Was vroeger alles beter of anders? En wat gaan we dan veranderen?

di 4 jun 2024  |  Bron: HR-kiosk & De Telegraaf  |  Auteur: Andries Bongers  |  Trefwoorden: , , , , , ,

Jongeren ziek door burn-out

Jongeren zijn vaak maanden ziek vanwege psychische klachten. Een kwart van hen zegt wel eens te kampen met burn-out verschijnselen. Het aantal mensen dat door psychische klachten meerdere dagen heeft verzuimd is nu 40%!
Het zijn vooral jongeren tussen de 25 en 35 jaar, die om die reden uitvallen.
Vorig jaar groeide het aantal jongeren dat 42 weken of meer thuis zat met liefst 5%.

Verschillen in diverse bedrijfstakken

Het landelijk gemiddelde ziekteverzuim bedraagt 5,3%, maar de verschillen per bedrijfstak zijn groot.
In de horeca bedroeg het ziekteverzuim 3,9%, maar in de Zorg was het ziekteverzuim 7,5%.(dit was 25 jaar geleden meer dan 10%!).
Bij werknemers met een lagere opleiding was het verzuim vanwege een psychische aandoening 30% hoger dan werknemers met een MBO-opleiding of hoger.

Relatief wijken de verzuimcijfers niet veel af van de getallen uit het verleden; ook toen was het verzuim in de Horeca het laagst en ook het ziekteverzuim van bijvoorbeeld vuilnisophalers, toch lichamelijk niet de gemakkelijkste baan, was en is ook nu vrij laag.
Wat ook bleek uit mijn onderzoeken in het verleden, dat vooral in relatief kleine organisaties het verzuim aanmerkelijk geringer was dan in grote bedrijven. Ook was het ziekteverzuim van vrouwen hoger dan van mannen. Natuurlijk zijn daar allerlei plausibele redenen voor, maar niet dat de omgeving waar men werkt gezond of ongezonder is en dat vrouwen minder gezond zijn dan mannen.
De verschillen met de 60-er en 70-er jaren van de vorige eeuw zijn bijzonder groot. In het begin werkte je nog 45 uur per week en in 1960 kregen we 1 zaterdag in de maand vrij. Je zat op de avondschool en tussendoor had je voetbaltrainingen. Op je 19e ging je 2 jaar in militaire dienst etc. etc. Een burn-out bestond toen nog niet.
Mijn ervaring is dat de oorzaak van een burn-out meer een gevoel van onmacht is, dan ongezond zijn. Lees
en Een burn-out. Je hebt het of krijgt het binnenkort | HR-kiosk.nl
En onmacht ervaar je eerder wanneer het softe verwachtingspatroon niet matcht met de harde werkelijkheid.

Jongvolwassenen negatiever over eigen gezondheid

82 procent van de jongvolwassenen van 18 tot 25 jaar gaf in 2023 aan dat hun gezondheid goed of zeer goed is. In 2020 was dit nog 91 procent. Zij beoordeelden hun gezondheid de laatste jaren minder vaak als zeer goed en gaven juist vaker het oordeel: ‘gaat wel’. Sinds 2021 zijn er meer jongeren met psychische klachten. Dat meldt het CBS in de Landelijke Jeugdmonitor op basis van cijfers uit de Gezondheidsenquête.
Van de jongvolwassenen (18-35 jaar) had bijna tweemaal zoveel werknemers psychische aandoeningen dan de leeftijdsgroep van 45 tot 64 jaar.

Wat doen werkgevers aan vitaliteit?

Steeds meer werkgevers zijn zich bewust om een andere, meer gezonde, en inspirerende omgeving te creëren. En is het een belangrijk onderdeel van het arbeidsvoorwaardenbeleid geworden..
Meer vitaliteit op de werkvloer om de organisatie te laten floreren en werknemers optimaal te laten presteren is een belangrijk doel geworden. Een effectief vitaliteitsbeleid helpt om medewerkers duurzaam inzetbaar te houden. Maar waar moet je als werkgever op letten als je aan de slag gaat met het thema vitaliteit? Waar liggen de mogelijkheden, wat werkt en hoe werkt het juist niet? En hoe krijg je dit verankerd in een duurzaam vitaliteitsbeleid? Meer weten 
Lees meer