Levensloop


1. Levensloopregeling   9 maart 2012
17 september 2021  |  , , , , , ,
Inhoud Regeling tot 2012 Voorwaarden Einde levensloopregeling met overgangsregeling Brief 1 oktober 2012 Cijfers Gevolgen uniform loonbegrip Levenslooptegoed mag vrij worden besteed Vrijstelling ...

2. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
... economie aan het Nidi en aan Tilburg University), Henkens (hoogleraar Veroudering, pensioen en levensloop bij UMCG Groningen en hoofd werk en pensioen bij Nidi) en De Beer (hoofd vergrijzing ...

3. Arbeidsvoorwaarden bij ontslag   20 maart 2009
14 oktober 2018  |  , , , , , , , ,
... is bijvoorbeeld sprake van indien de werknemer met (een deel van) de ontslagvergoeding besluit om levensloop- of pensioenpremie te storten. Voorwaarde daarvoor is dat er fiscaal gezien ruimte ...

4. Begroting 2015   28 augustus 2014
15 december 2019  |  , ,
... gaat veranderen, wordt minder complex. De belastingdruk zal meer worden verspreid over iemands levensloop. Gemeenten moeten meer belasting kunnen heffen. De autobelastingen moeten in 2016 zijn ...

5. Begrotingsakkoord 2013 (juni 2012)   25 juni 2012
30 augustus 2015  |  ,
... mogelijk om fiscaal vriendelijk te sparen. Ook de eerder aangekondigde overgangsregeling voor levensloopregeling blijft bestaan. WW-premie De WW-premie wordt verlaagd ten behoeve van het ...

6. Beheerskosten pensioenen   14 oktober 2018
22 oktober 2021  |  , , , , , , , , , ,
Inhoud Nederland rijkste land van de wereld Na pensionering meer te besteden dan daarvoor? AOW- en pensioenleeftijd flexibel voor iedereen is geen onmogelijkheid! Nieuwe software verlaagt ...

7. Belastingplan 2013 (september 2012)   22 september 2011
, ,
... aangepast, waaronder de belastingwetten. Daarom worden nu de uiterste ingangsdata voor pensioenen, levensloop, lijfrenten en vitaliteitssparen aangepast. Daarnaast wijzigt ook het tijdstip waarop ...

8. Belastingplan 2021   15 september 2020
19 december 2020  |  , ,
... met 6,74 euro. Voor paren van wie het inkomen hoger is dan 38 duizend euro, geldt hetzelfde. Levensloopregeling Per 1 januari 2012 vervalt de fiscale levensloopregeling. Er geldt ...

9. Bijstand (inleiding)   9 maart 2010
5 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... van het bijstandsvolume 2017 Stabilisatie aantal bijstandsaanvragen door ondernemers Uitbetaling levenslooptegoed is inkomen voor bijstand Bijstand cijfers 2017 Rotterdam haalde 15.000 mensen ...

10. Bovenmatige beloning   18 december 2011
10 juli 2020  |  , , ,
... is in 2005 de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT- en prepensioenregelingen en introductie levensloopregeling (hierna: VPL) van kracht geworden. Bij deze wet is sprake van overgangsrecht, ...

11. Bronnen   13 maart 2011
8 juli 2013
... Voorbeelden zijn het in 2004 vervallen van het pc-privéproject, het in 2006 toevoegen van de levensloopregeling als doel aan menig keuzemenu en het in 2009 afschaffen van de mogelijkheid om ...

12. CAO duurzame inzetbaarheid   12 november 2016
23 juli 2017  |  ,
Inhoud Akkoord sociale partners juni 2011 Beloning moet/moeten Teksten duurzame inzetbaarheid in CAO: voorbeeld CAO PO-Raad Meer kwalitatieve afspraken in nieuwe CAO's Kwantitatieve afspraken in ...

13. Centraal Aanspreekpunt Pensioenen   18 juli 2014
25 januari 2020  |  ,
... van de Belastingdienst krijgt regelmatig vragen over de fiscale behandeling van pensioenen en levensloopregelingen. Het kan voor de praktijk nuttig zijn om kennis te nemen van de door het ...

