Inspectie en Kamer van Koophandel    Lastenverzwaring en regeldruk 


Internationaal

Datum laatste wijziging: 14 juni 2019  |  Trefwoorden: Overheid, Internationaal

Inhoud

  1. IMF positief over Nederlandse financiële sector
  2. Meer nadruk op verdienvermogen

IMF positief over Nederlandse financiële sector

Het Nederlandse financiële stelsel is schokbestendig en het toezicht op de financiële instellingen is na de crisis versterkt. Dat zijn de hoofdconclusies van het reguliere vijfjaarlijkse Financial Sector Assessment Program (FSAP) dat het Internationaal Monetair Fonds (IMF) onlangs heeft afgerond.

Het IMF oordeelt positief over de financiële weerbaarheid van de Nederlandse bankensector. Tot dit oordeel komen de experts op basis van eigen stresstesten waaraan Nederlandse banken werden onderworpen. Een dergelijke test simuleert de impact op de kapitaalpositie van (hypothetische) schokken. Hieruit wordt geconcludeerd dat de Nederlandse bankensector goed is gekapitaliseerd: alle banken blijven ver boven het minimumniveau van 7% kernkapitaal. (Bron: DNB, 3 apr. 2017)

Meer nadruk op verdienvermogen

Het gaat uitstekend met Nederland, maar het zou nóg beter kunnen. Dat is de voorlopige conclusie van het IMF-team dat de afgelopen weken Nederland bezocht. Het Internationaal Monetair Fonds dat jaarlijks het beleid van haar leden evalueert, steunt het kabinet in het gevoerde begrotingsbeleid. Het kabinet benut de budgettaire ruimte om de lasten voor burgers te verlichten en overheidsuitgaven aan bijvoorbeeld onderwijs te vergroten. De meeste maatregelen helpen volgens het IMF om het verdienvermogen van Nederland te vergroten.

Het IMF wijst erop dat effect kan worden vergroot, door nog meer nadruk te leggen op onderwijs en publieke r&d-uitgaven. VNO-NCW en MKB-Nederland onderschrijven deze conclusie. De ondernemingsorganisaties wijzen er daarnaast op dat ook na de lastenverlichtingen, de collectieve lastendruk zich nog steeds op hoog niveau bevindt. Volgens het IMF kan ook meer geld worden uitgetrokken voor de lonen. VNO-NCW en MKB-Nederland wijzen er daarbij op dat de lonen op dit moment al snel stijgen in Nederland. Dit jaar stijgen de CAO-lonen met gemiddeld 2,2 procent. Los van de loonstijging in de CAO gaan mensen er ook op vooruit als zij een extra schaal of bonus krijgen of als zij van baan wisselen. (Bron: VNO-NCW, 2 mrt. 2018)

Reactie: VNO-NCW en MKB-Nederland stellen naar aanleiding van het IMF-bezoek aan Nederland dat de collectieve lastendruk zich ook na de recente lastenverlichtingen nog steeds op een hoog niveau bevindt. Het kabinet benut de budgettaire ruimte om de lasten voor burgers te verlichten, zien zowel het IMF als de werkgevers. Toch is dat volgens de twee werkgeversorganisaties nog niet genoeg. (Bron: AccountancyvanMorgen, 2 mrt. 2018)

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Inspectie en Kamer van Koophandel    Lastenverzwaring en regeldruk