Tegemoetkoming


1. Tegemoetkoming arbeidsongeschikten   15 augustus 2012
12 juli 2019  |  ,
Inhoud Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Voorwaarden Betaling via werkgever Schuldhulpverlening Afgeschaft Betaling Tegemoetkoming arbeidsongeschikten vanaf september ...

2. Tegemoetkoming arbeidsongeschikten (tabellen)   13 september 2019
22 januari 2024  |  , , , , , , ,
2024 De Tegemoetkoming arbeidsongeschikten (voorheen Wtcg) is onderdeel van de WAO, WIA, Wajong en WAZ. De hoogte van het bedrag wordt vastgesteld door het ministerie van Sociale Zaken en ...

3. Wet tegemoetkomingen loondomein   6 januari 2016
3 januari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Wet Tegemoetkoming Loondomein (WTL) Vereenvoudiging van de toepassing Tegemoetkoming wordt achteraf uitbetaald De WTL bestaat uit twee nieuwe regelingen Lage Inkomens Voordeel (LIV) bij een ...

4. Koopkrachttegemoetkoming AOW   25 december 2012
20 maart 2017  |  , ,
Inhoud Wie ontvangt de tegemoetkoming? Einde KOB Europese Commissie oneens met Nederlands besluit Wetsvoorstel verlaging koopkrachttegemoetkoming MKOB ingetrokken Wie ontvangt de tegemoetkoming? ...

5. 30%-regeling   20 juli 2010
16 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Samenvatting 30%-regeling Kenmerken 30%-regeling 45 dagen voorwaarde Driemaandstermijn 30%-regeling laat geen ruimte ander bewijs Extraterritoriale kosten Specifieke deskundigheid ...

6. Aanvulling AOW   7 februari 2020
24 februari 2020  |  , ,
... heeft een inkomen dat zij zelf als onvoldoende bestempelen. Het wel of niet krijgen van een tegemoetkoming als de AIO, kan voor hen het verschil maken. Met de voorgestelde versimpeling van ...

7. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
... Werkzoekende 50-plusser omgeschoold naar de techniek Jaarverslag UWV 2017 Betaling Tegemoetkoming arbeidsongeschikten wijzigt in 2018 Uitvoeringsregels ontslag via het UWV per 1 ...

8. Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)   20 maart 2009
31 oktober 2020  |  , , , ,
Inhoud Inleiding Vijf soorten zorg Persoonsgebonden budget (Pgb) in de Zorgverzekeringswet Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Cijfers 2013 Belastingplan 2014 (september 2013) ...

9. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
13 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... na twee jaar Re-integratie heikel punt Social Return bij aanbestedingen Kortere wachttijd WIA Tegemoetkomingen Proefplaatsing standaard twee maanden Proefplaatsing werklozen moet sneller ...

10. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
13 april 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , ,
... adviezen van de verzekeraar heeft opgevolgd. Eerst vanaf 2021 ontvangen werkgevers een financiële tegemoetkoming voor de kosten van het tweede loondoorbetalingsjaar. Hier wordt € 450 miljoen ...

11. Arbeidsvoorwaarden bij ontslag   20 maart 2009
14 oktober 2018  |  , , , , , , , ,
... ontvangen werknemers bovenop de transitievergoeding vaak nog extra vergoedingen, zoals een tegemoetkoming voor outplacement, cursussen, een bijdrage in de advocaatkosten of een bijdrage ...

12. Armoede   12 februari 2012
9 juli 2021  |  , , ,
... op met kans op armoede Kindpakket Lage inkomens laatste decennia op achteruit gegaan Koopkrachttegemoetkoming Steeds meer huurders in geldnood Begroting 2015 Ruim miljoen huishoudens komen ...

13. Asbest   17 september 2019
27 januari 2021  |  ,
... vanaf september 2019 los. Uitbreiding nabestaandenbegrip TAS Het nabestaandenbegrip in de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers 2014 (TAS) wordt in 2019 uitgebreid. Dit sluit aan bij het ...

14. Asielzoekers (arbeidsmarkt)   17 februari 2016
12 februari 2024  |  , , , , , , , , ,
... stap terug met de inburgering Legaal werken in Nederland: twee nieuwe regelingen Vluchtelingen en tegemoetkoming, subsidies, premies en vergoedingen Het zoveelste nieuwe inburgeringsstelsel ...

15. Begroting 2015   28 augustus 2014
15 december 2019  |  , ,
... cohorten studenten die met het studievoorschot te maken hebben, ontvangen na het afstuderen een tegemoetkoming in de vorm van een voucher van circa €2000 die ingezet kan worden voor ...

16. Belastingplan 2014 (september 2013)   28 augustus 2013
30 augustus 2015  |  , ,
... was afgesproken. En voor WAO'ers in een instelling wordt de uitkering € 950 ruimer. De tegemoetkoming arbeidsongeschikten op grond van de wet tegemoetkoming chronisch zieken en ...

17. Belastingplan 2016   30 augustus 2015
12 februari 2018  |  , ,
... voor tijdelijke werkzaamheden. Kindregelingen De inkomensafhankelijke combinatiekorting (fiscale tegemoetkoming voor kosten door combineren werk en zorg voor kinderen) wordt verhoogd en de ...

18. Belastingplan 2017   7 september 2016
29 oktober 2018  |  ,
... 1.000 tot € 2.000 per jaar. MBO Mbo-scholieren uit gezinnen met lage inkomens krijgen een hogere tegemoetkoming voor de schoolkosten. Het gaat onder meer om uitgaven aan werkkleding, gereedschap ...

19. Belastingplan 2018   29 augustus 2017
8 januari 2018  |  , ,
... De definitieve vaststelling van deze premie vindt in oktober plaats. Op 1 januari 2017 is de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) in werking getreden. Deze wet bestaat uit drie soorten ...

20. Belastingplan 2019   20 september 2018
15 december 2019  |  , ,
... banenafspraak en scholingsbelemmerden, is daar per 2020 geen maximumduur meer aan verbonden. De tegemoetkoming geldt zolang de werknemer aan de voorwaarden voldoet. Meer- en overwerk Afspraken ...

21. Belastingplan 2020   16 september 2019
16 december 2019  |  , ,
... tijdrovend worden. Hiervoor is een commissie ingesteld. Het nabestaandenbegrip in de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers 2014 (TAS) wordt in 2019 uitgebreid, kosten circa € 150.000. ...

22. Belastingplan 2021   15 september 2020
19 december 2020  |  , ,
... tarief in box 3 wordt verhoogd van 30% naar 31%. Coronavirus Er komt een winstvrijstelling voor de Tegemoetkoming Ondernemers getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) en de Regeling Subsidie vaste ...

23. Belastingplan 2022   22 september 2021
27 september 2021  | 
... euro beschikbaar voor scholing. O-startersverklaring De per 1 januari 2018 ingevoerde fiscale tegemoetkoming voor start-ups met een O-startersverklaring, waarbij onder voorwaarden maximaal ...

24. Belastingplannen AOW   25 december 2012
7 maart 2021  |  , , ,
... meer dan 50.000 (exclusief AOW) ontvangen niet langer de partnertoeslag. De bezuiniging op de AOW-tegemoetkoming aan personen die een onvolledige AOW- uitkering hebben, wordt teruggedraaid. Deze ...

25. Belonen (inleiding)   20 maart 2009
7 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... 27 procent aan niet te weten of ze recht hebben op toeslagen. De onbekendheid met het recht op tegemoetkomingen is hoger onder de huishoudens met de hogere inkomens. De mate waarin huishoudens ...


Bekijk items: 1 tot 25 (222 totaal)