Wajong


1. Wajong, WAZ en WAZO voor zelfstandigen (tabellen)   23 juni 2009
10 januari 2024  |  , , , , , , , ,
Bedragen per 1 januari 2024 Grondslagen Wajong, WAZ en WAZO voor zelfstandigen per dag: vanaf 21 jaar, 20 jaar, 19 jaar en 18 jaar grondslag excl. vakantiegeld € 95,14, € 76,11, € 57,09 en ...

2. Wet Wajong   16 april 2009
26 juni 2021  |  , , , , , , , ,
Inhoud Volksverzekering Voorwaarden Cijfers Wet Werkregeling Wajong Wajong-uitkering Maatmanloon Bijverdienen Werk Premie en loondispensatie No-riskpolis Ziektewet Samenvatting ...

3. Uitkeringen ZW, Wet Wajong, WAZO, WW en WAO/WIA   23 februari 2011
13 maart 2018  |  , , ,
... vrijgesteld, uitkeringen belast De aanspraken op uitkeringen en de premie op grond van de ZW, Wet Wajong, Wet arbeid en zorg (WAZO), WW en WAO/WIA zijn vrijgesteld. De uitkeringen zijn wel ...

4. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... werkloze werknemers (IOAW) Wet Inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) Wet Werkregeling Wajong Met Werk Uitzendbureau Extra geld om werkloosheid te bestrijden Participatiewet Passende ...

5. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
... 2012 bij UWV bekend waren. Wijzigingen in de periode daarna zijn er niet in verwerkt. Voor de Wajong-gegevens geldt als peildatum: 31 december 2013. Vanaf 1 mei 2015 worden de gegevens ...

6. Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)   20 maart 2009
31 oktober 2020  |  , , , ,
... euro wordt vrijgemaakt om vooral mensen die in een instelling wonen te ontzien. Mensen die een Wajong-uitkering hebben en in een instelling zitten, krijgen € 1.700 meer per jaar dan in het ...

7. Arbeidsmarktregio's en Werkbedrijven   7 oktober 2014
15 december 2017  |  , , ,
... onderworpen in het Slotervaartziekenhuis. Gedurende het pilotproject zijn bijna honderd Wajongers aan de slag gegaan bij het ziekenhuis. De resultaten van het project laten zien dat de ...

8. Arbeidsongeschiktheid (geschiedenis)   20 maart 2009
25 oktober 2020  |  ,
... gaan van 70% naar 75%. Dit geldt ook voor volledig arbeidsongeschikten in de zin van de Wajong. De verhoging van de uitkering naar 75% gold al voor de IVA-uitkeringen; 2010: De Wet ...

9. Arbeidsongeschiktheid (uitkeringen IVA en WGA)   9 maart 2010
20 november 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... 000 2002: WAO: 798,2 duizend Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen WAZ Wajong WAO WIA x 1 000 Wijziging berekening hoogte WW- en WIA-uitkering Een aantal regelingen is ...

10. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
13 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... arbeidsgehandicapte kunnen werkgevers gebruik maken van de volgende regelingen: premiekorting WIA/Wajong gedurende drie jaar, zie subrubriek Premiekorting; loondispensatie bij minder presteren; ...

11. Begroting 2015   28 augustus 2014
15 december 2019  |  , ,
... De regering blijft onnodige regels aanpakken die ondernemers en particulieren in de weg zitten. Wajong Uitsluitend mensen die (duurzaam) geen arbeidsvermogen hebben, kunnen vanaf 2015 nog ...

12. Belastingplan 2014 (september 2013)   28 augustus 2013
30 augustus 2015  |  , ,
... euro wordt vrijgemaakt om vooral mensen die in een instelling wonen te ontzien. Mensen die een Wajong-uitkering hebben en in een instelling zitten, krijgen € 1.700 meer per jaar dan in het ...

