Ioaz


1. IOAW en IOAZ (tabellen)   30 maart 2009
8 januari 2024  |  , , , , , , , , , ,
IOAW en IOAZ 2024, bruto bedragen De IOAW (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers) is bedoeld voor oudere langdurig werklozen, die geboren zijn ...

2. Uitkeringen oudere werklozen IOAW, IOW en IOAZ   18 juni 2009
16 maart 2021  |  , , , , , , , , , , , , ,
... WGA-uitkering Hoogte IOW uitkering Inkomensvoorziening Oudere Arbeidsongeschikte Zelfstandigen IOAZ Voorwaarden IOAZ Gedeeltelijke arbeidsongeschikt en IOAZ-uitkering IOAW-uitkering aangemerkt ...

3. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... Vanaf 2015 wordt de IOAW geleidelijk afgebouwd, zie Uitkeringen oudere werklozen IOAW, IOW en IOAZ. Wet Inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) Met ingang van 1 december 2009 is de IOW in ...

4. Bijstand (inleiding)   9 maart 2010
5 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... in bijstand Wat gebeurt er met mijn bijstandsuitkering, als ik de AOW-leeftijd bereik en IOAW, IOAZ of bijstandsuitkering voor zelfstandigen? Vangnet De Wet Werk en Bijstand (Wwb) is een ...

5. Boeken en literatuurlijst   25 april 2023
19 mei 2023  |  , ,
Boeken Nooit meer een burn-out Pensioenoplossingen bij ontslag HR met ballen Het Tussenparadijs Wegwijs in de WIA Wilt u een boek bestellen? Klik dan op de foto van het titelblad. Nooit meer een ...

6. Gemeentelijke sociale dienst   20 maart 2009
11 juli 2019  |  , ,
... en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ). Ook beslist de Gemeentelijke sociale dienst over aanvragen op grond van de Wet ...

7. Inkomensafhankelijke inhoudingen, uitkeringen en regelingen   14 januari 2012
15 juli 2018  |  , , , ,
... Aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) Afhankelijk van inkomen en vermogen IOAW, IOW en IOAZ (tabellen) Algemene nabestaandenwet Van inkomen uit arbeid blijft een deel buiten ...

8. Mens en Regionalisering   16 mei 2023
16 mei 2023  |  , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Project ONTiE uitrol Kansen en mogelijkheden vanuit regionale samenwerking ONTiE Netwerkzorg Regionalisering als gezamenlijke opgave Project ONTiE staat in de steigers Regionale ...

9. Minimumloon (tabellen)   30 maart 2009
23 juni 2023  |  , , , , , , ,
... (IOAW) Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) Algemene Ouderdomswet (AOW) Algemene Nabestaandenwet (Anw) Wet werk en arbeidsondersteuning ...

10. Minimumloon (WML)   15 juni 2015
22 februari 2024  |  , , , , , , , ,
... (IOAW) Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) Algemene Ouderdomswet (AOW) Algemene Nabestaandenwet (Anw) Wet werk en arbeidsondersteuning ...

11. Mogelijke bezuinigingen 2017 en later   2 juni 2016
11 september 2018  |  , , ,
... zelfstandigen afschaffen Verkleinen verschil werknemer en ZZP-er Sociale Zaken en Werkgelegenheid IOAZ afschaffen WWB (bijstand): alle uitkeringen verlagen met 10% punt WW: hoogte eerste twee ...

12. Premiekorting en premievrijstelling oudere werknemers   20 maart 2009
26 oktober 2020  |  , ,
... (WAO, WIA, Wajong, Waz, Wamil*) of bijstandsuitkering (WWB, WIK, IOAW, IOAZ) kreeg. De werknemer kan daarvoor een zogeheten doelgroepverklaring bij het UWV aanvragen ...

13. Sociale verzekeringen   20 maart 2009
28 november 2021  |  , , , , , , , , , , , ,
... Werknemersverzekeringen (UWV) www.uwv.nl Aanvragen WW, Toeslagenwet, WWB, WIJ, IOAW en IOAZ UWV (voorheen: Centrum voor Werk en Inkomen CWI) www.werk.nl WWIK (Wet Werk en inkomen ...

