Belastingplan 2022


1. Belastingplan 2017   7 september 2016
29 oktober 2018  |  ,
Inhoud Belastingplan 2017 Aangenomen moties pakket Belastingplan 2017 Belastingplan 2017 aangenomen Inhoud Belastingplan 2017 De derde dinsdag in september (Prinsjesdag) 2016 is een feit. Eerder ...

2. Belastingplan 2019   20 september 2018
15 december 2019  |  , ,
... en de fiscale wetgeving wijzigt veel te snel. Naslag: Prinsjesdag 2018: Miljoenennota 2019, Belastingplan 2019, Prinsjesdagstukken en Schriftelijke beantwoording WGO I - pakket ...

3. Belastingplan 2020   16 september 2019
16 december 2019  |  , ,
Inhoud Belastingplan 2020 Belastingplan 2020 Personele onderwerpen in alfabetische volgorde: Algemene heffingskorting De algemene heffingskorting, een korting op de verschuldigde ...

4. Belastingplan 2021   15 september 2020
19 december 2020  |  , ,
... in alfabetische volgorde Wijzigingen Aangenomen amendementen en moties Eerste Kamer accoord met Belastingplan 2021 Verandering in alfabetische volgorde Vooraf wordt opgemerkt dat vele van de ...

5. Belastingplan 2022   22 september 2021
27 september 2021  | 
Woorden vooraf: - De verschillende voorstellen worden in alfabetische volgorde gepresenteerd. - Onderstaande veranderingen moeten nog wel door de Tweede en Eerste Kamer worden goedgekeurd. Auto De ...

6. Belastingplan 2022   22 september 2021
2 november 2021  |  , , , , , ,
1. Aanpassingen wetgeving in 2022 2. Vragen en antwoorden Belastingplan 2022 w.o. gericht vrijstelling thuiswerkkosten Aanpassingen wetgeving in 2022 Bij het definitief worden van alle ...

7. Belastingplannen AOW   25 december 2012
7 maart 2021  |  , , ,
Inhoud AOW- en Pensioenrichtleeftijd, besluit 2012 Langer doorwerken Regeerakkoord (29 okt. 2012) Belastingplan 2014 (september 2013) Ingangsdata AOW en pensioenrichtleeftijd verhoogd Fiscale ...

8. 30%-regeling   20 juli 2010
16 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... vraagtekens bij belastingvoordeel ‘schaars talent’ Tweede Kamer neemt motie 30%-regeling aan Belastingplan 2017 - 30% regeling Tussentijds toetsen aan nieuw 150-kilometercriterium mag ...

9. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
... stijgt in 2060 naar verwachting op 71,5 jaar Cijfers AOW-uitkeringen AOW-aanspraken verdubbeld Belastingplan 2016 Wijziging Ziektewet Versnelde ingangsdatum AOW Sociale ongelijkheid ...

10. Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)   20 maart 2009
31 oktober 2020  |  , , , ,
... (Pgb) in de Zorgverzekeringswet Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Cijfers 2013 Belastingplan 2014 (september 2013) Jeugdzorg per 1 januari 2015 gedecentraliseerd naar gemeenten ...

11. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... slachtoffer ongevallen Basis Inspectie Modules Belangrijkste trends en ontwikkelingen in Arboland Belastingplan 2016 Meer informatie Handleiding VG voor opdrachtgevers beschikbaar Ministers ...

12. Beëindiging arbeidsovereenkomst (inleiding)   10 maart 2010
31 januari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... Wetboek Schadeplicht Automatisch ontslag op pensioendatum Partiële ontbinding Wet Ontslag/WW Belastingplan 2014 (september 2013) Niet verstandig verbetertraject te stoppen Mag een illegale ...

13. Belasting Toegevoegde Waarde (BTW)   4 februari 2017
18 juni 2023  |  , , , , ,
... Op 29 oktober 2018 is de nota naar aanleiding van het verslag met betrekking tot het pakket Belastingplan 2019 gepubliceerd waarin onder andere aandacht is besteed aan de aanstaande ...

14. Belastingtarieven   20 maart 2009
3 januari 2024  |  , , , , ,
... mogelijkheid is 1 januari 2022”, zei de D66-bewindsman vanmorgen tijdens het debat over het belastingplan. Redactie: Onzin wat Snel zegt, de affaire speelt al vele jaren. De invoering van ...

15. DGA Belastingdienst   27 maart 2016
27 november 2023  |  , , , , , ,
... en aanmerkelijk belang in relatie tot tarief stakingswinst Onrust onder ouderen over stamrecht-BV Belastingplan 2016 niet enthousiast onthaald Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 Wetsvoorstel ...

16. DGA Pensioen   27 maart 2016
13 december 2019  |  ,
... Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioeninkomen en het Belastingplan 2014′. Voor ondernemers is het volgende van belang: De opbouwmogelijkheden voor ...

17. Elektrische auto   17 januari 2019
12 mei 2023  |  , , , , , , , ,
... wil volgende auto elektrisch Meer e-auto's kost honderden miljoenen Schriftelijke beantwoording Belastingplan 2019 Gesubsidieerd elektrisch rijden Elektrische auto voor de meeste mensen nog ...

18. Europa   26 maart 2018
5 mei 2021  |  , ,
Inhoud Geschiedenis Europese munt Debat 'Europese waarden: een gevaar voor de Unie?' Landverslag Nederland 2018 Oprichting Europese Arbeidsautoriteit Kans kleiner dat overheid bank moet redden EU ...

19. Hervorming belastingstelsel   19 juni 2013
18 november 2021  |  , , , ,
... Belastingherziening moet banen opleveren Asscher wil 'banenbonus' lage inkomens Brief Wiebes 2015 Belastingplan 2016 Voorstellen Centraal Planbureau Belastingakkoord december 2015 Novelle als ...

20. Koopkracht   20 januari 2013
15 maart 2022  |  , ,
... goede economische graadmeter Inflatie op 0,0 procent Koopkracht 2014 Koopkracht 2015 Belastingplan 2016 Inflatie 2015 Koopkracht 2016 Volgende generatie krijgt het slechter Inflatie ...

21. Levensloopregeling   9 maart 2012
17 september 2021  |  , , , , , ,
... belast. Die toezegging deed staatssecretaris Weekers van Financiën tijdens het debat over het Belastingplan 2013 in de Tweede Kamer. Het spaarsaldo mag dus ook worden gebruikt om de ...

22. Loon- en inkomstenbelasting   20 maart 2009
19 december 2023  |  , , , , , , , , ,
... gaat omhoog Europees referentiepunt voor belasting op arbeid Begroting 2016 Wetsvoorstel Belastingplan 2016 aangenomen Lage inkomens betalen relatief veel indirecte belasting 'Verhaal SP ...

23. Minimumloon (WML)   15 juni 2015
22 februari 2024  |  , , , , , , , ,
... Minimumloon verhelpt armoede niet Onderbetaalde werknemers dienen fors meer klachten in Belastingplan 2016 Uitstel voor verbod op inhoudingen op WML Regeling dienstverlening aan huis ...

24. Nederland   10 maart 2018
6 juni 2021  |  ,
Inhoud Belastingplan 2016 Zwartspaarders tonen op het allerlaatste moment berouw Argwaan ABN AMRO verhult namen belastingontwijkers Nederland aan kop als belastingparadijs Belastinglobby paait ...

25. Pensioenwetten   27 november 2015
28 juni 2021  |  , , , , , , , , ,
... verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014 - inclusief de aanvulling (de novelle¹) daarop (zie onder) - aangenomen. De ...


Bekijk items: 1 tot 25 (55 totaal)