Werkloosheid


1. Werkloosheid   12 februari 2017
12 februari 2017  | 
Gezien de hoeveelheid werk zal het nog enkele dagen duren dat de standpunten van politieke partijen door de Redactie HR-kiosk zijn ingevuld. Kleine uitstel, geen afstel. Ga terug naar Standpunten.

2. Werkloosheid   19 augustus 2009
19 december 2020  |  ,
Rubriek Werkloosheid omvat in alfabetische volgorde de volgende onderdelen: Acties werkloosheid te bestrijden Calamiteitenregeling Deeltijd-WW Dienstencheques Jeugdwerkloosheid Loongerelateerde ...

3. Werkloosheid (cijfers)   21 juni 2015
21 maart 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Verschillende definities Werkloosheid rijke landen stabiliseert Cijfers Europa Werkloosheidsstatistiek wordt beter en goedkoper Stijgende werkloosheid ouderen Vergrijzing werkzoekenden ...

4. Werkloosheid (inleiding en begrippen)   21 juni 2015
24 januari 2024  |  , , , ,
Inhoud Definities Financiering Poldermodel Kans op werk het grootst in eerste maanden werkloosheid Sectoraansluiting Premie Seizoensinvloeden Individuele re-integratie-overeenkomst (IRO) ...

5. Werkloosheid (passende arbeid)   28 januari 2015
26 februari 2021  |  , , , ,
Inhoud Inhoud werk Reistijd Werk dichterbij voor mensen met psychische kwetsbaarheid Minder drempels om aan het werk te gaan Kansen voor werkzoekenden dankzij verborgen matches Werk moet voor ...

6. Werkloosheid (uitkeringen)   20 maart 2009
18 juni 2020  |  , , , , , , , , ,
... Doel nieuwe WW 2006 Duur uitkering afhankelijk van weken- en jareneis Opbouw pensioen eindigt bij werkloosheid Verrekening pensioen met WW-uitkering Opbouw bij ziekte Verwijtbaar werkloos ...

7. Werkloosheid (vakantie)   26 april 2015
21 maart 2017  |  , ,
Inhoud Melding aan UWV Sollicitatieplicht Rechten Melding aan UWV Als een werknemer met een WW-uitkering vakantie wilt opnemen of gaat hij er een paar dagen tussenuit, dan moet dit aan het UWV ...

8. Werkloosheid (vrijwilligerswerk)   6 januari 2015
7 september 2019  |  , , ,
... geen te hoge vergoeding tegenover staan. (Bron: Rijksoverheid, 29 nov. 2018) Ga terug naar rubriek ...

9. Werkloosheidswet (WW)   20 maart 2009
21 december 2019  |  , ,
... verlenging arbeidsovereenkomst Opheffing re-integraties Sociaal Akkoord Brug-WW Preventie werkloosheid versterken Wijzigingen per 1 juli 2015 Mogelijk uitbreiding brug-WW Wet ...

10. Jeugdwerkloosheid   28 november 2010
6 september 2019  |  , , , , ,
Inhoud NEET Startkwalificatie Studieperspectief Gamen tegen jeugdwerkloosheid Jongerenakkoord: bedrijven investeren in jongeren Jongeren en schulden Amsterdam bestrijdt jeugdwerkloosheid Stichting ...

11. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... oudere werklozen (IOW) Wet Werkregeling Wajong Met Werk Uitzendbureau Extra geld om werkloosheid te bestrijden Participatiewet Passende arbeid Van-werk-naar-werk Extra miljoenen om ...

12. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
... mensen een WW-uitkering. Voor 2015 verwachten we slechts een marginale daling van het aantal werkloosheidsuitkeringen, tot 430.000. In 2014 vonden in totaal 253.100 WW-ers mede door onze ...

13. Afdrachtvermindering, premiekorting en subsidies (inleiding)   9 januari 2016
4 juni 2017  |  , ,
Inhoud Vermindering personele kosten Verdwaald in regelwoud van toeslagen en subsidies; hoe komen we eruit? Weinig kennis over regelingen sociale zekerheid – geld blijft liggen Vermindering ...

14. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
... bereikt. Dit komt overeen met de systematiek in vele andere sociale zekerheidswetten, zoals de Werkloosheidswet, Ziektewet en Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen waarin de uitkering ook ...

15. Allochtonen   4 januari 2014
29 november 2023  |  , , , , , ,
... de EU zit thuis zonder betaald werk. Ook in landen als Frankrijk, Italië en Spanje, waar de werkloosheid veel hoger is, zitten minder allochtonen thuis dan in Nederland. De hoge ...

16. AOW   12 februari 2017
13 februari 2017  | 
... met pensioen kunnen. Zij moeten desgewenst eerder stoppen met werken. Het is veel slimmer om de werkloosheid onder oudere werknemers aan te pakken dan de AOW-leeftijd snel te verhogen. Groen ...

17. Arbeidskosten   15 augustus 2018
19 januari 2024  |  ,
... een modaal salaris is een werkgever circa 7 euro per maand meer kwijt. Ook de verplichte Algemene werkloosheidspremie (AWF) stijgt, van 2,64% naar 2,85%. De maximale stijging is 11 euro per maand ...

18. Arbeidsongeschiktheid (uitkeringen IVA en WGA)   9 maart 2010
20 november 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... loon dat iemand verdiende in het jaar voordat hij werkloos werd (jaarloon voorafgaande aan de werkloosheid gedeeld door 261). Voor de berekening van het loon worden ook de vaste ...

19. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
13 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Loondoorbetalingsplicht vervalt na twee jaar Herhaaldelijk ziek en loondoorbetalingsplicht Doorbetaling na twee jaar Re-integratie heikel punt Social Return bij aanbestedingen Kortere ...

20. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
13 april 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , ,
... CAO's afspraken bevatten over bovenwettelijke aanvullingen bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Wettelijk gezien hoeft de werkgever maar 70% van het loon van een zieke werknemer ...

21. Arbeidsovereenkomst (inleiding en inhoud)   19 oktober 2009
2 november 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... de actrice. Maar haar argumenten overtuigden het hof niet, mede omdat de actrice tussentijds een werkloosheidsuitkering ontving. Dat haar als actrice een zekere mate van artistieke vrijheid ...

22. Arbeidsovereenkomst bepaalde en onbepaalde tijd   22 januari 2011
18 oktober 2022  |  , , , ,
... gerekend, waardoor Nederland eind 2018 op een record van 10,2 miljoen banen gaat uitkomen. De werkloosheid duikt dit jaar waarschijnlijk ook weer onder de 5 procent, voorziet Witjes. (Bron: ...

23. Arbeidsovereenkomst vanaf AOW-leeftijd   19 oktober 2009
16 juli 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... geen premies werknemersverzekeringen. De AOW-gerechtigde is dus niet wettelijk verzekerd tegen werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid; als in een organisatie en ongevallen- en/of ...

24. Arbeidstijdverkorting   20 maart 2009
6 juni 2017  |  , , , , ,
... (ATV) heeft zijn oorsprong in de jaren tachtig toen zich in Nederland een grote werkloosheid vooral onder jongeren voordeed. De gedachte was simpel, als werknemers extra dagen ...

25. Armoede   12 februari 2012
9 juli 2021  |  , , ,
... is niet alleen het gevolg van huurverhogingen, stelt het PBL. Ook inkomensdalingen (door stijgende werkloosheid) en algemene prijsstijgingen (vooral van voedsel en energie) hebben hieraan ...


Bekijk items: 1 tot 25 (669 totaal)