Inkomsten en uitgaven / jaarverslagen    Internationaal 


Inspectie en Kamer van Koophandel

Datum laatste wijziging: 23 juni 2019  |  Trefwoorden: Overheid, Inspectie, Kamer van Koophandel

Inhoud

  1. Wildgroei inspecties
  2. De nieuwe KvK aan het werk voor ondernemers
  3. KvK lanceert app gratis inzage Handelsregister
  4. Eén inspectie voor veiligheid
  5. Nieuw stelsel voor toezicht in de bouw
NB: Zie ook Inspectie SZW.

Wildgroei inspecties

Werkgevers willen af van wildgroei inspecties, dat stelt werkgeversorganisatie VNO-NCW in een brief aan minister Schultz van Infrastructuur en Milieu.

De versnippering van het toezicht speelt al langer, maar is actueel geworden naar aanleiding van incidenten bij de bedrijven Chemie-Pack en Odfjell. De vierhonderd meest risicovolle bedrijven hebben nu te maken met de provincie, de zogenoemde Veiligheidsregio en de inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Formeel zorgt de provincie voor coördinatie, maar in de praktijk vaart elke instantie een eigen koers, stelt VNO-NCW. (Bron: Firesolution, 17 juni 2013)

De nieuwe KvK aan het werk voor ondernemers

De nieuwe Kamer van Koophandel (KvK) heeft in 2016 steeds meer vorm en inhoud gekregen. Het bouwen aan een moderne smartservice-organisatie voor ondernemers wordt steeds concreter. Dat zegt de KvK in het jaarverslag over 2016. Enkele cijfers:
In 2014 ontstond een nieuwe, landelijke werkende Kamer van Koophandel uit een fusie van twaalf regionale kamers van koophandel, de Vereniging Kamers van Koophandel Nederland en Syntens. “De nieuwe organisatie moest met 30% minder geld en 35% minder personeel meer ondernemers gaan bereiken en een hogere waardering gaan bewerkstelligen.”
Het bereik onder ZZP-ers is toegenomen van 47% naar 53% in 2016.
Het bereik van startende ondernemers (na inschrijving) steeg van 77% in 2014 naar 87% in 2016.

Tenslotte ter informatie de wettelijke taken van de KvK:

Beheren van het Handelsregister

Beheren registratie- en mutatieprocessen in het Handelsregister. Dit is cruciaal voor de rechtszekerheid in het economisch verkeer.

Inrichten en beheren van ondernemerspleinen, zowel digitaal als fysiek

Bieden aan de ondernemer één samenhangende toegang tot alle relevante informatie van overheden waar ondernemers mee te maken hebben.

Geven van inlichtingen

Bieden van algemene informatie aan over het starten en runnen van een bedrijf, omdat het van belang is dat er een onafhankelijke, betrouwbare bron van informatie is.

Geven van voorlichting

Leveren aan ondernemers informatieproducten op economisch en juridisch gebied en helpen zo de ondernemers op weg in relevante wet- en regelgeving.

Innovatiestimulering

Adviseren ondernemingen over innovatieve ontwikkelingen. Begeleiden ondernemers en potentiële ondernemers bij het ontwikkelen en implementeren van innovaties.

Regiostimulering

Bevorderen regionale onderzoeken, overleggen en samenwerkingsvormen.

Exportdocumenten

Leveren aan ondernemers documenten en faciliteiten voor internationaal ondernemen.

KvK lanceert app gratis inzage Handelsregister

De Kamer van Koophandel (KvK) heeft een app gelanceerd waarmee ondernemers per jaar dertig gratis inzagen krijgen in ondernemingen die in het Handelsregister staan.

Bij de inzagen kan het zowel gaan om eigen gegevens van de ondernemer als om gegevens van andere ondernemingen. Het gratis kunnen inzien van gegevens maakt het laagdrempeliger om te checken of een onderneming daadwerkelijk bestaat en wie bijvoorbeeld bevoegd is om te handelen namens een onderneming, aldus de KvK. De KvK stelt de inzagen in het Handelsregister beschikbaar via de KvK App Handelsregister. (Bron: AV Accountancy, 17 jul. 2017)

Eén inspectie voor veiligheid

Eén minister voor veiligheid is niet gelukt, maar de Tweede Kamer kan er wel voor zorgen dat er één inspectiedienst voor veiligheid bij bedrijven komt. Daarnaast moet de zelfregulering door bedrijven moeten worden verbeterd. Dat zegt Pieter van Vollenhoven van de Stichting Maatschappij en Veiligheid in Forum.

Van Vollenhoven constateert dat de zorg voor veiligheid op de werkvloer het snel verliest van het streven naar economisch gewin. Daarom moet de overheid daarop blijven toezien, maar die kan dat niet zonder zelfregulering door de bedrijven. 'Veiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid geworden.'

In de afgelopen jaren is er volgens hem te veel bezuinigd op de inspectiediensten vanuit het idee van zelfregulering. Daarnaast zijn er veel diensten die ook nog eens verschillend werken. Beter volgens Van Vollenhoven zou één dienst zijn, die onafhankelijker staat van de ministeries die over veiligheid gaan. (Bron: VNO-NCW, 1 nov. 2017)

Nieuw stelsel voor toezicht in de bouw

De Eerste Kamer heeft op 14 mei 2019 ingestemd met een nieuw stelsel voor toezicht op de kwaliteit in de bouw. Met de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen wordt de consument beter beschermd en wel door het aanscherpen van de wettelijke aansprakelijkheid van de aannemer:
  • Er komt een kwaliteitscontroleur die het bouwplan toetst op risico’s en op de bouwplaats controleert of het werk aan alle wettelijke bouwvoorschriften voldoet.
  • Bouwers worden meer aansprakelijk voor de kwaliteit van hun bouwwerken.
  • Consumenten krijgen een betere bescherming als na oplevering van een bouwwerk gebreken worden ontdekt.
(Bron: Rijksoverheid)

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Inkomsten en uitgaven / jaarverslagen    Internationaal