Andries Bongers


Hoofdredacteur bij HR-kiosk.nl en Directeur van HR-kiosk BV, Directeur en consultant De Bongerd VOF, was Bestuurslid NVP, is Auteur "Fiscaal Vriendelijk Belonen"
Interesse: Beloningsmanagement, Arbeidsrecht, HR Generalist, Columnist. Visie over Personeelsbeleid

Meer informatie over Andries F. Bongers
Publicaties in BG magazine
Publicaties Salarisrendement
Laatste opinies

Alweer een pensioenakkoord, maar wat is er nu eigenlijk nieuw aan?

di 7 jul 2020  | Bron: HR-kiosk  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Pensioenakkoord, Rekenrente, Ledenparlement, FNV, Koolmees, Verplichting, Eindloonregeling, Middelloon, Zware beroepen, Woekerpolis, Art. 126, Pensioenwet, Backservice
Met een hoera stemming werd, nadat de laatste bolwerk, het Ledenparlement van de FNV, werd geslecht, het nieuwe stelsel begroet. Een grote overwinning voor Minister Wouter Koolmees!...

We gedogen ondanks vele waarschuwingen jarenlang forse overtredingen van de wet!

vr 19 jun 2020  | Bron: HR-kiosk Volkskrant  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties, DBA, ZZP-er, Verzekeringsplicht, Privatiseren, Sociale wetgeving
Er bereikte ons een kort bericht, waarvan de boodschap wel te voorspellen was: “ Het kabinet komt er op terug een minimumtarief van 16 euro voor ZZP’ers in te voeren. De maatregel...

Uitzendbureaus of koppelbazen?

vr 29 mei 2020  | Bron: HR-kiosk  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Koppelbazen, Uitzendbureau, Verzekeringsplicht, Arbowet, Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag, ABU, UWV, Belastingdienst, Arboportaal
In de jaren ’60 en ‘’ 70 van de vorige eeuw waren veel onderaannemers in de bouw werkzaam. Deze bedrijfjes namen bouwvakkers in dienst, die werden uitgezet bij reguliere...

Lekker veel mensen onder je, is de wens van ieder leidinggevende, toch?

wo 13 mei 2020  | Bron: HR-kiosk BG-Magazine  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Thuiswerken, Thuiswerkplek, Telewerkplek, File
Nee, niet eens een hoger salaris of aanzien, maar vooral het gevoel dat je een aantal mensen onder je hebt, is een oergevoel dat alle andere driften overtreft. Wat is er nou...

Begrotingstekort gaat dit jaar naar 11,8%, maar de staatsschuld valt wel mee

za 25 apr 2020  | Bron: Telegraaf HR-kiosk  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Staatsschuld, Begrotingstekort, Overheidsschuld, Pensioenfondsen, Belastingclaim, Bruto Binnenlands Product (BBP)
"De overheidsfinanciën zullen dit jaar min of meer in een ravijn storten", lezen we. Maar is het wel zo desastreus? Minister Wopke Hoekstra van Financiën gaat ervan uit dat hij...

Waarom korting van pensioenen?

di 21 apr 2020  | Bron: Telegraaf  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Vermogen, Pensioenfondsen, Corona, Pensioenkorting, Privatisering, Rekenrente
“Corona treft pensioenen. Korting dreigt bij uitblijven nieuw stelsel”:  kopt de Telegraaf. Vooral het ABP heeft veel van haar vermogen verloren. Sinds de kredietcrisis in 2008 is...

Vakantiegeld kan later, maar welk deel dan?

di 14 apr 2020  | Bron: HR-kiosk RADAR  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Noodmaatregel voor Werkbehoud, Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), Vakantiegeld, Vakantietoeslag, FNV, RADAR, Dwingend recht, Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag
Gisteren zei Han Busker (voorzitter FNV) in het TV programma RADAR dat werkgevers de betaling van vakantiegeld niet kunnen opschorten, zij kunnen immers, zo zei Busker,  ook voor...

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud, maar nog veel vragen. Wie weet de antwoorden?

zo 29 mrt 2020  | Bron: HR-kiosk  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Noodmaatregel voor Werkbehoud, Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), Omzetverlies, DGA, Grensarbeider, Ontslag, Tegemoetkoming, Maximumdagloon, Reiskostenvergoeding, Toeslagen, Vakantiegeld, UWV, Aanvraagprocedure, Gemeente, Sociaal minimum
Wij hebben veel respect voor de rigoureuze en snelle manier waarop het kabinet deze noodmaatregel geannonceerd heeft. Maar het heeft ook alle kenmerken van een noodmaatregel....

Een opeenstapeling van jarenlang nietsdoen en wegkijken is een kwaadaardig virus

vr 13 mrt 2020  | Bron: HR-kiosk  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Verzekeringsplicht, Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties, Wet DBA, Belastingdienst, Kinderopvangtoeslag, Wiebes, Asscher, Coronavirus
Toenmalig minister Lodewijk Asscher en staatssecretaris Eric Wiebes werden in 2014 door de top van de Belastingdienst op de hoogte gebracht van de uitwassen van de doorgeschoten...

Wordt de rekenrente eindelijk afgeschaft?

wo 26 feb 2020  | Bron: Telegraaf  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Rekenrente, Art. 126, Pensioenwet, Eindloonregeling, Middelloon, Rendement, Toezegging, Indexatie, Backservice
Het schijnt dat in de lopende pensioenonderhandelingen wordt gekeken naar de mogelijkheid om de rekenrente in de toekomst af te schaffen. In ruil daarvoor zou dan de zogenoemde...