Asscher


1. Taakverdeling minister Asscher en staatssecretaris Klijnsma   22 november 2012
17 april 2017  |  , ,
Inhoud Taken minister Asscher krijgt een onvoldoende Taken staatssecretaris Misschien wel interessant om hun taakverdeling te weten: Taken minister Minister Asscher is belast met de volgende ...

2. Aannemen van opdracht   19 oktober 2009
29 oktober 2020  |  , , ,
... doen in zelfstandige uitoefening van beroep of bedrijf. De Kamer steunt de plannen van minister Asscher (Sociale Zaken) om ontduiking van het minimumloon via "overeenkomsten van opdracht" te ...

3. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... ‘Regeling scholing en plaatsing oudere werkloze’ Open voor 50-plus Miljoenen kostende plannen Asscher leiden niet tot banen 40 miljoen voor banenplan defensie en politie Aanpak ...

4. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
18 november 2021  |  , , , , , , , , , , ,
... mee heeft gesloten. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. (Bron": Rijksoverheid, 8 juli 2016) Zelf ...

5. Algoritme   17 april 2018
2 mei 2021  | 
... op te sporen. Hiervoor is de Wet SUWI vorig jaar oktober gewijzigd (toelichting). Ministers Asscher en Opstelten publiceerden op 11 september 2014 een concrete uitwerking van deze ...

6. Analfabetisme en laaggeletterdheid   14 september 2012
5 juli 2021  |  , ,
... Laaggeletterdheid hoog op agenda kabinet Verbeter de taalvaardigheid op de werkvloer Minister Asscher tekent Taalakkoord met werkgevers Maar ook meer geletterden moeten bijleren! Week van het ...

7. Arbeidsonbereikbaarheid   11 mei 2020
27 juli 2020  |  , ,
... 2019 diende de PvdA een wetsvoorstel in over onbereikbaar zijn. PvdA-lijsttrekker Lodewijk Asscher gaf hierover volgens ANP aan: ‘Mailtjes, sms’jes of appen met collega’s tot laat in ...

8. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
20 december 2021  |  , , , , , , , ,
... bij ziekte. In mei 2014 heeft Panteia de opdracht gekregen dit onderzoek uit te voeren. Minister Asscher heeft de uitkomsten 6 februari 2015 aan de Tweede Kamer aangeboden. Uit het onderzoek ...

9. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
13 april 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , ,
... nog maar maximaal een jaar. De VVD bepleitte dat in het Kamerdebat over de begroting van minister Asscher van Sociale Zaken. VVD-Kamerlid Anoushka Schut wees er op dat Nederlandse werkgevers per ...

10. Arbeidsovereenkomst bepaalde en onbepaalde tijd   22 januari 2011
18 oktober 2022  |  , , , ,
... een flexcontract als ze geen vast werk kunnen vinden. Dat blijkt uit een onderzoek dat minister Asscher van Sociale Zaken naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Asscher voelt zich door het ...

11. Arbeidsovereenkomst vanaf AOW-leeftijd   19 oktober 2009
16 juli 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... heeft in ruime meerderheid op 17 maart jl. ingestemd met een wetsvoorstel daartoe van minister Asscher. Met de wet worden enkele bepalingen weggenomen die het doorwerken door AOW’ers ...

12. Arbeidstijden (inleiding)   12 juli 2010
22 juni 2021  |  , , , , , , , , ,
... te zijn 'Mensen verdienen het recht om onbereikbaar te zijn', stelt PvdA-leider Lodewijk Asscher. De minister van Sociale Zaken wil een wetsvoorstel indienen waarin staat dat alle ...

13. Arbobeleid   1 oktober 2009
6 mei 2021  |  , , , , , , ,
... die zij op 15 maart 2016 aanboden op het ministerie van SZW. De vakbonden vragen minister Asscher om met strenge Europese grenzen te komen voor 50 kankerverwekkende stoffen. Ze krijgen ...

14. Arboverstrekkingen   1 oktober 2009
25 januari 2022  |  , ,
... en verzuimbeleid op te nemen. De griepprik is vrijwillig en kost de werknemer niets. Minister Asscher van Sociale Zaken verplicht werknemers niet om zich te laten vaccineren. Dit schrijft hij ...

15. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
16 september 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... uit Europa. Tijdens het debat op 15 mei 2014 riep het liberale Kamerlid Potters minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op ervoor in Brussel te zorgen dat die ...

16. Asielzoekers (arbeidsmarkt)   17 februari 2016
11 juni 2021  |  , , , , ,
... door vluchtelingen binnen twee weken af. Nu kost dat vaak nog vijf weken. Minister Asscher is groot voorstander van vrijwilligerswerk door vluchtelingen, ook als zij nog niet weten ...

17. Basisinkomen   5 augustus 2015
17 december 2020  |  ,
... zegt 'Den Haag', en daar mogen gemeenten zich helemaal niet mee bezighouden. Minister Asscher maakte het in zijn brief aan de Tweede Kamer nog eens duidelijk: 'Het generieke karakter ...

18. Basisonderwijs   25 augustus 2018
26 juni 2021  |  , , ,
... salarissen van leerkrachten in het basisonderwijs moeten volgens demissionair vicepremier Lodewijk Asscher omhoog. Asscher belooft dat als de formatie met Prinsjesdag nog niet rond is, het huidige ...

19. Belonen (inleiding)   20 maart 2009
18 augustus 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... meer over Jan Modaal. Voor- en nadelen loonmatiging In vervolg op de uitspraken van minister Asscher over loonstijging en koopkracht schreef minister Asscher (SZW) mede namens ...

20. Beroepsopleidingen   20 mei 2013
24 september 2020  |  , , , ,
... met deze beroepen leiden echter tot minder medewerkers en studenten aan de opleidingen. Minister Asscher gaat op verzoek van SP-Kamerlid Ulenbelt nadenken over mogelijkheden om de ...

21. Bovenmatige beloning   18 december 2011
10 juli 2020  |  , , ,
... vanaf 2016 jaar adviesrecht over het salaris van de topmensen in hun bedrijf. Minister Asscher zei dat in een Kamerdebat over de inkomens- en vermogensverdeling* in Nederland. * Als ...

22. Burn-out   3 oktober 2009
1 april 2021  |  , ,
... het risico op een burn-out juist groter. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Lodewijk Asscher presenteerde in 2013 een vierjarig actieplan tegen werkstress. Hij wil vooral meer ...

23. Calamiteitenregeling   12 oktober 2015
19 december 2019  |  ,
... zo ja hoe de regeling moet worden aangepast. Verdere vertraging calamiteitenregeling WW Minister Asscher van SZW heeft er begrip voor dat het advies over de toekomstige ...

24. CAO (ontwikkelingen)   20 maart 2009
31 januari 2023  |  , , , ,
... en met meer loon, aldus AWVN, juli 2015). Voorstel VVD resoluut afgewezen Minister Asscher voelt niets voor het voorstel van de VVD om de rol van ondernemingsraden bij ...

25. Code Oranje   20 augustus 2013
4 juni 2017  |  , ,
... veel lagere lonen gewend zijn en de welvaartsstaat nog niet goed kennen. Dit schrijven minister Asscher (Sociale Zaken) en de Engelse publicist David Goodhart in een ingezonden stuk in de ...


Bekijk items: 1 tot 25 (425 totaal)