Besteding van gelden en organisatie    Diversen 


Centraal Bureau voor de Statistiek

Datum laatste wijziging: 13 februari 2020  |  Trefwoorden: CBS

Inhoud

 1. Historie
 2. Werkwijze
 3. Dagelijks nieuws
 4. Statistisch bulletin
 5. Bereikbaarheid

Historie

Eind 19de eeuw was er behoefte aan onafhankelijke, betrouwbare informatie om maatschappelijke vraagstukken te begrijpen. De CCS werd op 6 oktober 1892 opgericht. Het was de taak van de CCS om de maatschappelijke discussies over de sociale kwesties met relevante statistieken te staven.

Het CBS is opgericht op 9 januari 1899 als opvolger van de Centrale Commissie voor de Statistiek (CCS). Sinds 3 januari 2004 is het CBS een zelfstandig bestuursorgaan (zbo).

In 2010 was het bureau 111 jaar oud. De er 2400 mensen (voltijders en deeltijders) die er in twee vestigingen werkten brachten in dat jaar ruim drieduizend publicaties (persberichten, conjunctuurberichten, boeken, elektronische publicaties en Statlinetabellen) naar buiten. De CBS-website werd bijna 5 miljoen keer bezocht. (Bron: Wikipedia)

Werkwijze

Het onderzoeksprogramma wordt vastgesteld door de 'Centrale Commissie voor de Statistiek'. Dit is een onafhankelijke commissie die waakt over de onafhankelijkheid, onpartijdigheid, relevantie, kwaliteit en continuïteit van het statistische programma.

Het CBS verzamelt gegevens over personen, bedrijven en instellingen. Deze gegevensverzameling verwerkt het CBS tot statistieken over bedrijven, groepen mensen en hun omgeving. Dan gaat het bijvoorbeeld over criminaliteit, werkloosheid of het aantal baby’s dat geboren wordt.
Voor het verzamelen van gegevens gebruikt het CBS verschillende methoden. Het CBS gebruikt bestaande registraties, zoals het bevolkingsregister en de bestanden van de Kamers van Koophandel. Het gebruik van registers zorgt ervoor dat het CBS bedrijven of personen niet zo vaak meer hoeft te benaderen en dat verlaagt de enquêtedruk.

Ook haalt het CBS gegevens op bij alle Nederlanders door ze te interviewen – telefonisch of elektronisch – of door ze persoonlijk te bezoeken. De instelling geeft nooit privacy gevoelig informatie aan anderen door en anonimiseert deze informatie altijd.

Dagelijks nieuws

Op werkdagen worden cijfers e.d. over uiteenlopende onderwerpen gepubliceerd. Typ op internet 'CBS'.

Statistisch bulletin

Maandelijks wordt een Statistisch bulletin uitgegeven met daarin informatie over arbeid en sociale zekerheid, bevolking, industrie en energie, inkomen en bestedingen, internationale handel, prijzen e.d.

Zie als voorbeeld het Statistisch bulletin van 13 februari 2020

Bereikbaarheid

Het CBS is bereikbaar op het CBS Contact Center:
 • Telefoon (op werkdagen):
  • (045) 570 64 00 voor inhoudelijke vragen (tussen 9-17 uur)
  • (045) 570 66 27 voor technische vragen (tussen 10-12 en 14-16 uur)
 • E-mail: contactcenter@cbs.nl

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Besteding van gelden en organisatie    Diversen