13. Belastingplan 2021   15 september 2020
19 december 2020  |  , ,
... door baanwisseling of niet. Hiervoor komt wetgeving die op 1 januari 2022 in werking moet treden. Wajong De Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) bestaat met ingang van ...

14. Beroepsziekte   31 maart 2010
28 juli 2021  |  , , ,
... volgens Klijnsma om “een grote en toch bijna vergeten groep binnen de Participatiewet”. Van de Wajongers en mensen in de WIA heeft 37% een psychische aandoening. Hetzelfde geldt voor ongeveer ...

15. Bijstand (inleiding)   9 maart 2010
5 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... 'zorgelijk' De verdeling van de bijstandsmiddelen 2019 Wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong Alleen bijstand als je Nederlands spreekt Aantal personen met een bijstandsuitkering in ...

16. Fictieve dienstbetrekking en opting-in   19 oktober 2009
7 juli 2018  |  , , ,
... maar wel van een fictieve. De werkgever moet ook nu loonheffingen en sociale premies Zvw, ZW en Wajong inhouden. Algemeen gesproken kan een stagecontract dus niet tot de categorie ...

17. Heffingskortingen   20 maart 2009
19 mei 2021  |  , , , ,
... In afwijking van deze regel mag de werkgever wel de jonggehandicaptenkorting toepassen als een Wajong-uitkering wordt (door)betaald. Als de werknemer meerdere werkgevers of ...

18. Inkomensafhankelijke inhoudingen, uitkeringen en regelingen   14 januari 2012
15 juli 2018  |  , , , ,
... aanvulling op de loondervingsuitkering krachtens de Werkloosheidswet, Ziektewet (vangnet), Wajong, WAO, WIA, IOW en WAMIL Toeslagenwet (tabellen) Transitievergoeding De vergoeding bij ...

19. Inkomsten en uitgaven / jaarverslagen   9 juni 2019
9 april 2020  |  , ,
... arbeidsongeschiktheidHuurtoeslagAlgemene kinderbijslagwetWet WajongJeugdzorgKinderopvangOverige sociale uitkeringen051015202530354045 Investeringsfonds voor ...

20. Loon uit vroegere dienstbetrekking   20 maart 2009
13 maart 2018  |  , , ,
... loon, nabetaling van niet-opgenomen vakantiedagen, wachtgeld, et cetera. Ook kunnen WW-, WIA- en Wajong-uitkeringen, als deze later worden betaald, tot loon uit vroegere betrekking worden ...

21. Loonbegrip   20 maart 2009
15 oktober 2018  |  , , , , , , , , , , ,
... op 29 januari 2013 de Tweede Kamer over de inkomenseffecten voor gepensioneerden, militairen en Wajongers door de invoering van de Wet uniformering loonbegrip. Enkele passages uit de brief: De ...

22. Loonwaardebepaling   7 oktober 2014
2 mei 2019  |  , ,
... 2015 verantwoordelijk voor de begeleiding van de doelgroep van de nieuwe wet – onder meer Wajongers – naar werk. Omdat zij minder productief zijn en niet in staat zijn zelfstandig het ...

23. Melkertbanen   23 juni 2011
17 november 2017  |  ,
... ging om 7.700 personen met een melkertbaan en 15.440 met een andere gesubsidieerde baan waaronder wajongers. Van de 512 duizend werklozen in het derde kwartaal van 2012 waren er volgens het CBS ...

24. Minimumloon (tabellen)   30 maart 2009
23 juni 2023  |  , , , , , , ,
... (AOW) Algemene Nabestaandenwet (Anw) Wet werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong) Werkloosheidswet (WW) Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) Wet op de ...

25. Minimumloon (WML)   15 juni 2015
22 februari 2024  |  , , , , , , , ,
... (AOW) Algemene Nabestaandenwet (Anw) Wet werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong) Werkloosheidswet (WW) Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) Wet op de ...


Bekijk items: 1 tot 25 (135 totaal)