14. Sociale zekerheid (inleiding)   20 maart 2009
28 november 2021  |  , , , , , , , , ,
... Wajong, IOW, Toeslagenwet, de Wet arbeid en zorg, ZEZ-regeling, WW, Toeslagenwet, WWB, IOAW en IOAZ Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) www.uwv.nl. Voor werknemers: 0900-9294, ...

15. Stamrecht   20 maart 2009
4 april 2018  |  , ,
... Stamrechtvrijstelling vervalt bij vervroegde uittreding Eindheffing Geen korting op IOAW en IOAZ Geblokkeerde spaarrekening of beleggingsrekening en banksparen Cijfers banksparen ...

16. Stamrechtvrijstelling   20 maart 2009
6 januari 2020  |  , , , ,
... vervalt bij vervroegde uittreding Aanvullende criteria Strafheffing Geen korting op IOAW en IOAZ Storten bij kredietinstelling, beleggingsfonds of banksparen Medewerking werkgever vereist ...

17. Uitkeringen (bijstand)   9 maart 2010
1 maart 2021  |  , , ,
... (IOAW), voor uitkeringen voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), voor uitkeringen voor kunstenaars (WWIK) en voor bijstandsverlening aan zelfstandigen ...

18. Veranderingen 2015   15 december 2014
10 januari 2020  |  , , , ,
... stijgt. Kostendelersnorm Voor ontvangers van minimumuitkering - o.m. bijstand, Anw, IOAW, AIO, IOAZ, en Wajong - wordt de kostendelersnorm ingevoerd. Dit betekent dat de uitkering lager wordt ...

19. Veranderingen 2020   1 oktober 2018
1 januari 2020  |  ,
In alfabetische volgorde NB: per alinea wordt de lezer desgewenst via een URL verbonden met een meer uitgebreide tekst/cijfers in HR-kiosk. Ambtenaren De rechtspositie van de ambtenaar wijzigt met ...

20. Verzekeringen (ZZP-er)   4 mei 2012
4 oktober 2020  |  , , ,
... zzp-er is niet goed verzekerd Zelfstandigenaftrek blijft bestaan en geen verplichte verzekeringen IOAZ-uitkering AOV vaak goedkoper dan de zzp-er denkt Een op vijf zzp-ers verzekerd tegen ...

21. Voorzieningen sociaal minimum   20 maart 2009
12 juli 2019  |  , ,
... Sociale voorzieningen Sociale voorzieningen zijn onder meer de Toeslagenwet, Wajong, IOAW, IOAZ, WWB, WIJ, AIO, WWIK en Wmo. De sociale voorzieningen betaalt de overheid, in tegenstelling ...

22. Werkloosheid (uitkeringen)   20 maart 2009
18 juni 2020  |  , , , , , , , , ,
Inhoud Doel nieuwe WW 2006 Duur uitkering afhankelijk van weken- en jareneis Opbouw pensioen eindigt bij werkloosheid Verrekening pensioen met WW-uitkering Opbouw bij ziekte Verwijtbaar werkloos ...

23. Wetten (bijstand)   9 maart 2010
24 januari 2024  |  , , , , , , , ,
... zoeken naar werk. In de WWB zijn de oude Algemene bijstandswet, de Wet financiering Abw, Ioaw en Ioaz (Wfa), de Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw) en het Besluit in- en doorstroombanen ...

24. IOAZ uitkering geen vetpot en ook veel voorwaarden   25 januari 2016
26 januari 2016  | HR-kiosk  | Fred Barkhuis  | , , ,
IOAZ-uitkering Als iemand stopt als zelfstandig ondernemer omdat hij/zij onvoldoende inkomen uit het bedrijf heeft, komt hij/zij mogelijk in aanmerking voor een IOAZ-uitkering. En als er al wordt ...

25. Welke criteria zijn er voor een IOAZ uitkering   25 januari 2016
25 januari 2016  | , ,
Vraag Moet je een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben om in aanmerking te komen voor een IOAZ uitkering van de gemeente? Antwoord Uit uw gegevens maak ik op, dat u als ZZP-er werkzaam bent of ...


Bekijk items: 1 tot 25 (40 totaal)