14. Crisisheffing   29 oktober 2013
28 april 2017  |  , , ,
Inhoud Inleiding Crisisheffing fiscale loon Crisisheffing niet over uitkering levensloop Massaal verzet tegen crisisheffing Rechter ingeschakeld bij afhandeling crisisheffing KNVB en clubs starten ...

15. Dagloon   20 maart 2009
8 november 2021  |  , , , , , , , , , , , , ,
... ploegentoeslag en bijtelling van een auto van de zaak tellen mee. Pensioenpremie, inleg in een levensloopregeling en onkostenvergoeding tellen niet mee, omdat dit geen SV-loon is. Ook tellen ...

16. Definitie en samenhang duurzame inzetbaarheid   12 november 2016
7 juli 2018  |  , ,
Inhoud Vooraf Randstad Van der Klink e.a., 2010 in opdracht van ZonMW Employability Duurzame inzetbaarheid: maak gebruik van de inzichten van Pieter van den Hoogenband Sociale innovatie ...

17. Diensttijdvrijstelling   20 maart 2009
9 augustus 2020  |  , , , , , ,
... uitkeringen bij overlijden of invaliditeit als gevolg van een ongeval; de werknemersbijdrage in de levensloopregeling*. * De levensloopregeling is per 1 januari 2012 afgeschaft, zie subrubriek ...

18. Diversen (arbeidsmarkt)   20 juni 2015
15 april 2021  |  ,
... feb. 2019) Mijlpalen twintigers schuiven op in 2018 Twintigers van 2018 bereiken mijlpalen in hun levensloop later dan de twintigers van 2008. Ze gaan later uit huis, volgen langer onderwijs en ...

19. Doelen   13 maart 2011
5 april 2015
... alle verlofsoorten. Een werknemer kan uitsluitend nog voor verlof sparen door deel te nemen aan de levensloopregeling* door een deel van zijn brutoloon (of een andere arbeidsvoorwaarde) in te ...

20. Eerder met pensioen   20 maart 2009
20 mei 2021  |  , , , , , ,
Inhoud Ruime mogelijkheden in het verleden VUT Prepensioen Regeling voor vervroegde uittreden Deeltijdpensioen WW-uitkering niet in gevaar Ouderenregeling CAO Grootmetaal Tijdelijke ...

21. Eindheffing   20 maart 2009
15 juli 2018  |  , , , ,
... of keuze Verschillende tarieven Bezwaarlijk te individualiseren loon Samenloop crisisheffing en levensloopregeling Globale eindheffing Bij uitzondering verhaalrecht Kansspelbelasting ...

22. Employee Benefits (indeling)   20 maart 2009
28 juli 2017  |  , , ,
... telefoonvergoeding, vaste kostenvergoeding, studiekostenvergoeding en natuurlijk de levensloopregeling*. Ook voor mogelijke werkloosheid kunnen werknemers zich nog altijd (vrijwel) ...

23. Evaluatie, onderzoek en acties duurzame inzetbaarheid   12 november 2016
24 januari 2019  |  ,
Inhoud Sociaal akkoord 2013 Relatie tijd en duurzame inzetbaarheid Aanbod van arbeid 2014 Boek: Innoveren met Personeel Beoordelingsgesprek als een resultaat-evaluatie Werkomgeving matcht niet met ...

24. Genietingsmoment   24 mei 2016
13 maart 2018  |  ,
... sprake is. In het verlengde hiervan kunt u de situatie zien waarin werknemers over spaarloon of levenslooptegoed beschikken in strijd met de voor deze regeling geldende vereisten. In dat geval ...

25. Handboek Loonheffingen 2015   19 februari 2015
29 april 2017  |  , , ,
... 01-04-2015 In de opsomming in de alinea 'Volledige of gedeeltelijke opname mogelijk' hebben we 'levenslooptegoed op 31 december 2013 (inclusief rendement)' veranderd in 'levenslooptegoed'. Zie ...


Bekijk items: 1 tot 25 (108 totaal)