
... in de vorm van een proces-verbaal dat is opgemaakt door politieagenten of buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s). Dat waren er tot 6 december 31.196, dus het OM moet nog bijna 10.000 ...

13. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
13 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... de Centrale Raad van Beroep - de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, het ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht - is in deze zaak een eindoordeel. Partijen kunnen ...

14. Arbeidsrecht (inleiding)   20 maart 2009
17 oktober 2020  |  , , , , , , , , , , , ,
... niet alleen politiemensen, medewerkers van de brandweer of ambulance en buitengewoon opsporingsambtenaren, maar ook andere personen met een publieke taak die tijdens hun werk met geweld te ...

15. Arbeidstijden (inleiding)   12 juli 2010
27 december 2023  |  , , , , , , , , , , ,
... van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Begin 2013 verhuisden de ruim vijfduizend ambtenaren van het ministerie van BZK en het ministerie van Veiligheid en Justitie naar het ...

16. Armoede   12 februari 2012
9 juli 2021  |  , , ,
... en Drechterland die ambtelijk samenwerken. Daar bleef het budget ongebruikt omdat er te weinig ambtenaren waren om beleid te maken. En Bergen schoof 72.000 euro door naar 2018, maar weet met ...

17. Basisinkomen   5 augustus 2015
17 december 2020  |  ,
... te leven. Een basisinkomen geldt voor iedereen: gehandicapten, werkenden, studenten, werkzoekende, ambtenaren, zelfstandigen, vrije beroepen. Een volledig basisinkomen zou in principe alle sociale ...

18. Basisinkomen   29 augustus 2016
10 februari 2019  |  ,
... te leven. Een basisinkomen geldt voor iedereen: gehandicapten, werkenden, studenten, werkzoekende, ambtenaren, zelfstandigen, vrije beroepen. Een volledig basisinkomen zou in principe alle sociale ...

19. Basisonderwijs   25 augustus 2018
26 juni 2021  |  , , ,
... e.a. 25 aug. 2018) Leraar ziek? Komt in Amsterdam ambtenaar voor de klas Amsterdamse gemeenteambtenaren zullen komend schooljaar te hulp schieten op basis- en middelbare scholen. De gemeente ...

20. Begroting 2015   28 augustus 2014
15 december 2019  |  , ,
... verandert hierbij niet. In 2015 loopt dat traject van circa € 20.000 tot circa € 57.000. Ambtenaren De nullijn voor ambtenaren - leraren, politieagenten, militairen en ander ...

21. Beheerskosten pensioenen   14 oktober 2018
22 oktober 2021  |  , , , , , , , , , ,
... te weinig gekregen voor onze gulden. Na pensionering meer te besteden dan daarvoor? Een groep topambtenaren vindt de verdeling scheef: inkomen moet beter gespreid worden over het hele leven. Ze ...

22. Belastingplan 2014 (september 2013)   28 augustus 2013
30 augustus 2015  |  , ,
... per 1 juli 2014 beperkt tot één jaar. Het premiepercentage van de ANW wordt niet aangepast. • Ambtenaren: de nullijn voor ambtenaren is van tafel. De salarisverhoging is mogelijk omdat ...

23. Belonen (inleiding)   20 maart 2009
1 mei 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... van de derde belastingschijf. Door de premiestijging bij het ABP vallen de loonstrookjes voor ambtenaren gemiddeld 0,3%-punt lager uit dan voor andere werknemers. Voor mensen in de zorg pakt ...

24. Beloningssystemen   20 maart 2009
16 november 2021  |  , , , , ,
... te leven. Een basisinkomen geldt voor iedereen: gehandicapten, werkenden, studenten, werkzoekende, ambtenaren, zelfstandigen, vrije beroepen. Een volledig basisinkomen zou in principe alle sociale ...

25. Bonus   20 maart 2009
11 december 2019  |  , , , ,
... 25 aug. 2014) Bonus bij APG uit CAO gehaald De werknemers van APG, de pensioenuitvoerder van ambtenarenfonds ABP, krijgen in hun nieuwe CAO geen variabele beloning meer, maar een hoger vast ...


Bekijk items: 1 tot 25 (288 totaal)